Siemens edge crop

Full oversikt i Industrial Edge

Vi lever i en digital verden hvor også nå industrien er på full fart inn. Stikkord som IoT, data, AI, algoritmer, skytjenester, språk som C++, Java, Python og så videre blir mer og mer aktuelle. En aktuell problemstilling er hvordan dette skal bakes inn hverdagen vi kjenner fra før, uten å gå på bekostning av krav og viktige prinsipper industrien er nødt til å ivareta, som i mange tilfeller skiller seg fra forbruker- og IT-verden. Siemens Industrial Edge er svaret.

 

Samle data for å kunne trene AI-modell
Mye kan i dag effektiviseres og optimaliseres med AI. En AI-algoritme må trenes på store mengder data før den gir tilfredsstillende resultater. Du  kan da starte med innsamling av data, gjerne fra flere lokasjoner opp i en skytjeneste. Når du har tilstrekkelig med data trenger du en modell, som så er klar til å sendes tilbake til prosessen. Man fortsetter gjerne å samle data og vil med tiden ha datagrunnlag nok for å trene en enda mer presis modell, som igjen oppdaterer versjonene kjørende i prosessen.

For å realisere eksempelet med AI-modellen er det fristende å legge alt fokuset på selve AI-modellen, men samtidig er det svært mange ting rundt dette som må ivaretas. Tenk en stor flåte med mange instanser; Kommunikasjon til automasjonsutstyr, skytilkobling, sikkerhet, hvordan distribuere/oppdatere, OS-oppdateringer, diagnostikk og administrering av enheter og applikasjoner.

Registrerer alle enheter og har full oversikt
Siemens Industrial Edge er en plattform hvor overnevnte er ivaretatt slik at utvikleren kan fokusere på selve applikasjonen og sine enheter, og øvrige problemstillinger ivaretas av plattformen. Med Edge har du et management system hvor alle aktuelle enheter blir registrert. Du får også  full oversikt over status, og kan fra sentralt hold distribuere applikasjoner, oppdateringer og firmware, enten enkeltvis eller som masseoperasjoner til dine registrerte enheter på forskjellige lokasjoner.

Pepperl induktiv crop

Induktive givere med forbedrede egenskaper fra markedslederen

Kan velge fra et bredt spekter av alternativer

Selv om sylindriske induktive givere har vært på markedet i mer enn 60 år er det fortsatt behov og muligheter for forbedringer. Pepperl+Fuchs har gjennomført et redesign av DC-utgaven som har medført forbedring av egenskaper som er viktige for mange kunder.

les mer...
Hilscher_TSN_Tech_crop

Forberedt på distribusjonen av tidskritisk nettverk i automatisering

Kan utveksle data synkronisert i sin helhet og samarbeide i sanntid.

TSN teknologien blir generelt sett på som avgjørende for neste generasjons automatiserings- og produksjonssystemer. Denne teknologien vil spille en viktig rolle i den store digitaliseringstransformeringen. Og det kan tillate, for første gang, at forskjellige celler av automatisering kan utveksle data synkronisert i sin helhet og å samarbeide i sanntid.

les mer...
IIoT Rock

Hva er en IIoT plattform

Begrepet Internet of Things (IoT) ble lansert rett før 2000 tallet. Det er nå anslagvis 200 milliarder enheter som er koblet til Internett. Som så ofte tok det noe tid før teknologien tilfredsstilte industriens krav til kvalitet og oppetid. Da teknologien ble adoptert til industriell bruk ble begrepet Industrial Internet of Things (IIoT) lansert. 

les mer...
Ulstein brenselcell crop

Ulstein og EDGE Navigation vurderer hydrogenbrenselsceller for containerskipskonsept

Vil vi forenkle overgangen til grøn energidrift for containerskip

Nyleg annonserte EDGE Navigation og Ulstein samarbeid om konseptdesign for eit X-BOW-containerskip der selskapa ville legge til rette for grøne kraftløysingar for fossilfrie operasjonar. No er partnarane i gong med å vurdere bruken av modulære hydrogenbrenselsceller for å oppnå fossilfri framdrift, og samarbeider med ABB for å utvikle løysinga basert på brenselsceller frå Ballard Power Systems.

les mer...