Fortuem batterier crop

Imøtekommet økende etterspørselen og gjenvinner litium, nikkel, kobolt og mangan

Fortum investerer i et nytt og moderne gjenvinningsanlegg for elbilbatterier

Anlegget, som skal bygges i Finland, kan gjenvinne sjeldne metaller fra norske elbilbatterier og bidra til mer bærekraftig europeisk batteriproduksjon. Fortum utvider kapasiteten for gjenvinning av elbilbatterier, og skal bygge et nytt og moderne gjenvinningsanlegg i Harjavalta i Finland. Dette vil øke Fortums gjenvinningskapasitet betydelig.

Det nye anlegget forventes å være i drift i 2023, og vil gjøre det mulig å resirkulere sjeldne metaller fra gamle elbilbatterier. Det vil også gjøre Fortum i stand til å resirkulere mesteparten av de utgåtte elbilbatteriene i Europa.

Elbilbatterier spiller en nøkkelrolle i overgangen til et utslippsfritt energisystem. Med den raske elektrifiseringen av transportsektoren og økt fokus på fornybare energikilder forventes etterspørselen etter litiumionbatterier å vokse fremover. Dette vil øke behovet for de sjeldne metallene som brukes i produksjonen av batteriene. Fortums nye gjenvinningsanlegg vil bidra til å imøtekomme den økende etterspørselen og gjøre det mulig å gjenvinne litium, nikkel, kobolt og mangan på en bærekraftig måte. Disse metallene er alle avgjørende for produksjonen av nye elbilbatterier.

«Fortum jobber for en grønnere fremtid ved fortsette å investere i hydrometallurgiske gjenvinningsanlegg. Det nye anlegget vil ha innvirkning i hele Europa, da det vil være det største anlegget i markedet av sitt slag. Etter hvert som elektrifiseringen av transporten øker, blir råvaregapet som bilindustrien står overfor en alvorlig utfordring. Det nye anlegget vårt vil derfor både støtte de eksisterende europeiske økosystemene for batteriproduksjon, men også hjelpe hele industrien med å produsere mer bærekraftige batterier i Europa,» sier visepresident Kalle Saarimaa i Fortum Recycling & Waste.

Fortum Recycling & Waste tar et viktig skritt for å bli Europas beste aktør innen resirkulering av elbilbatterier. Selskapet har nylig fått eksporttillatelser til å frakte batterier fra både Norge og Sverige til gjenvinningsanlegget i Finland

Fortum driver for tiden et hydrometallurgisk pilotanlegg i industriell skala i Harjavalta. Der brukes en kombinasjon av mekaniske og hydrometallurgiske teknologier for å resirkulere batteriene på en bærekraftig måte og med lavest mulig karbonutslipp. Elbilbatteriene blir først demontert og behandlet gjennom en mekanisk prosess ved Fortums fabrikk i Ikaalinen. Deretter blir batteriets svarte masse, som inneholder sjeldne metaller, samlet opp og ført til Harjavalta for hydrometallurgisk prosessering.

Pepperl induktiv crop

Induktive givere med forbedrede egenskaper fra markedslederen

Kan velge fra et bredt spekter av alternativer

Selv om sylindriske induktive givere har vært på markedet i mer enn 60 år er det fortsatt behov og muligheter for forbedringer. Pepperl+Fuchs har gjennomført et redesign av DC-utgaven som har medført forbedring av egenskaper som er viktige for mange kunder.

les mer...
Hilscher_TSN_Tech_crop

Forberedt på distribusjonen av tidskritisk nettverk i automatisering

Kan utveksle data synkronisert i sin helhet og samarbeide i sanntid.

TSN teknologien blir generelt sett på som avgjørende for neste generasjons automatiserings- og produksjonssystemer. Denne teknologien vil spille en viktig rolle i den store digitaliseringstransformeringen. Og det kan tillate, for første gang, at forskjellige celler av automatisering kan utveksle data synkronisert i sin helhet og å samarbeide i sanntid.

les mer...
IIoT Rock

Hva er en IIoT plattform

Begrepet Internet of Things (IoT) ble lansert rett før 2000 tallet. Det er nå anslagvis 200 milliarder enheter som er koblet til Internett. Som så ofte tok det noe tid før teknologien tilfredsstilte industriens krav til kvalitet og oppetid. Da teknologien ble adoptert til industriell bruk ble begrepet Industrial Internet of Things (IIoT) lansert. 

les mer...
Ulstein brenselcell crop

Ulstein og EDGE Navigation vurderer hydrogenbrenselsceller for containerskipskonsept

Vil vi forenkle overgangen til grøn energidrift for containerskip

Nyleg annonserte EDGE Navigation og Ulstein samarbeid om konseptdesign for eit X-BOW-containerskip der selskapa ville legge til rette for grøne kraftløysingar for fossilfrie operasjonar. No er partnarane i gong med å vurdere bruken av modulære hydrogenbrenselsceller for å oppnå fossilfri framdrift, og samarbeider med ABB for å utvikle løysinga basert på brenselsceller frå Ballard Power Systems.

les mer...