Kristen Welch

Produktene er velkjent i det norske markede

Forsterker mangeårig samarbeid

Tidligere i år undertegnet Malthe Winje en utvidet avtale med en av sine teknologileverandører. Inntil den nye avtalen var undertegnet, var det norske selskapet systemintegrator for den amerikanske SCADA leverandøren Iconics.

Produktene fra denne leverandøren er velkjent i det norske markedet. - Vi har mange års erfaring med å levere SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systemer med Iconics Genesis løsninger, sier Jim Martin Johansen til AMNYTT. Han er teknisk sjef og avdelingsleder for prosjekt hos Malthe Winje. Allerede på slutten av 1990 tallet leverte vi de første Genesis løsningen, forteller Tom Erik Larsen. Han er salgs- og markedssjef. Erfaringene våre er at produktene er robuste og produsenten har hele tiden vært i fremste linje med å ta i buk ny teknologi. Russ Agrusa som etablerte Iconics i 1986 hadde mange års erfaring fra en ledende amerikansk DCS leverandør. Kunnskapen han hadde ervervet i det selskapet har vært fundamentet i utviklingen av en programvareleverandør av visualisering, HMI og SCADA løsninger.

Les hele artikkelen her.

Eplan bep1910443 crop

Kontrollskapteknologi hos HPS ved hjelp av Eplan Cogineer

Neste trinn: Papirløs produksjon med EPLAN eView

Elektrisk planlegging: Automatisering sparer tid - også for spesialbestilte produkter. Kontrollskap-produsenter som automatiserer planleggingsprosessene sine, får fordel av kortere prosjekttider og høyere kvalitet. Sekundære prosesser, som utforming av dokumentasjon kan også forenkles. Men hvor mye tid kan lagres i løpet av en hel prosess?

les mer...
Corvus nett crop

Helautomatisert grønn produksjon

I alt er det åtte produksjonsceller, 13 roboter og 10 AIV

Corvus Energy har produsert batterier til maritim industri i Canada i flere år. Med Hydro som eier ble det stilt spørsmål om det var mulig å helautomatisere produksjonen. Sammen med SINTEF gjennomførte Hydro en studie og resultatet ser vi nå på Nesttun utenfor Bergen.

les mer...
AMNYTT 04 2020 kollasj crop

AMNYTT 04 2020 er distribuert

AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring.

les mer...
Autic måler crop

Informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller energirapporter

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN, forhandles av Autic AS, (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

les mer...