Emerson USN 1 crop

Avtalen gir bedre forstå industriens behov innen automatisering og kontroll

Formaliserte samarbeidet

Emerson Automation Solutions AS og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har samarbeidet god stund. Torsdag 5. november 2020 formaliserte de samarbeidet ved å undertegne en samarbeidsavtale. Begge parter ser synergieffekter ved at utdanningsinstitusjon og leverandørindustrien inngår et tett og forpliktende samarbeid. Erfaringene i Porsgrunnsområdet er gode.

- Fordelene er mange med et slikt arbeid, sier Erik Christensen. Han er General Manager for Emerson Automation Solutions i Norden og leder virksomheten i Norge.  For det første gir det USN tilgang på helt moderne utstyr og løsninger. Vi har jo intern tilgang på siste generasjon utstyr og intern kompetanse som trengs for å kunne installere og drifte utstyret. Dette deler vi gledelig med USN. For det andre blir studentene kjent med oss og vårt utstyr. Et viktig aspekt med et slikt samarbeid er nettopp at studentene får hands on erfaring med Emersons utstyr og løsninger. I en vinn-vinn situasjon skal begge parter tjene på samarbeidet. Og vår erfaring så langt med USN er at begge parter ser gevinster. Det er derfor naturlig at vi nå formaliserer forholdet. Universitetet har topp teoretisk kompetanse, som vi kan få del i, gjennom dette samarbeidet. I samarbeidet vi har hatt så langt har USN gladelig delt sine teoretiske kunnskaper med oss

Digitalisering sentralt

Med et godt samarbeid i studietiden mellom utdanningsinstitusjon og leverandørindustrien mener vi at terskelen for å få innført digitale løsninger blir redusert. Studentene blir kjent med ny teknologi og lærer hvilke effekter digitaliseringen kan gi. Tersklene for å ta i bruk slike løsninger reduseres. Sannsynligheten for at studentene kan se mulighetene hos fremtidige arbeidsgivere ved innføring av digitaliserte løsninger, øker betydelig når de selv har testet ut slikt utstyr. - Det er avgjørende at vi får økt takten i innføringen av digital teknologi i norske industribedrifter, mener Christensen.

Emerson USN 2 400.jpg

Carlos Pfeiffer fra USN har vært drivkraften bak etableringen av laboratoriet hvor studentene får tilgang på siste nytt innen automatisering og digitalisering. Han følger opp med flere punkter hvor univeristet ser synergieffekter fra samarbeidet:

  • Avtalen lar oss (akademia) bedre forstå industriens behov innen automatisering og kontroll.
  • Avtalen hjelper studentene våre til å lære og få erfaring med bruk av industriell programvare og verktøy innen automatisering og kontroll. Denne kunnskapen kan være en fordel når studentene konkurrerer på jobbmarkedet
  • Det er et av målene med universitetet vårt å øke samarbeidet mellom akademia og lokal industri
  • Avtalene hjelper oss med å vedlikeholde laboratoriene våre med gjeldende programvare og lisenser, og få tilgang til support fra Emerson
  • Realiseringen av master- og bachelorprosjekter på universitetslaboratoriene, under tilsyn av kvalifiserte eksperter innen automatisering og kontroll fra akademia, kan bidra til å lette overgangen og distribusjonen av avanserte kontrollteknikker i industrien (utenfor PID-kontroll). Denne distribusjonen av avanserte kontrollteknikker i industrien har historisk vært veldig utfordrende.

Et praktisk eksempel

Eirik Illing er master student ved USN. Han deler tiden sin mellom halvtidsstudie innen Industrial IT og automatisering, og halvtidsansatt som prosjektingeniør hos Emerson Automation Solutions. Illing har en omfattende og bred erfaring i automatiseringsbransjen. Ført ble han utdannet automatikker i 2014 og fikk arbeidserfaring fra Equinor (Statoil) og GK Inneklima. Det er ikke ofte en automatikker har erfaring både fra olje og gassindustrien og byggautomatisering. I 2017 videreutdannet han seg til ingeniør (Bachelor) innen automatisering ved USN i Porsgrunn. Han ble ferdig bachelor i vår og gikk da straks i gang med master utdanning. Med deling mellom teori og praksis vil master studiet ta tre år.

Emerson USN 3 400.jpg

- Jeg ser at de teoretiske kunnskapene jeg får gjennom studiet kommer godt med i det daglige arbeidet hos Emerson, sier Illing. Samtidig er også erfaringen at Emerson gjennom dette samarbeidet kan gi verdifulle innspill i utviklingen av studiene ved USN. Illing sier at han får store synergieffekter ut av ordningen med å dele arbeid og studier. Emerson er en svært god arbeidsplass for å dele tiden mellom studier og utdanning, slår han fast.

– Vi har dedikert personell til å jobbe med dette samarbeidet, sier Geir Falkevik. Han leder gruppen som har ansvaret for samarbeidet med USN hos Emerson. Det var en god dialog da vi installerte Delta V systemet i «bryggeriet» hos USN. Carlos Pfeiffer hos USN var en god samarbeidspartner. han er entusiastisk og utfordres oss når det er nødvendig sier Falkevik.

Pepperl profinet gateway crop

Remote I/O gateway med Profinet

Når du vil modernisere med PROFINET samtidig som du ønsker å gjenbruke eksisterende analoge sensorer og betjeningsenheter, er PROFINET-gatewayene enhetene fra Pepperl+Fuchs løsningen.

les mer...
Autic Rød crop

Autic utvider staben og ansetter ny selger

Jan-Egil Røed er fra 1. mars 2023 ansatt som ny selger i Autic System AS! Dette vil styrke Autic sin salgskapasitet, og sette ytterligere fokus på både nye og eksisterende kundeforhold. Jan-Egil vil sammen med resten av teamet i Autic, tilby markedet og sine partnere innovative produkter innen både hardware og software for automasjon.

les mer...
Goodtech Hauge crop

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen. Goodtech bistår med programmering av styringssystemer, samt leveranse av elektrodokumentasjon, gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025.

les mer...
AMNYTT 2023 02 kolsj crop

AMNYTT 02 2023 er publisert

Digitalisering er ikke et mål, men er reise sier en ledende leverandør. Norsk Industri følger opp med en podkast om; Digitalisering griper i dag inn i hele verdikjeden, og nye produkter, markeder og forretningsområder utvikles. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet.

les mer...