Emerson USN 1 crop

Avtalen gir bedre forstå industriens behov innen automatisering og kontroll

Formaliserte samarbeidet

Emerson Automation Solutions AS og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har samarbeidet god stund. Torsdag 5. november 2020 formaliserte de samarbeidet ved å undertegne en samarbeidsavtale. Begge parter ser synergieffekter ved at utdanningsinstitusjon og leverandørindustrien inngår et tett og forpliktende samarbeid. Erfaringene i Porsgrunnsområdet er gode.

- Fordelene er mange med et slikt arbeid, sier Erik Christensen. Han er General Manager for Emerson Automation Solutions i Norden og leder virksomheten i Norge.  For det første gir det USN tilgang på helt moderne utstyr og løsninger. Vi har jo intern tilgang på siste generasjon utstyr og intern kompetanse som trengs for å kunne installere og drifte utstyret. Dette deler vi gledelig med USN. For det andre blir studentene kjent med oss og vårt utstyr. Et viktig aspekt med et slikt samarbeid er nettopp at studentene får hands on erfaring med Emersons utstyr og løsninger. I en vinn-vinn situasjon skal begge parter tjene på samarbeidet. Og vår erfaring så langt med USN er at begge parter ser gevinster. Det er derfor naturlig at vi nå formaliserer forholdet. Universitetet har topp teoretisk kompetanse, som vi kan få del i, gjennom dette samarbeidet. I samarbeidet vi har hatt så langt har USN gladelig delt sine teoretiske kunnskaper med oss

Digitalisering sentralt

Med et godt samarbeid i studietiden mellom utdanningsinstitusjon og leverandørindustrien mener vi at terskelen for å få innført digitale løsninger blir redusert. Studentene blir kjent med ny teknologi og lærer hvilke effekter digitaliseringen kan gi. Tersklene for å ta i bruk slike løsninger reduseres. Sannsynligheten for at studentene kan se mulighetene hos fremtidige arbeidsgivere ved innføring av digitaliserte løsninger, øker betydelig når de selv har testet ut slikt utstyr. - Det er avgjørende at vi får økt takten i innføringen av digital teknologi i norske industribedrifter, mener Christensen.

Emerson USN 2 400.jpg

Carlos Pfeiffer fra USN har vært drivkraften bak etableringen av laboratoriet hvor studentene får tilgang på siste nytt innen automatisering og digitalisering. Han følger opp med flere punkter hvor univeristet ser synergieffekter fra samarbeidet:

  • Avtalen lar oss (akademia) bedre forstå industriens behov innen automatisering og kontroll.
  • Avtalen hjelper studentene våre til å lære og få erfaring med bruk av industriell programvare og verktøy innen automatisering og kontroll. Denne kunnskapen kan være en fordel når studentene konkurrerer på jobbmarkedet
  • Det er et av målene med universitetet vårt å øke samarbeidet mellom akademia og lokal industri
  • Avtalene hjelper oss med å vedlikeholde laboratoriene våre med gjeldende programvare og lisenser, og få tilgang til support fra Emerson
  • Realiseringen av master- og bachelorprosjekter på universitetslaboratoriene, under tilsyn av kvalifiserte eksperter innen automatisering og kontroll fra akademia, kan bidra til å lette overgangen og distribusjonen av avanserte kontrollteknikker i industrien (utenfor PID-kontroll). Denne distribusjonen av avanserte kontrollteknikker i industrien har historisk vært veldig utfordrende.

Et praktisk eksempel

Eirik Illing er master student ved USN. Han deler tiden sin mellom halvtidsstudie innen Industrial IT og automatisering, og halvtidsansatt som prosjektingeniør hos Emerson Automation Solutions. Illing har en omfattende og bred erfaring i automatiseringsbransjen. Ført ble han utdannet automatikker i 2014 og fikk arbeidserfaring fra Equinor (Statoil) og GK Inneklima. Det er ikke ofte en automatikker har erfaring både fra olje og gassindustrien og byggautomatisering. I 2017 videreutdannet han seg til ingeniør (Bachelor) innen automatisering ved USN i Porsgrunn. Han ble ferdig bachelor i vår og gikk da straks i gang med master utdanning. Med deling mellom teori og praksis vil master studiet ta tre år.

Emerson USN 3 400.jpg

- Jeg ser at de teoretiske kunnskapene jeg får gjennom studiet kommer godt med i det daglige arbeidet hos Emerson, sier Illing. Samtidig er også erfaringen at Emerson gjennom dette samarbeidet kan gi verdifulle innspill i utviklingen av studiene ved USN. Illing sier at han får store synergieffekter ut av ordningen med å dele arbeid og studier. Emerson er en svært god arbeidsplass for å dele tiden mellom studier og utdanning, slår han fast.

– Vi har dedikert personell til å jobbe med dette samarbeidet, sier Geir Falkevik. Han leder gruppen som har ansvaret for samarbeidet med USN hos Emerson. Det var en god dialog da vi installerte Delta V systemet i «bryggeriet» hos USN. Carlos Pfeiffer hos USN var en god samarbeidspartner. han er entusiastisk og utfordres oss når det er nødvendig sier Falkevik.

AuticNETIO-PowerPDU-4C-2020 crop

Prisgunstig fordelingsboks med energimåling og styring

Støtter 13 ulike protokoller som kan benyttes for måling og styring av uttatak

NETIO PowerPDU, som forhandles av Autic as, er smart fordelingsboks (PDU) med fire uttak som alle kan styres og måles individuelt. Enheten kan enkelt monteres i et 19’’ rack med tilhørende braketter. Monteringen krever ingen elektriker – både inntak og uttak er forsynt med standard FL kontakter.

les mer...
CEO_KUKA Nordic crop

Lederskifte for KUKA Nordic - digitalisering i fokus for den nye konsernsjefen

Det føles veldig inspirerende å lede selskapet i denne tiden

KUKA Nordic har gjort en utskiftning i stillingen som administrerende direktør. Tidligere salgssjef Joacim Lorentssontar et steg opp og tar over etter Jonas Glimdén - som igjen fortsetter innen KUKAs internasjonale organisasjon.

les mer...
EH_virtual_booth_1 crop

Besøk vår utstilling – rett fra din arbeidsplass

Den irtuelle stand er tilgjengelig døgnet rundt

Under denne pandemien er det svært begrenset hvor ofte vi kan møte noen ansikt til ansikt, og vi må unngå store folkegrupper. Dette har ført til at store handelsmesser og bransjebegivenheter har blitt avlyst i år. Endress+Hauser har derfor funnet en ny, fleksibel og informativ måte å bringe kundene nærmere produktene, løsningene og tjenestene på. En virtuell utstilling gjør det mulig.

les mer...
Siemens SW Four pillars of the Industrial IoT crop

Utnytte data for å kutt kostnader

Utnytte data for å kutte kostnader, forbedre ytelsen og øke produktiviteten

Den fjerde industrielle revolusjonen gjør produksjon raskere, smartere og slankere. Konseptet er kjent som Industry 4.0, og denne bølgen som går over fabrikkgulv, tar automatisering til et nytt nivå. Ved å bruke det industrielle tingenes internett (IoT) kan produsenter koble den fysiske verden med det digitale og ta full kontroll over systemer som aldri før.

les mer...