IEA rapport crop

Dette er første gang IEA lager en rapport dedikert til vannkraft

Fersk IEA rapport: Vannkraft er avgjørende i overgangen til fornybarsamfunnet

Onsdag 7. juli publiserte det internasjonale energibyrået IEA sin nye spesialrapport om vannkraft, som SINTEF har bidratt med underlag til. Her er de krystallklare på at vannkraft blir avgjørende for å lykkes med å øke fornybar kraftproduksjon og å integrere vind- og solkraft i energimiksen.

- Vannkraften har i lang tid sørget for verdiskaping basert på energiressursene våre her i Norge. Det skal den også gjøre i tiden som kommer. Vannkraftens regulerbarhet spiller en nøkkelrolle i en energimiks med stadig mer uregulerbar fornybar kraft, fra for eksempel sol og vind. Vannkraften er selve ryggraden i energisystemet vårt, og må også videreutvikles for å holde tritt med omstillingene vi nå er midt inne i, sier statssekretær Tony C. Tiller, som sammen med blant annet IEA-direktør Fatih Birol presenterte den ferske rapporten onsdag.

- Dette er første gang IEA lager en rapport dedikert til vannkraft, noe som illustrerer hvor viktig vannkraft er i ferd med å bli for overgangen til fornybare energisystemer, sier Atle Harby, Seniorforsker i SINTEF Energi og ekspert på miljøvennlig vannkraft.

Harby har sammen med kolleger i IEA Hydro bidratt til rapporten IEA nå legger frem.

- Vannkraftens fleksibilitet er nødvendig for å opprettholde forsyningssikkerheten og kvaliteten i strømnettet. Den nye rapporten fra IEA viser at vannkraft kan bidra med slik fleksibilitet, balansering, utjevning og lagring på både korte og lange tidshorisonter. Det vil si helt fra sekunder og minutter, til uker og måneder, forklarer Harby.

Insentiver for miljøvennlig bygging, opprusting og utvidelse av vannkraft må på plass
IEA trekker frem at mange vannkraftanlegg er gamle og trenger modernisering og oppgradering. Det kreves store investeringer for å bygge ny vannkraft, men markedsmekanismene gir i dag ikke alltid gode nok insentiver for investering i oppgradering av eksisterende anlegg eller bygging av nye.

- Mitt bidrag til rapporten kommer i stor grad gjennom IEA Hydro, hvor jeg har ledet et arbeid kalt «Verdien av vannkraft». Her har vi produsert to såkalte White Papers som har vært viktig underlag når IEA har laget sin rapport. I utarbeidelsene av disse dokumentene har vi funnet at vannkraft allerede i dag bidrar til fleksibilitet og stabilitet i strømforsyningen både på veldig korte (sekunder) og lange tidshorisonter (uker og måneder). I Norge bruker vi vannkraft til alt dette, men de fleste land må i dag bruke kull- og gasskraft for denne fleksibiliteten. Vi mener at myndighetene bør utvikle markedsløsninger som gir riktigere insentiver til investering i utslippsfri lagring og fleksibilitet for alle tidshorisonter. Da sikrer vi en robust kraftforsyning i overgangen til fornybarsamfunnet sier Harby.

Mange av løsningene finnes allerede
- For å finne gode markedsløsninger og for å forstå hvordan det økte behovet for fleksibilitet påvirker driften av vannkraftverkene trenger vi ny forskning. Videre er det utfordringer knyttet til lokale miljø- og samfunnsvirkninger av utbygging og oppgradering av vannkraft. Disse finnes det imidlertid gode løsninger på, og det er utviklet bærekraftige løsninger som det er viktig at følges, slik som vi har utviklet i Norge gjennom miljødesign fra forskningssenteret CEDREN, i EU-prosjekter eller gjennom internasjonale retningslinjer "Hydropower Sustainanbility Guidelines". Mange av disse problemstillingene jobbes det med i FME HydroCen, og Norge som vannkraftnasjon bør styrke dette framover for å bevare vår gode posisjon.

Pepperl induktiv crop

Induktive givere med forbedrede egenskaper fra markedslederen

Kan velge fra et bredt spekter av alternativer

Selv om sylindriske induktive givere har vært på markedet i mer enn 60 år er det fortsatt behov og muligheter for forbedringer. Pepperl+Fuchs har gjennomført et redesign av DC-utgaven som har medført forbedring av egenskaper som er viktige for mange kunder.

les mer...
Hilscher_TSN_Tech_crop

Forberedt på distribusjonen av tidskritisk nettverk i automatisering

Kan utveksle data synkronisert i sin helhet og samarbeide i sanntid.

TSN teknologien blir generelt sett på som avgjørende for neste generasjons automatiserings- og produksjonssystemer. Denne teknologien vil spille en viktig rolle i den store digitaliseringstransformeringen. Og det kan tillate, for første gang, at forskjellige celler av automatisering kan utveksle data synkronisert i sin helhet og å samarbeide i sanntid.

les mer...
IIoT Rock

Hva er en IIoT plattform

Begrepet Internet of Things (IoT) ble lansert rett før 2000 tallet. Det er nå anslagvis 200 milliarder enheter som er koblet til Internett. Som så ofte tok det noe tid før teknologien tilfredsstilte industriens krav til kvalitet og oppetid. Da teknologien ble adoptert til industriell bruk ble begrepet Industrial Internet of Things (IIoT) lansert. 

les mer...
Ulstein brenselcell crop

Ulstein og EDGE Navigation vurderer hydrogenbrenselsceller for containerskipskonsept

Vil vi forenkle overgangen til grøn energidrift for containerskip

Nyleg annonserte EDGE Navigation og Ulstein samarbeid om konseptdesign for eit X-BOW-containerskip der selskapa ville legge til rette for grøne kraftløysingar for fossilfrie operasjonar. No er partnarane i gong med å vurdere bruken av modulære hydrogenbrenselsceller for å oppnå fossilfri framdrift, og samarbeider med ABB for å utvikle løysinga basert på brenselsceller frå Ballard Power Systems.

les mer...