Analyse dok crop

Internett av ting (IIoT) som forventes å generere mer enn 4 billioner gigabyte d

Fem spørsmål du bør stille ved valg av analyseinstrumentering

Kontroll og kvalitetsstyring i prosessproduksjon er basert på data, fra produksjon til drift- og forretningsutvikling. Datagenererings- og samlingsstrategiene har utviklet seg dramatisk, spesielt de siste årene.

Foretakene samler og lagrer store datamengder i hele livssyklusen, både i og utenfor produksjonslokalene. Denne utviklingen er sammenfalt med spredning av tilkoblede sensorer og stadig billigere lagring, noe som fører til en industriell Internett av ting (IIoT) som forventes å generere mer enn 4 billioner gigabyte data per år innen 2020, ifølge IDC Research.

Dette dokumentet evaluerer hvilke tiltak bedriften må gjennomføre for å få gode analyseløsninger

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...