industrial-communication-networking-solutions crop

Change2Twin støtter små og mellomstore bedrifter

EU-støtte for innføring av digitale tvillinger

Digitale tvillinger åpner nye muligheter for industrien. Change2Twin har nå sin første Open Call, der SMB-er kan få EU-støtte i sine digitaliseringsprosesser. Fristen er 29. mars.

Change2Twin støtter små og mellomstore bedrifter i deres digitaliseringsprosesser ved å tilby Digital Twin-løsninger. I første runde vil prosjektet velge opptil 25 små og mellomstore bedrifter, som vil motta et engangsbeløp på opptil 10 000 euro. Bedriftene blir knyttet opp mot en sertifisert DIH (Digital Innovation Hub) som vil hjelpe dem med å implementere digitale tvillinger i produksjonsmiljøer.

Digitalisering er ikke magi, det er bare et annet verktøy i verdikjeden som skal det føre til at ting gjøres mer hensiktsmessig og effektivt. En digital tvilling er kombinasjonen av all informasjon en organisasjon har om et spesifikt produkt. Digitale tvillinger gjør det mulig for bedriftene å spole tilbake for å se hva som skjedde, spille av for å se hva som skjer nå i sanntid samt å spole fremover gjennom simulering.

Når du kombinerer dette med fysikkbaserte analyser får du verdifull innsikt om produktet som kan skape en ny verden av muligheter. Her har norske industribedrifter mye å hente. Og de kan få støtte til å implementere teknologien.

Enklere inngang

I løpet av de siste 10 år er blitt stadig mer vanlig med EU-prosjekter som setter av betydelig ressurser for finansiering av eksperimenter i små og mellomstore bedrifter. Søknadsprosess er enklere og evalueringen raskere enn det som gjelder de store EU-prosjektene. Hensikten med dette virkemiddelet er å gi bedrifter med ingen eller liten erfaring fra EU-prosjekter en enkel vei inn i systemet.

Konseptet digital tvilling blir en stor game-changer innen industriell produksjon og gjør det mulig for selskaper å øke sin globale konkurranseevne betydelig.

Change2Twin er et prosjekt under www.i4ms.eu, et initiativ i EU-programmet Horizon 2020. Både i Change2Twin og Pulsate (for laserbasert additive manufacturing) har SITNEF en sentral rolle.

SMB-er som ønsker å implementere en digital tvilling, kan nå søke om å komme med i Change2Twin. Prosjektet mottar forslag frem til 29. mars 2021, kl. 17.00 CEST.

Hvis du lurer på noe, se www.change2twin.eu eller kontakt opencalls@change2twin.eu

Se her for søknader til Assessment Voucher.

rigol_auglit crop

Auglit AS utvider med Rigol Technologies

Auglit AS og Rigol Technologies har inngått en avtale om salg og distribusjon av Rigol test og måleinstrument.

les mer...
NORD-DuoDrive crop

To blir til en

Gir en betydelig reduksjon i den totale eierkostnaden (TCO)

Nye DuoDrive er girenhet og motor i ett. Med IE5+-synkronmotoren setter NORD DRIVESYSTEMS nye standarder med tanke på energieffektivitet i drivsystemer til næringsmiddelindustri og intralogistikk. NORD har nå optimalisert systemytelsen ved å integrere denne høytytende IE5+-motoren i et ettrinns tannhjulsgir.

les mer...
PEFU_APL_Keyvisual_Lines@2x crop

Ethernet-APL oppfyller prosessindustriens krav

Uten effektiv infrastruktur får man lite nytte av dagens smarte transmittere

I prosessanlegg rundt om i verden finner man i dag nesten utelukkende såkalte smarte instrumenter. Men kun en begrenset del av den informasjonen som disse generer hentes ut og brukes. De dataene som hentes inn brukes nesten uten unntak for prosesstyring.

les mer...
AMNYTT 02 2021 kolasj crop

AMNYTT 02 2021 er publisert

På vei inn den fjerde industriell revolusjon

På vei inn den fjerde industriell revolusjon er en viktig lærdom at vi må evne å planlegge for det ukjente. Teknologiutviklingen er nå så rask at nye muligheter utvikles samtidig som industrien prøver å ta i bruk løsninger som ble lansert for kort tid siden. 

les mer...