Cobot imperitek crop

Målsettingen er å etablere et felles forum for robotselskaper

Etablerer norsk robot senter

All statistikk viser at norsk industri er på bunnen i Norden når det gjelder å ta i bruk roboter i industrien. Sverige og Danmark er blant de ti mest robot-tette industriland i verden. Det må tas tak for å øke bruken av roboter i norsk industri. Norsk Cobot Senter har tatt et eget initiativ for å øke forståelsen og bruken av roboter i industrien.

I slutten av september samlet Norsk Cobot Senter (NCS) ti systemintegratorer. Målsettingen var å etablere et felles forum for selskaper som utvikler produksjonsløsninger med roboter. Norsk Cobot Senter er distributør av Universal Robot (UR). Universal Robot er ledende i verden når det gjelder samarbeidende roboter, såkalte Cobot.

Kristian Sortland er salgssjef hos NCS og var møteleder under samlingen. – Vår målsetting med dette møte er å legge forholdene til rette for at de deltakende firmaene kan samarbeide der de ser muligheter og derved oppnå gode synergieffekter, sa Sortland under åpningen. Det må bygges kompetanse i alle ledd, fra sluttbruker til produsentene av produksjonsløsninger. Vår største konkurrent når det gjelder å få industrien til å robotisere er kundens manglende kompetanse.

Stor bredde

I alt var det ti selskaper som deltok på samlingen. Noen hadde god erfaring med å utvikle løsninger med roboter, mens andre selskaper er i en innledende fase når det gjelder å tilby robotløsninger.

Det var åtte systemintegratorer som deltok:

  • Imperietek
  • Gjøvik elektro Automasjon
  • Adigo Mekatronics
  • GJ Machine
  • ACT Logimark
  • Ulvesund Elektro
  • Kongshavn Automasjon
  • Cobot- Norge

Søker synergieffekter

For å kunne utnytte hverandres styrker og øke robotkompetanse presentert alle de deltakende firmaene seg. På kveldstid var det mange gode diskusjoner med bakgrunn i firmapresentasjonene. Diskusjonene viste at flere selskaper så muligheter for fruktbart samarbeid. Gode nettverk ble tidlig etablert.

Cobot samling 400.jpg

For å bygge opp et faglig miljø var det også en enkel utstilling, hvor aktuelle robotløsninger ble presentert. Et av selskapene, Imperietek, viste frem et egenutviklet produkt, for automatisert innmating til CNC maskiner. Mange CNC installasjoner i norsk verkstedindustri unyttes kun i et skift. Det gir lav utnyttelse av investert kapital. Ved å investere i robotisert innmating verkstedbedrifter kan for eksempel konkurrere med tilsvarende bedrifter i Polen. Mye produksjon kan flyttes tilbake til Norge med en enkel robot installasjon. egen palleteringsløsning ble vist under samlingen

Et annet selskap, Adigo, har utviklet prototyp i samarbeid med TOMRA. I stor utstrekning benyttes CNC maskin i prototyp produksjonen. Nå arbeider selskapet også med å utnytte maskinlærings-teknologien, blant annet til løsning for oppdrettsnæringen. GJ Machine har levert den nye produksjonslinjen hos Wonderland. Der har de integrert robot- og PLS-teknologi i en overordnet SCADA løsning. Vi er i ferd med å tilegnes oss god kompetanse på cobot systemene til UR sa daglig leder. Blant annet er det utviklet reparasjonslinjen for anodeheng til aluminiumsverket på Sunndalsøra.

Mechatronics Innovation Lab (MIL) er en teknologikatapult innen digitalisering og automatiring. Robotparken består av over 20 ulike modeller, som er blant de siste fra de største leverandørene. Kategorier som hybrid, kollaborative, industrielle, selvkjørende (AIV) og sveis er representert og gir mange muligheter for å teste riktig løsning for økt grad av automasjon. MIL har et topp moderne i laboratorium i Grimstad som inneholder over 55 teknologier av det siste som er tilgjengelig på markedet. Med ulike teknologier innen samme felt kan bedrifter selv teste og finne ut hvilken løsning som er mest hensiktsmessig.

Norsk katapult er en ordning, finansiert av Næringsdepartementet, med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet. MIL kan gjennom sin katapult status hjelpe både systemintegratorene og sluttbruker med å finne frem til gode produksjonsløsninger.

Felles utvikling

Flere av selskapene som deltok på samlingen er i startgropen når det gjelder å utvikle robotløsninger til industriell virksomhet. Men inntrykket er at det nå skapes et miljø hvor tanker og ideer får god grobunn for videreutvikling. Gjennom samarbeidet som NCS er i ferd med å etablere i sitt systemintegratornettverk, ser det ut til at deltakerne kan akselerere sin robot kompetanse. Sammen kan selskapene raskere tilby industrien gode robot løsninger.

Både sluttbrukerne og systeminstegratorene må finne sin digitale partner, var et av budskapene som ble presentert under samlingen. Vi kan se på robotisering som del av Industri 4.0 satsing. Norsk industri legger godt etter land det er naturlig å sammenligne seg med. Det positive i denne situasjonen er at det er et stor potensiale for å øke konkurransekraften, ved hjelp av økt robotisering.

AuticNETIO-PowerPDU-4C-2020 crop

Prisgunstig fordelingsboks med energimåling og styring

Støtter 13 ulike protokoller som kan benyttes for måling og styring av uttatak

NETIO PowerPDU, som forhandles av Autic as, er smart fordelingsboks (PDU) med fire uttak som alle kan styres og måles individuelt. Enheten kan enkelt monteres i et 19’’ rack med tilhørende braketter. Monteringen krever ingen elektriker – både inntak og uttak er forsynt med standard FL kontakter.

les mer...
CEO_KUKA Nordic crop

Lederskifte for KUKA Nordic - digitalisering i fokus for den nye konsernsjefen

Det føles veldig inspirerende å lede selskapet i denne tiden

KUKA Nordic har gjort en utskiftning i stillingen som administrerende direktør. Tidligere salgssjef Joacim Lorentssontar et steg opp og tar over etter Jonas Glimdén - som igjen fortsetter innen KUKAs internasjonale organisasjon.

les mer...
EH_virtual_booth_1 crop

Besøk vår utstilling – rett fra din arbeidsplass

Den irtuelle stand er tilgjengelig døgnet rundt

Under denne pandemien er det svært begrenset hvor ofte vi kan møte noen ansikt til ansikt, og vi må unngå store folkegrupper. Dette har ført til at store handelsmesser og bransjebegivenheter har blitt avlyst i år. Endress+Hauser har derfor funnet en ny, fleksibel og informativ måte å bringe kundene nærmere produktene, løsningene og tjenestene på. En virtuell utstilling gjør det mulig.

les mer...
Siemens SW Four pillars of the Industrial IoT crop

Utnytte data for å kutt kostnader

Utnytte data for å kutte kostnader, forbedre ytelsen og øke produktiviteten

Den fjerde industrielle revolusjonen gjør produksjon raskere, smartere og slankere. Konseptet er kjent som Industry 4.0, og denne bølgen som går over fabrikkgulv, tar automatisering til et nytt nivå. Ved å bruke det industrielle tingenes internett (IoT) kan produsenter koble den fysiske verden med det digitale og ta full kontroll over systemer som aldri før.

les mer...