CHRISTIAN AHRENS - KOELN

Innovative teknologier ble til en betydelig drivkraft for forretningvirksomheten

Et vellykket år for Endress+Hauser

Konsernet nyter godt av global vekst, øker inntektene og skaper mange nye arbeidsplasser. Endress+Hauser økte sine salg og inntekter i 2017. Konsernet har nytt godt av et sterkt forretningsmiljø og introdusert en rekke nye produktinnovasjoner, inkludert en ny digital tjenesteportal for våre kunder.

Flere nyansettelser, betraktelige investeringer og store fremskritt innen bærekraft understreker konsernets balanserte vekst.

Bredere vekst på alle områder

Et sterkt forbrukermiljø, stabilisering av oljeprisen og lavere renter i 2017 førte til økt investeringsaktivitet i prosessindustrien. "Bortsett fra å måtte utvide kapasiteten, har selskapet vært ute etter å produsere på en mer konkurransedyktig, pålitelig og bærekraftig måte", sier Matthias Altendorf. Endress+Hauser støtter deres bestrebelser som en ledende global leverandør av prosess- og laboratoriemåleteknologi, automatiseringsløsninger og -tjenester.

Innovasjon og digitalisering som drivkraft

"Forretningsvirksomheten har prestert bra i nesten alle regioner og næringer", rapporterte konsernsjefen. Innovative teknologier ble til en betydelig drivkraft for forretningvirksomheten. I fjor lanserte Endress+Hauser 57 nye produkter og 571 instrumentalternativer. Utgifter til forskning og utvikling økte til 170,7 millioner euro, noe som tilsvarer 7,6 prosent av salget. Betydningen av innovasjon hos Endress+Hauser gjenspeiles i 261 nye patentsøknader. Digitalisering spiller en stadig viktigere rolle.

Forbedringer på inntjeningssiden

Endress+Hauser forbedret driftsresultatet (EBIT) med 15,0 % til 251,7 millioner euro. Resultat før skatt (EBT) steg med 24,9 % til 275,6 millioner euro. Nettoinntektene økte med 34,2 % til 209,1 millioner euro. Avkastningen på salg (ROS) økte med 2,0 poeng til 12,3 %. Egenkapitalandelen sank derimot med 0,3 poeng til 70,2 % på grunn av valutakurseffekter. Endress+Hauser investerte 138,7 million euro verden over.

Utmerkede karakterer for bærekraft

"Som en familiebedrift er det vårt mål å vokse på en bærekraftig måte", understreker konsernsjef Matthias Altendorf. En av de strategiske nøkkelindikatorene for dette er EcoVadis-standarden, som rangerer leverandørers bærekraft. I 2017 endte Endress+Hauser med 66 av 100 poeng og ble rangert blant de topp to prosentene av alle selskapene som ble evaluert. Endress+Hauser skapte 296 nye jobber i 2017, betydelig mer enn planlagt. På slutten av året jobbet 13 299 personer for konsernet.

Solide fremtidsutsikter for det gjeldende året

Endress+Hauser har hatt en god start på året med en kraftig økning i innkommende ordre. Konsernet planlegger en vekst på rundt 4–6 % og forventer at lønnsomheten vil ligge på dagens nivå uten uvanlige hendelser. 223 millioner euro har blitt satt av til investeringer, og konsernet planlegger å skape opptil 500 nye jobber over hele verden. "Vi forventer at 2018 blir nok et godt år for Endress+Hauser", sier Matthias Altendorf.

 

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...