CHRISTIAN AHRENS - KOELN

Innovative teknologier ble til en betydelig drivkraft for forretningvirksomheten

Et vellykket år for Endress+Hauser

Konsernet nyter godt av global vekst, øker inntektene og skaper mange nye arbeidsplasser. Endress+Hauser økte sine salg og inntekter i 2017. Konsernet har nytt godt av et sterkt forretningsmiljø og introdusert en rekke nye produktinnovasjoner, inkludert en ny digital tjenesteportal for våre kunder.

Flere nyansettelser, betraktelige investeringer og store fremskritt innen bærekraft understreker konsernets balanserte vekst.

Bredere vekst på alle områder

Et sterkt forbrukermiljø, stabilisering av oljeprisen og lavere renter i 2017 førte til økt investeringsaktivitet i prosessindustrien. "Bortsett fra å måtte utvide kapasiteten, har selskapet vært ute etter å produsere på en mer konkurransedyktig, pålitelig og bærekraftig måte", sier Matthias Altendorf. Endress+Hauser støtter deres bestrebelser som en ledende global leverandør av prosess- og laboratoriemåleteknologi, automatiseringsløsninger og -tjenester.

Innovasjon og digitalisering som drivkraft

"Forretningsvirksomheten har prestert bra i nesten alle regioner og næringer", rapporterte konsernsjefen. Innovative teknologier ble til en betydelig drivkraft for forretningvirksomheten. I fjor lanserte Endress+Hauser 57 nye produkter og 571 instrumentalternativer. Utgifter til forskning og utvikling økte til 170,7 millioner euro, noe som tilsvarer 7,6 prosent av salget. Betydningen av innovasjon hos Endress+Hauser gjenspeiles i 261 nye patentsøknader. Digitalisering spiller en stadig viktigere rolle.

Forbedringer på inntjeningssiden

Endress+Hauser forbedret driftsresultatet (EBIT) med 15,0 % til 251,7 millioner euro. Resultat før skatt (EBT) steg med 24,9 % til 275,6 millioner euro. Nettoinntektene økte med 34,2 % til 209,1 millioner euro. Avkastningen på salg (ROS) økte med 2,0 poeng til 12,3 %. Egenkapitalandelen sank derimot med 0,3 poeng til 70,2 % på grunn av valutakurseffekter. Endress+Hauser investerte 138,7 million euro verden over.

Utmerkede karakterer for bærekraft

"Som en familiebedrift er det vårt mål å vokse på en bærekraftig måte", understreker konsernsjef Matthias Altendorf. En av de strategiske nøkkelindikatorene for dette er EcoVadis-standarden, som rangerer leverandørers bærekraft. I 2017 endte Endress+Hauser med 66 av 100 poeng og ble rangert blant de topp to prosentene av alle selskapene som ble evaluert. Endress+Hauser skapte 296 nye jobber i 2017, betydelig mer enn planlagt. På slutten av året jobbet 13 299 personer for konsernet.

Solide fremtidsutsikter for det gjeldende året

Endress+Hauser har hatt en god start på året med en kraftig økning i innkommende ordre. Konsernet planlegger en vekst på rundt 4–6 % og forventer at lønnsomheten vil ligge på dagens nivå uten uvanlige hendelser. 223 millioner euro har blitt satt av til investeringer, og konsernet planlegger å skape opptil 500 nye jobber over hele verden. "Vi forventer at 2018 blir nok et godt år for Endress+Hauser", sier Matthias Altendorf.

 

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...