Credit - Illustration _ TRY -  Statoil - Johan Sverdrup Phase 1 crop

Omfattende innsats fra vår side som lå bak til tildelingen av rammekontraktene

Erfaring og kunnskap reduserer feil

Instrumentering er et fagfelt som krever både god faglig forståelse og solid erfaring fra installasjon og drift. Det blir stadig færre personer med denne kombinasjonen i norsk industri.

To av de mest sentrale personene bak leveransene av mengdemåler til Johan Sverdrup og Johan Castberg prosjektene har til sammen 50 års erfaring. Det har vært med på å sikre at de vanligste feilene i spesifikasjon og design av løsninger er gjort.

- Vi fikk ramme avtalene til disse to prosjektene på et svært gunstig tidspunkt, sier Eivind Omarhaug til AMNYTT som er daglig leder i Krohne Instrumentering. Det var en omfattende innsats fra vår side som lå bak til tildelingen av rammekontraktene. De to erfarne instrumenteringsspesialistene er Roar Stormoen og Tommy Torkildsen har vært helt sentrale i de to aktuelle prosjektene. Vi var i daglig kontakt med Aker Solution for å diskutere løsninger og valg av instrumenter. Ut fra prosesskriterier må det velges måleprinsipp og installasjonskriterier må fastsettes. Krohne Instrumentation har, som få andre leverandører, hele bredden i teknologier for mengdemålere, som omfatter:

  • ultralyd
  • elektromagnetiske
  • Coriolis
  • Dp – differentialtrykk
  • VA – variabelt areal

 

Les hele artikkelen her:

AMNYTT 0119 kollasj crop

AMNYTT 01 2019 er distribuert

Diskusjonen må rette seg inn mot hvordan vi sikrer god rekruttering

Utsiktene for norsk industri og næringsliv for 2019 ser for det meste ut til å være positive. De fleste parametere peker oppover. Lønnsveksten kan gi mange økt kjøpekraft. Men noen internasjonale storpolitiske hendelser kan gi den åpne norske økonomien enkelte problemer.

les mer...
aarbakke crop

NFEA Prisen for 2018 tildeles Aarbakke AS

Bedriften er i en egen klasse innen digitalisering og automasjon i sin bransje

Juryens begrunnelse er; Aarbakke AS har lang erfaring med digitalisering. Nå skal jærbedriften, som første Mazak-kunde i verden, lage smart fabrikk der fabrikken tar egne beslutninger basert på lært datafangst.

les mer...
Jumo Bild T06 crop

Nøyaktig temperaturmåling med JUMO dTRANS T06

Enda raskere og enklere konfigurering av transduseren er mulig via mikro-USB

SIL-funksjon sikrer ekstra pålitelige prosesser. Den nye flerfunksjonelle firetrådstransmitteren JUMO dTRANS T06 passer for utfordrende applikasjoner innen anleggsteknikk. Det kompakte dekselet med monteringsskinner, muliggjør rask installering av kontrollskapet og sikker utskifting ved kalibrering eller vedlikehold.

les mer...
KUKA_OPC_UA crop

KUKA med i utviklingen av plattform for smarte fabrikker

Har vært drivende for utviklingen av OPC UAs tilpasning for roboter

– OPC UA knytter sømløst sammen maskiner og IT-systemer. Fremtiden med industri 4.0 er allerede her. Og realiseringen er nå enklere, takket være standarden OPC UA som KUKA har vært med på å utvikle for roboter.

les mer...