Ruter Ladeanlegg Alnabru 2 - Eier Ruter_crop

Nye aktiviteter for elektrifisering av landbasert transport

Enova og NEK utvider samarbeidet om samferdsel

NEK og Enova etablerte Landstrømsforum sammen i 2017. Nå har organisasjonene inngått en ny rammeavtale som skal sikre arbeidet med standardisering av el-transport fram til 2025. Mamarbeidet mellom NEK og Enova startet i 2017 med etableringen av Landstrømsforum.

I dag teller Landstrømsforum 140 medlemmer fra miljøorganisasjoner, havner, rederier, nettselskap og leverandørindustrien.  Gjennom arbeidsgrupper finner man løsninger, som legger forholdene til rette for en elektrifisering av skipsfarten. Nå har Enova og NEK signert en ny rammeavtale som sikrer driften av både Landstrømsforum og nye aktiviteter for elektrifisering av landbasert transport fram til 2025.

– Vi er svært godt fornøyde med den nye avtalen og vil berømme Enova for deres bidrag til arbeidet. Skal vi sikre god samfunnsøkonomi mener vi at dette tiltaket er minst like viktig som investeringene i infrastrukturen, sier forumsleder Arild Røed.  

Norge i førersetet for landstrøm
Norge ligger langt foran andre land i etableringen av landstrømforsyning. Standardiserte løsninger kan derfor utarbeides nasjonalt Samtidig jobbes det hardt for at de valgte løsningene blir implementert i internasjonale standarder. Dette vil bidra, ikke bare til at fartøy fra andre nasjoner kan koble seg til, men også danne grunnlag for at norsk teknologi kan eksporteres til andre land.

-Det er en forutsetning for å lykkes med elektrifisering av kystfarten at den baseres på standarder som en samlet bransje er enige i. Med standarder vil aktørene vite hvilke løsninger de skal velge for å fungere på bred basis. Det er vanskelig å se at dette kan skje like raskt uten Landstrømsforum, sier Stein Iver Koi, bransjesjef - Elektro og energi i Norsk industri

Nytt arbeidsprogram

Erfaringene med Landstrømsforum gjør at man har mulighet til å inkludere landbasert transport i arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet vil derfor bli utvidet til å gjelde standardiserte løsninger for hele transportsektoren. I dette vil man beskrive forslag til aktiviteter som er godkjent, hvilke som er i arbeid og hva som er publisert. Aktørene i transportsektoren kan da raskt få oversikt over status i arbeidet, og kan forholde seg til beslutningene som er gjort. Samtidig vil man få større transparens og nye deltakere ser lettere hvilke arbeidsgrupper de bør delta i for å ivareta egne interesser.

-Enova investerer betydelige beløp på infrastruktur i transportsektoren, og forventer et økende behov for elektrisk infrastruktur både til lands og til vanns. Standardisering bidrar til at investeringene blir mest mulig optimale for samfunnet og vil sikre bred bruk. Enova vil oppfordre aktørene i bransjen til å delta i standardiseringsaktivitetene for el-transport, sier Reidun Svarva, forretningsutvikler transport i Enova.

Eplan User_interface crop

I skyen: Finn enhetsdata raskere og begynn å arbeide umiddelbart

Sparer tid innen design og fører til raske resultater

Den nyeste versjonen av EPLAN Data Portal, som gir brukerne komponent- og enhetsdata for designkonstruksjon via nettet, ble lansert tidlig i juni 2020. Portalen er nå eksklusivt integrert i EPLAN ePulse-skyen.

les mer...
MTT crop

MTT (Mongstad TavleTeknikk AS) etablerer seg i Bergen

Rr i tråd med selskapets strategi om å styrke konkurransekraften mot industri

MTT startet fra 1. juli 2020 opp produksjon og prosjektering av elektriske systemløsninger og tavler i Salhusvegen 55 i Bergen. Lokaliteten har vært benyttet til tavleproduksjon i en årrekke og er godt egnet for MTT sin videre satsning.

les mer...
NORD-Condition-Monitoring_print crop

NORD utvider med nye produkter og strategiske investeringer

Fra tidlig i 2021 skal NORD også bygge et automatisk lager for små deler

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG oppnådde en solid og målrettet vekst i regnskapsåret 2019, noe som ble gjenspeilet i en økning i salget på 750 millioner euro. Investeringer i avdelinger og logistikk bidro til ytterligere stimulans. NORD ligger også godt an i den nåværende krisen. Utviklingsaktiviteter og investeringer går som planlagt, slik at NORD kan beholde posisjonen som en sterk partner i drivteknologisektoren.

les mer...
OR_Screwdriver_040_02 crop

OnRobot lanserer en komplett plug-and-play intelligent skrutrekker

Skrutrekkeren kan oppdage feil skruelengde

Den nye skrutrekkeren fra OnRobot kan tas i bruk og overføres til nye oppgaver på få minutter. Den har innebygde smarte funksjoner – deriblant presis kontroll av dreiemoment og integrert aksel – som forenkler programmeringen og fremmer produktiviteten, kvaliteten og avkastningen

les mer...