Ruter Ladeanlegg Alnabru 2 - Eier Ruter_crop

Nye aktiviteter for elektrifisering av landbasert transport

Enova og NEK utvider samarbeidet om samferdsel

NEK og Enova etablerte Landstrømsforum sammen i 2017. Nå har organisasjonene inngått en ny rammeavtale som skal sikre arbeidet med standardisering av el-transport fram til 2025. Mamarbeidet mellom NEK og Enova startet i 2017 med etableringen av Landstrømsforum.

I dag teller Landstrømsforum 140 medlemmer fra miljøorganisasjoner, havner, rederier, nettselskap og leverandørindustrien.  Gjennom arbeidsgrupper finner man løsninger, som legger forholdene til rette for en elektrifisering av skipsfarten. Nå har Enova og NEK signert en ny rammeavtale som sikrer driften av både Landstrømsforum og nye aktiviteter for elektrifisering av landbasert transport fram til 2025.

– Vi er svært godt fornøyde med den nye avtalen og vil berømme Enova for deres bidrag til arbeidet. Skal vi sikre god samfunnsøkonomi mener vi at dette tiltaket er minst like viktig som investeringene i infrastrukturen, sier forumsleder Arild Røed.  

Norge i førersetet for landstrøm
Norge ligger langt foran andre land i etableringen av landstrømforsyning. Standardiserte løsninger kan derfor utarbeides nasjonalt Samtidig jobbes det hardt for at de valgte løsningene blir implementert i internasjonale standarder. Dette vil bidra, ikke bare til at fartøy fra andre nasjoner kan koble seg til, men også danne grunnlag for at norsk teknologi kan eksporteres til andre land.

-Det er en forutsetning for å lykkes med elektrifisering av kystfarten at den baseres på standarder som en samlet bransje er enige i. Med standarder vil aktørene vite hvilke løsninger de skal velge for å fungere på bred basis. Det er vanskelig å se at dette kan skje like raskt uten Landstrømsforum, sier Stein Iver Koi, bransjesjef - Elektro og energi i Norsk industri

Nytt arbeidsprogram

Erfaringene med Landstrømsforum gjør at man har mulighet til å inkludere landbasert transport i arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet vil derfor bli utvidet til å gjelde standardiserte løsninger for hele transportsektoren. I dette vil man beskrive forslag til aktiviteter som er godkjent, hvilke som er i arbeid og hva som er publisert. Aktørene i transportsektoren kan da raskt få oversikt over status i arbeidet, og kan forholde seg til beslutningene som er gjort. Samtidig vil man få større transparens og nye deltakere ser lettere hvilke arbeidsgrupper de bør delta i for å ivareta egne interesser.

-Enova investerer betydelige beløp på infrastruktur i transportsektoren, og forventer et økende behov for elektrisk infrastruktur både til lands og til vanns. Standardisering bidrar til at investeringene blir mest mulig optimale for samfunnet og vil sikre bred bruk. Enova vil oppfordre aktørene i bransjen til å delta i standardiseringsaktivitetene for el-transport, sier Reidun Svarva, forretningsutvikler transport i Enova.

David Johansen, portrait

Nyansatt Master of Science in engineering i KROHNE Instrumentation

David Johansen er 33 år og bosatt i Moss. Han skal arbeide med teknisk salg av instrumentering rettet mot KROHNE Instrumentation kunder i Olje- og Gass bransjen.

les mer...
NORD-IE5plus-Motor crop

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

Har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt for bruk i intralogistikk.

les mer...
Autic edge 4transparent crop

Red Lion FlexEdge

Løser oppgaver man ellers trenger flere produkter for å løse

Red Lion Controls, som forhandles av Autic as, er spesialister på kommunikasjon, industriell automasjon og nettverksløsninger har nå lansert  FlexEdge™ Intelligent Edge Automation Platform.

les mer...
AMNYTT 03 2020 kollasj crop

AMNYTT 03 2020 er distribuert

Teknologi kan være svaret på flere av utfordringene. Automatisering og digitalisering kan løse mange av problemene vi i dag ser. Jo færre personer det er i et lokale, for eksempel produksjonshall, dess lavere er sannsynlighet er det for smitte.

les mer...