ABB besparelse crop

En gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent

Energianalyse av motordrifter i industrien avdekker et sparepotensiale på 2,1 TWt

I perioden juni til september 2023 gjennomførte ABB energianalyse på mer enn 2000 elektriske motorer med tjenesten ABB Energy Appraisal, og resultatet indikerer en gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent. Det tilsvarer et sparepotensiale på mer enn 2,1 terrawatt-timer (TWt), basert på en antatt levetid på 20 år.

  • Energianalyser utført på mer enn 2000 motordrevne systemer viser en gjennomsnittlig potensiell energibesparelse på 31 prosent per motor.
  • Total energibesparelse i motordriftenes levetid tilsvarer årlig forbruk* i 1,25 millioner husholdninger.
  • Kutter opp mot 1,5 millioner tonn av CO2-utslipp med en tilbakebetalingstid ned mot 3 måneder, avhengig av regional energimiks og -kostnad.

Med en energianalyse så kan bedrifter identifisere hvilke motordrevne systemer som gir størst energibesparelse ved en modernisering, og derved gjøre målrettede investeringer med kort tilbakebetalingstid (ROI). Energianalysene er basert på driftsdata fra alle motordrevne systemer i et anlegg. Applikasjonseksperter fra ABB sammenligner data med en forventet ytelse hvis driften optimaliseres ved bruk av frekvensomformer, oppgradering eller modernisering av utstyret.

Energioptimalisering gjør det mulig for bedrifter å redusere energiforbruket og kutte CO2-utslipp, og i tillegg oppnå rask tilbakebetaling på investeringen, basert på energimiks og kostnadsnivå i landet hvor driften kjøres. For eksempel så tilsvarer 2,1 TWt energibesparelse et kutt i CO2-utslipp på 1,5 millioner tonn og en tilbakebetalingstid på seks måneder i UAE. Alternativt, hvis alle motorene driftes i Tyskland, kuttes CO2-utslippene med 940 tusen tonn med en tilbakebetalingstid på kun 3 måneder (**). Disse kuttene kompenserer for totale utslipp fra kullkraft med 2 måneder i Tyskland og 3 måneder i UAE.

- Mens verdens ledere diskuterer hvordan man skal bekjempe klimaendringene på COP28 neste uke, viser våre analyser at det er fullt mulig allerede i dag å gjøre det rette for kloden – og for industrien. En gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent viser et formidabelt utappet potensiale for å akselerere omstillingen til lavutslippssamfunnet med eksisterende teknologi, sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for ABB Motion i Norge.

Med mer enn 300 millioner elektriske motordrifter globalt så er det stort potensiale for å redusere energiforbruk og kutte CO2-utslipp, spesielt når en tar i betraktning at cirka halvparten av disse er over 20 år gamle og enkelt kan erstattes med moderne høyeffektiv teknologi.

Motorene som er analysert i denne studien, er i drift i mange forskjellige bransjer, som f.eks. næringsmiddel, kjemisk industri, energi og HVAC, samt forskjellige applikasjoner som pumper, vifter og andre motordrevne systemer. Ved hjelp av energianalyser så er det blitt mulig å sammenligne drifts- og ytelsesmønster på tvers av applikasjoner, hvorav vifter og pumper gjerne gir det største potensialet for effektivisering. Analysen viser også at motorer som ikke styres med frekvensomformer (VSD) gir det største sparepotensialet. Med VSD kan hastighet og/eller dreiemoment styres ut fra reelt behov, og dermed reduseres energiforbruket betydelig.

Disse funnene støtter rapporten «The Case for Industrial Energy Efficiency» som nylig ble publisert av Energy Efficiency Movement. Denne rapporten sikter mot å gi industrielle ledere viktig innsikt i hvordan 10 tiltak – basert på vel utprøvd teknologi – har betydelig innvirkning på kostnader og utslipp, og som i tillegg kan implementeres uten komplekse eller kostnadskrevende prosjekter.

 

itSMF SigMa crop

En viktig møteplass for AI og digital transformasjon

Signe-Marie ser frem til å ta i mot folk til workshops og på itSMF-konferansen

Vi er på full fart inn i en ny teknologisk revolusjon. Deet er ingen tvil om at kunstig intelligens er en disruptiv teknologi – som vi må forhode oss til. På itSMF-konferansen 6 vil over 30 internasjonale eksperter ta for seg både problematiske sider og de enorme mulighetene som oppstår i den digitale tidsalderen.

Emerson ASCO_327C_Group crop

Emerson-magnetventil med høy strømning øker pålitelighet og driftseffektivitet

ASCO-serien 327C magnetventil har et direktevirkende design med høy strømning for overlegen strømningskontroll og driftssikkerhet. Emerson har introdusert en ny ASCO-serien 327C magnetventil med et direktevirkende design for høy strømning som leverer et overlegent strømning/kraft-forhold sammenlignet med lignende ventiler. 

E&H Template Test

Kjetil Gulliksrud ansatt som Sales Engineer i Endress+Hauser

Endress+Hauser Norge opplever betydelig vekst og har ansatt Kjetil Gulliksrud som Sales Engineer. Kjetil tiltrådte stillingen i februar og er lokalisert på våre kontorer i Sandefjord og Tranby.

Karsten Moholt crop

IKM KJØPER Karsten Moholt AS og Aquamarine AS

IKM Gruppen AS har signert en avtale med Remold Invest AS om kjøp av 100% av aksjene i Moreld AS med datterselskaper, herunder Karsten Moholt AS og Aquamarine AS. Moreld AS er etter salget av flere virksomheter og en omstrukturering omdannet til et holdingselskap som eier selskapene Karsten Moholt AS, Aquamarine AS, Teknisk AS, More Holdco KM AS, AO Holdco AS og More Asset AS. Disse selskapene omsatte for 470 MNOK i 2023 (ureviderte tall).