EH_2021_innovation crop

Effektene av pandemien fortsetter å påvirke enkelte markedsregioner

Endress+Hauser klarer seg bra under krisen

Omsetningen falt litt i 2020. Overskudd og antall ansatte holdt seg stabilt. Endress+Hauser har kommet ut av kriseåret 2020 i god form. Men konsernets konsoliderte omsetning falt – sterkt påvirket av valutaeffekter – med nesten 3 prosent til like under 2,6 milliarder euro.

Selv en sterk laboratorievirksomhet kan bare delvis veie opp for nedgangen i prosessautomatisering, som ble truffet hardere av effektene av koronapandemien.

Mens omsetningen i fjor var dårligere enn målet, noterte konsernet et sterkt overskudd. "Endress+Hausers finansielle soliditet har ikke lidd overlast under krisen," understreket økonomidirektør dr Luc Schultheiss. Selskapet klarte å unngå korttidsarbeid og økte til og med arbeidsstyrken litt. I slutten av 2020 hadde Endress+Hauser 14 400 ansatte verden over, over 100 flere enn året før.

Endress+Hauser har alltid klart å levere tross pandemien. "Vi har veid opp for den fysiske avstanden til kundene gjennom digital og emosjonell nærhet," sier konsernsjef Matthias Altendorf. Han mener selskapet står godt rustet, selv om de neste månedene fortsatt vil være dominert av koronaviruskrisen: "Vår innovative styrke holder stand. Endress+Hauser vil lansere flere produktinnovasjoner i 2021 enn noensinne før."

Forventer ikke økonomisk oppsving ikke før utgangen av året.

Effektene av pandemien fortsetter å påvirke enkelte markedsregioner, kundenæringer og bransjer svært forskjellig. Likevel har Endress+Hauser hatt en god start på inneværende år. Konsernet forventer en ensifret prosent vekst i 2021, men ser at overskuddet er under økt press. Selskapet forventer ikke en grunnleggende oppgang i den globale økonomien før utgangen av året.

Endress+Hauser vil legge frem den reviderte årsrapporten for 2020 i Basel i Sveits 4. mai 2021.

 

 

rigol_auglit crop

Auglit AS utvider med Rigol Technologies

Auglit AS og Rigol Technologies har inngått en avtale om salg og distribusjon av Rigol test og måleinstrument.

les mer...
NORD-DuoDrive crop

To blir til en

Gir en betydelig reduksjon i den totale eierkostnaden (TCO)

Nye DuoDrive er girenhet og motor i ett. Med IE5+-synkronmotoren setter NORD DRIVESYSTEMS nye standarder med tanke på energieffektivitet i drivsystemer til næringsmiddelindustri og intralogistikk. NORD har nå optimalisert systemytelsen ved å integrere denne høytytende IE5+-motoren i et ettrinns tannhjulsgir.

les mer...
PEFU_APL_Keyvisual_Lines@2x crop

Ethernet-APL oppfyller prosessindustriens krav

Uten effektiv infrastruktur får man lite nytte av dagens smarte transmittere

I prosessanlegg rundt om i verden finner man i dag nesten utelukkende såkalte smarte instrumenter. Men kun en begrenset del av den informasjonen som disse generer hentes ut og brukes. De dataene som hentes inn brukes nesten uten unntak for prosesstyring.

les mer...
AMNYTT 02 2021 kolasj crop

AMNYTT 02 2021 er publisert

På vei inn den fjerde industriell revolusjon

På vei inn den fjerde industriell revolusjon er en viktig lærdom at vi må evne å planlegge for det ukjente. Teknologiutviklingen er nå så rask at nye muligheter utvikles samtidig som industrien prøver å ta i bruk løsninger som ble lansert for kort tid siden. 

les mer...