EH_engineering eplan crop

Blir viktigere at leverandører kan samarbeide med hverandre

Endress+Hauser blir med i Eplans partnernettverk

Samarbeid mellom leverandører forbedrer den tekniske effektiviteten. Løsningsleverandør Eplan opprettet et partnernettverk som gir eksisterende og nye partnerskap et rammeverk for forbedring og markedsføring av verktøy og programvaregrensesnitt for tekniske prosesser. Endress+Hauser har også blitt medlem av nettverket med målet om å intensivere det mangeårige partnerskapet. 

Skyløsninger spiller en viktig rolle i den digitale overgangen, hvor det stadig blir viktigere at leverandører kan samarbeide med hverandre. Med dette i tankene markerte Eplan starten på 2021 ved å samle kompetansen til deltakerbedriftene i sitt partnernettverk. «Ved å profesjonalisere nettverket vårt øker vi systematisk fordelene for sluttbrukeren», sier Marco Litto, senior visedirektør for strategi- og forretningsprogram i Eplan.

«Et voksende antall kunder trenger individuelle løsninger. Derfor er det stort behov for planlegging og tekniske tjenester. Partnernettverket gjør det lettere for oss å oppfylle kundenes behov og gi dem målrettet støtte i den tekniske prosessen», sier Boris Mann, prosjektleder hos Endress+Hauser.

Det nye nettverket definerer bindeverktøy for videre integrasjon av verktøy og programvare i verdikjeden. Intensiv utveksling mellom produsentene forenkler integrasjon av det brede spekteret systemer som brukes av kunder.

Teknisk prosesseffektivitet
Som en av nettverkets teknologieksperter har Endress+Hauser gjort sin egen produktkonfigurasjonsteknologi tilgjengelig i Eplans dataportal. Resultatet er at brukerne kan dra nytte av en sentral informasjonsplattform som strekker seg fra teknikk til salg.

Kunder kan bruke plattformen til å konfigurere instrumenter på bare noen få trinn og legge inn bestillinger om nødvendig. I tillegg er alle ønskede opplysninger, tegninger og dokumenter tilgjengelige med et tastetrykk, noe som sikrer kvaliteten på prosjektdokumentasjonen og gjør planleggingsprosessen mer effektiv.

 

 

KUKA DeviceConnect crop

KUKAs programvare løfter robotene inn i fremtiden

Gir mulighet for å analysere og oppnå fordeler som redusert energibruk

For å oppnå industri 4.0 fullt ut må produksjonsutstyr være tilkoblet og distribuere data. Og det må skje mer eller mindre sømløst mens produksjonen er i gang. Denne store mengden data utgjør grunnlaget for preventivt vedlikehold, maskinlæring og prosessoptimering.

les mer...
Kilter robot crop

Sikrer styring av ugress-robot

Kvantesprang for robotisering i landbruket

Leica Geosystems HxGN SmartNet styrer Kilter-roboten som nå settes inn for å redusere sprøytemidler og bekjempe ugress. Etter ti års utvikling er roboten fra Langhus klar for sin første virkelige sesong. Den settes i arbeid på persillerotåkeren til André Hasle i Rygge.

les mer...
Eaton effektbryter crop

Eaton lanserer sin mest avanserte effektbryter til nå

Passer inn i moderne energidistribusjonssystemer.

Den digitale effektbryteren NZM kombinerer IoT-teknologi, sikkerhet, forutsigbart vedlikehold og lavt energiforbruk. Bygg- og anleggsbransjen står for rundt 40 prosent av alle klimagassutslipp globalt, og ifølge Forskningsrådet står energibruk i bygninger for omtrent en tredjedel av all energibruk i Norge.

les mer...
Trend sikkerhet crop

Trend Micro tilbyr unik endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

Setter en ny milepæl for sikker endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

I Trend Micros rapport som oppsummerer 2020, kommer det frem at den tilkoblede industrien – Industri 4.0 – har vært et primært mål for cyberkriminelle. Løsepengevirus har spredt seg i et hurtig tempo og har vært svært utfordrende å håndtere. Det gjør det enda viktigere nå enn noensinne å sikre disse spesielle og ikke helt ukompliserte miljøene.

les mer...