Arve takker av crop

Agnar Sæland (t. h.) takker Arve Svela Nikolaisen for mange års innsats

En hedersmann takker av

Arve Svela Nikolaisen har nylig gått over i pensjonistenes rekker. Dermed avsluttes en lang karriere innen automatiseringsfaget.

Arve startet hos installatør Auensen i Skien på 70-tallet, men beveget seg etter hvert over i salgsrettet virksomhet. Han har hatt viktige og ledende stillinger hos blant annet Danyko og Telemark elektroengros. Men i 2006 fant han vegen til Pepperl+Fuchs. Og der har han arbeidet mest mot olje- og gassindustrien samt marin industri. Arve har vært en svært vel ansett fagperson innen instrumentering og han har utviklet mang en spennende løsning sammen med kundene. Spesielt innen enkoderteknologi har hans kunnskap kommet kundene til gode. Nå er tiden inne for å gå over i en ny fase og vi ønsker Arve Svela Nikolaisen lykke til i pensjonistenes rekker.

Freyr CQP 2 (1) crop

Automasjon og digitale tvillinger gir superrasjonell batteriproduksjon

Siemens og FREYR kunngjorde på Hannover-messen et strategisk partnerskap for bærekraftig batteriproduksjon med bruk av automatiserings- og digitaliserings teknologi. Selskapene vil forene krefter gjennom hele prosessen fra batteridesign til automatisering av produksjonslinjene.

les mer...
Atea Thomas Tømmernes crop

Norske virksomheter er dårlig forberedt på nettkriminalitet

Største utfordringene handler om manglende kompetanse og investeringer

En fersk undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Atea viser at norske virksomheter er lite forberedt på det stadig mer komplekse digitale trusselbildet. Tre av fire norske virksomheter sier de ikke vil eller har planer om å øke it-sikkerhetsinvesteringene i året som kommer.

les mer...
Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

I Norge og Norden er det Roar Søvik som vil lede virksomheten

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

les mer...
AMNYTT 03 2023 kolasj crop

AMNYTT 03 2023 er publisert

Det er enighet i politisk miljø og i industrien om at produksjonen må omstilles. CO2 utslippet må reduseres. Bruk av fornybar energi må økes. For de fleste industrielle aktører innebærer det omstilling til mer bruk av elektrisk kraft, som er produsert fra vann, vind eller sol. Når dette er sagt slutter enigheten mellom politisk og næringsmessige interesser.

les mer...