Servo crop

Endrer hvordan komponenter blir designet, kjøpt, testet og implementert

En akse motion kontroll systemer

Med dagens hurtige industrielle iendringer er hastighet og effektivitet nøkkelen til konkurransedyktighet. Redusering av tid brukt på innkjøp, installasjon og testing av bevegelseskontrollsystemer kan spille en stor rolle i kostnadseffektivisering og effektivisering av design syklus.

Maskinkonstruktører står overfor en rekke utfordringer og stadig skiftende krav. De tilpasser og konfigurerer sin design for å møte kravene i det globale markedet og i tillegg kundespesifikke applikasjoner. Videre beveger industrittrender seg til smarte produkter, tilkobling, totale eierkostnader, effektivitet, fleksibilitet og komplette, integrerte bevegelseskontrollsystemer. Disse faktorene endrer hvordan komponenter blir forsket, designet, kjøpt, testet og implementert for å optimalisere systemytelsen.

Last ned dette White Paper som behandler disse temaene.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...