Emerson trykk crop

Benytter velkjent Rosemount trykksensorteknologi til å gi pålitelige målinger

Emerson utvider trykkmåleprogrammet som vil gjøre prosesser mer driftssikre

Rosemount ™ Smart Pressure Gauge gir tryggere og mer pålitelige målinger, noe som muliggjør bedre synlighet av prosessendringer der et effektivt lokalt display er nødvendig.

Emerson har introdusert Rosemount™ Smart Pressure Gauge for å få bedre synlighet av prosessendringer.

Smart Pressure Gauge benytter den velkjente Rosemount trykksensorteknologi til å gi pålitelige trykkmålinger. Med fleksibilitet til å tilpasse endrede prosessforhold, gir Smart Pressure Gauge opptil 150X overtrykksbeskyttelse og gir et sikrere feltmiljø. Ved å bruke to lag med prosessisolering, holdes prosessvæsken trygt inne i røret, og Smart Pressure Gauge avverger farlige prosessfeil ved å hindre brukerens kontakt med prosessvæske.

Målerens Rosemount trykksensorteknologi erstatter 100 år gamle bourdon rørmålerteknologi, og eliminerer svake punkter som er felles for mekaniske målere. Mekaniske målere er utsatt for kvalitets- og pålitelighetsproblemer knyttet til overtrykk, vibrasjon, korrosjon, ekstreme temperaturer og utilsiktet skade, og kan bidra til mange drift- og sikkerhetsproblemer i anlegg. I tillegg kan ikke mekaniske instrumenter kommunisere status for måleren.

Med opptil 10 års levetid reduseres vedlikeholdskostnader og -tid. Med stort display og indikatorlampe for status er måleren mer synlig i felt enn tradisjonelle indikatorer.

Den nye Rosemount Smart Pressure Gauge utvider Emerson Gauge-porteføljen.

"Bransjens respons på Rosemount Wireless Pressure Gauge har vært positivt, og nå med tillegg av Smart Pressure Gauge, har våre kunder enda flere muligheter for å oppgradere sine problematiske målere, sier Jarle Knutsen, produkt ansvarlig for Rosemount sitt trykk og temperatur program i Norgemåler.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...