Emerson trykk crop

Benytter velkjent Rosemount trykksensorteknologi til å gi pålitelige målinger

Emerson utvider trykkmåleprogrammet som vil gjøre prosesser mer driftssikre

Rosemount ™ Smart Pressure Gauge gir tryggere og mer pålitelige målinger, noe som muliggjør bedre synlighet av prosessendringer der et effektivt lokalt display er nødvendig.

Emerson har introdusert Rosemount™ Smart Pressure Gauge for å få bedre synlighet av prosessendringer.

Smart Pressure Gauge benytter den velkjente Rosemount trykksensorteknologi til å gi pålitelige trykkmålinger. Med fleksibilitet til å tilpasse endrede prosessforhold, gir Smart Pressure Gauge opptil 150X overtrykksbeskyttelse og gir et sikrere feltmiljø. Ved å bruke to lag med prosessisolering, holdes prosessvæsken trygt inne i røret, og Smart Pressure Gauge avverger farlige prosessfeil ved å hindre brukerens kontakt med prosessvæske.

Målerens Rosemount trykksensorteknologi erstatter 100 år gamle bourdon rørmålerteknologi, og eliminerer svake punkter som er felles for mekaniske målere. Mekaniske målere er utsatt for kvalitets- og pålitelighetsproblemer knyttet til overtrykk, vibrasjon, korrosjon, ekstreme temperaturer og utilsiktet skade, og kan bidra til mange drift- og sikkerhetsproblemer i anlegg. I tillegg kan ikke mekaniske instrumenter kommunisere status for måleren.

Med opptil 10 års levetid reduseres vedlikeholdskostnader og -tid. Med stort display og indikatorlampe for status er måleren mer synlig i felt enn tradisjonelle indikatorer.

Den nye Rosemount Smart Pressure Gauge utvider Emerson Gauge-porteføljen.

"Bransjens respons på Rosemount Wireless Pressure Gauge har vært positivt, og nå med tillegg av Smart Pressure Gauge, har våre kunder enda flere muligheter for å oppgradere sine problematiske målere, sier Jarle Knutsen, produkt ansvarlig for Rosemount sitt trykk og temperatur program i Norgemåler.

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...