Ellingsen Systems_skid crop

Vil være sertifisert distributør i Norge for etablerte produkter

Ellingsen Systems blir ny distributør for HOKE GYROLOK instrumentering

Ellingsen Systems AS etablerer nå en egen instrumenteringsavdeling med fokus på ventiler, manifolder, rør, koblinger, regulatorer og samplingprodukter til olje- og gassmarkedet. Selskapet signerte nylig en kontrakt med det amerikanske selskapet Circor Instrumentation Technologies Inc.

Kontrakten innebærer at Ellingsen Systems AS vil være sertifisert distributør i Norge for etablerte produkter som GYROLOK fittings, HOKE ventiler og manifolder, GO regulatorer og DOPAK & TSI samplingsystemer. Et større varelager av aktuelle produkter fra Circor Instrumentation etableres nå på Dusavik, sammen med andre aktuelle produkter.

Kjell Wold er ansatt som Product Manager og vil lede instrumenteringsavdelingen. Han har 35 års erfaring med HOKE og GYROLOK produktene i Norge, og har innarbeidet produktene på mer enn 35 installasjoner i Nordsjøen.

I forbindelse med etableringen av instrumenteringsavdelingen er Atle Haukali ansatt som Operations Manager, også han har mer enn 30 års erfaring med HOKE og GYROLOK produktene.

Ellingsen Systems AS har et klart mål om å bli ledende i Norge innen denne type instrumenteringsprodukter, og vil presentere flere nye produktgrupper fremover

 

Eplan bep1910443 crop

Kontrollskapteknologi hos HPS ved hjelp av Eplan Cogineer

Neste trinn: Papirløs produksjon med EPLAN eView

Elektrisk planlegging: Automatisering sparer tid - også for spesialbestilte produkter. Kontrollskap-produsenter som automatiserer planleggingsprosessene sine, får fordel av kortere prosjekttider og høyere kvalitet. Sekundære prosesser, som utforming av dokumentasjon kan også forenkles. Men hvor mye tid kan lagres i løpet av en hel prosess?

les mer...
Corvus nett crop

Helautomatisert grønn produksjon

I alt er det åtte produksjonsceller, 13 roboter og 10 AIV

Corvus Energy har produsert batterier til maritim industri i Canada i flere år. Med Hydro som eier ble det stilt spørsmål om det var mulig å helautomatisere produksjonen. Sammen med SINTEF gjennomførte Hydro en studie og resultatet ser vi nå på Nesttun utenfor Bergen.

les mer...
AMNYTT 04 2020 kollasj crop

AMNYTT 04 2020 er distribuert

AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring.

les mer...
Autic måler crop

Informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller energirapporter

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN, forhandles av Autic AS, (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

les mer...