Phoenix Bild 1 Aufmacher crop

Elektronisk overvåkingssystem med pluggbare tidsmoduler

Ved overvåking av målesensorer for gjenkjenning og tidlig varsling mot naturfarer kreves det spesielle egenskaper med hensyn til sviktsikkerhet og pålitelighet. Tilhørende automasjonskap er som regel plassert på vanskelig tilgjengelige områder med ekstreme værforhold. 

Og det slutter ikke der, for energiforsyningen er ofte autark. Geopraevent AG bruker derfor pluggbare tidsmoduler i produktserien Rifline Complete fra Phoenix Contact.

Overvåkingssystem hos Geopraevent AG ved Col du Pourtalet i Pyreneene. Releer betraktes som universelle og robuste enheter, og de har vist sin berettigelse i industrien mange millioner ganger. Som et resultat av digitaliseringen blir disse avgjørende grensesnittene mellom kontrollere og systemer ofte ansett som mindre viktige. De virker heller ikke særlig innovative. Det er likevel viktig å huske at releer utfører helt essensielle oppgaver, som å tilpasse signaler og isolere dem galvanisk og splitte dem. Ofte brukes det også forskjellige tidssignaler som kan implementeres med releer. I tillegg til stand-alone multifunksjonelle tidsreleer tilbyr Phoenix Contact en pluggbar tidsmodul i produktserien Rifline Complete som kan brukes for å forvandle en vanlig RIF-1 koblingsrelemodul til et tidsrelé på få sekunder, og det helt uten verktøy. Ved å bruke en tidsmodul sikres nøkkelfunksjoner i målesystemenes automasjonskap redundant, slik at man kan være sikker på at sensorene og måleteknologien fungerer slik de skal. Av denne grunn valgte de ansvarlige hos Geopraevent AG i Zürich nettopp de pluggbare tidsmodulene.

FG Tech Messewand-BEx1-IP67 crop

Ta din installasjon til neste nivå med BEx1 IP67 IO-Modul

Hver modul er utstyrt med en Ethernet-switch

Eksterne I/O-systemer for prosesstekniske applikasjoner i eksplosjonsfarlige områder forenkler installasjonskonseptet betraktelig, dette medfører mindre installasjons-tid og kostnader. Sensorene og aktuatorene er ofte plassert i sone 1 og er delt inn i funksjonsgrupper i systemet. 

les mer...
Emerson Vangen

Emerson Automation Solutions øker staben

Jobben er hjelpe kunder med å velge riktig fra hele vår portefølje av måleutstyr

Olav Vangen har nylig tiltrådt stillingen som selger hos Emerson Automation Solutions. Det er hele instrumenteringsporteføljen, med løsninger, han har ansvaret for. Mye av oppmerksomheten vil være rettet mot produksjon av ny ren energi, som hydrogen og karbonfangst. Dette er prioriterte områder for Emerson.

les mer...
1169342765

Inngår partnerskapsavtale for bedre cybersikkerhet innen drift av digitaliserte anlegg

Bedre driftssikkerhet og økt tillit til digitalisering

Schneider Electric og BitSight inngår partnerskap for å styrke cybersikkerheten innen drift av digitale anlegg. Målet er i fellesskap å utvikle en helt ny teknologi - den første i verden i sitt slag. Den skal kunne identifisere cyberrisiko i systemer for operasjonell teknologi (OT) og få bedre trusseletterretning ved å identifisere feilkonfigurerte tilkoblede enheter.

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...