Oktober 2021Eaton

Møter høye krav til både levetid og koblingshastighet

Eaton lanserer vedlikeholdsfrie HLR-halvlederreleer

Eatons nye HLR-halvlederreleer er kompakte, lydløse og veldig nøyaktige, men først og fremst vedlikeholdsfrie og driftssikre. Eaton utvider sin produktportefølje innen elektriske koblingsløsninger med et nytt produkt som heter HLR-halvlederreleer.

Disse kan brukes til en rekke forskjellige koblingsoppgaver – fra enkle kontaktorer og frekvens-omformere til mer krevende applikasjoner, hvor det er høye krav til både levetid og koblingshastighet.

De nye HLR-halvlederreleene fra Eaton skiller seg fra vanlige releer på markedet, ettersom de ikke inneholder mekaniske deler. Derfor har HLR-halvlederreleene lang levetid og krever ikke vedlikehold.

Siden de har korte responstider, egner HLR-releene seg perfekt til applikasjoner med raske koblingsfrekvenser, for eksempel innen temperaturkontroll, lyskontroll, pumper og kompressorer, som blant annet benyttes av plast-, emballasje- og næringsmiddelindustrien. Releene tåler også krevende omgivelser med mye vibrasjon, og egner seg derfor godt til mobile enheter og røffe forhold med for eksempel høy luftfuktighet eller skiftende temperaturer.

Perfekte til leiligheter, kontor og sykehus

Siden de nye halvlederreleene er lydløse, er de velegnet til støyfølsomme installasjoner i leiligheter, kontorer, sykehus og i for eksempel medisinsk utstyr eller automatiseringssystemer der det er høye krav om stille drift. I tillegg tar HLR-halvlederreleene lite plass i strømskapet og på DIN-skinnene.

De nye HLR-halvlederreleene er dermed svært allsidige, og leveres både som 1-fas og 3-fas og som hockey puck-enheter. Siden 1-fas- og 3-fas-variantene har en integrert kjøleribbe kan de monteres rett inn uten ekstra forberedelser. Hockey puck-varianten er egnet for nominell strøm fra 25 A til 125 A, og har en integrert varistor som verner mot overspenning.

Eatons HLR solid state-releer leveres med alle nødvendige EU-sertifiseringer, og finnes nå på det norske markedet.

AMNYTT 03 2022 kolasj crop

AMNYTT 03 2022 er publisert

Fremtidens samfunn krever kompetente borgere. Det gjelder en rekke yrker som lærere, helsepersonell og ikke minst teknologer. Vi må hele tiden minne samfunnet på behovet for at vi i Norge har nok teknologer. Skal de politiske målsettinger om et grønt skifte nås, som er nødvendig, er en av de aller viktigste forutsetninger for å lykkes å utdanne nok teknisk personell.

les mer...
Oktober 2021Eaton

Eaton lanserer vedlikeholdsfrie HLR-halvlederreleer

Møter høye krav til både levetid og koblingshastighet

Eatons nye HLR-halvlederreleer er kompakte, lydløse og veldig nøyaktige, men først og fremst vedlikeholdsfrie og driftssikre. Eaton utvider sin produktportefølje innen elektriske koblingsløsninger med et nytt produkt som heter HLR-halvlederreleer.

les mer...
Smart 3 crop

Smart Industri er fylt opp

Utstillingen har nå nådd målet med å ha en vekst på 30 %

Messe arrangøren, Maskingrossisternes Forening, opplyser at påmeldingen til årets messe er bedre enn forventet. Det ble planlagt med en vekst på 30 prosent fra forrige arrangement om var i 2019. I skrivende stund er økningen på 40 prosent. Prosjektleder Bente Austad opplyser at det kun er få ledige plasser igjen.

les mer...
Radar Andøya crop

Radarovervåkning av steinsprang på Andøya

Ti av ti testballer som ble sluppet ut fra toppen av fjellet,

Cautus Geo har etablert radarovervåkning av steinsprang på Andøya. – Vi gjennomfører et pilotprosjekt. Det ser positivt ut, sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland fylkeskommune. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...