VEGADIF 85 crop

Måler differanse- og statisk trykk samtidig med bare ett instrument

Dobbelt så trygt under trykk

I prosessanlegg er hovedfokuset i dag mer enn noensinne rettet mot "sikkerhet". SIL (Safety Integrity Level) blir derfor stadig viktigere, og stiller krav til moderne prosessinstrumenter for å redusere potensielt høy risiko for mennesker og miljø.

Pålitelig måling, enkel integrering
VEGADIF 85, en differansetrykktransmitter utviklet spesielt med sikkerhet i tankene, er VEGAs nye komponent for pålitelig, kontinuerlig styring og overvåking av industrielle prosesser. Dens styrke ligger ikke bare i funksjonell sikkerhet, men også i muligheten til å måle differanse- og statisk trykk samtidig med bare ett instrument. Kompakt og plassbesparende design med enkeltkammerhus.
VEGADIF 85 er kvalifisert og godkjent i henhold til SIL-2 (SIL-3).
Den kan programmeres enkelt via kabelforbindelse eller trådløst via Bluetooth. Måleverdier kan integreres i eksisterende prosessanlegg -  i den form som passer til de respektive forhold og krav.

Upåvirket av damp
Differansetrykk, et robust og universelt måleprinsipp, brukes i mange prosesser, spesielt for måling av gass eller damp. I slike applikasjoner bestemmes trykkforskjellen ofte av en strupeskive (orifice plate) som begrenser strømningen i et rør ved et forutbestemt punkt. Damp/gass bygger opp et høyere trykk foran innsnevringspunktet enn bak. Forskjellen mellom de to verdiene - før og etter innsnevringen, kan brukes til å beregne mengden gass som strømmer gjennom røret.

Differensialtrykktransmittere kjennetegnes av deres høye nøyaktighet ved måling av strømningshastigheter, selv ved trykkforskjell på bare noen få mbar. De håndterer også ekstreme temperaturer uten problem. Den nye VEGADIF 85  er tilgjengelig i et stort antall måleområder og leveres med mange forskjellige prosessanslutninger. Enkel eller dobbeltsidige chemical  seals (kalt CSS eller CSB).
Med dette toppklasseproduktet kan svært nøyaktige, pålitelige målinger oppnås selv under de mest utfordrende forhold.

Differanse og statisk trykk med ett instrument
VEGADIF 85  er den første differansetrykktransmitteren på markedet som kan måle både differanse- og statisk trykk i en og samme enhet. Kostnadsbesparende i anskaffelse og forenklet innmontering. Frem til i dag har det alltid krevet 2 forskjellige måleinstrumenter for å løse denne oppgaven

Hvor Bluetooth er fornuftig
Det er mange måter å forenkle prosesser på. Det er imidlertid viktig å finne den rette balansen mellom sikkerhet og bekvemmelighet. Trådløs dataoverføring kan gi ekte merverdi i tilfeller der tilgang til data er vanskelig. Betjening med Bluetooth gi fleksibel betjening via smarttelefon, nettbrett eller PC.

Markedets første differanstrykktransmitter med Bluetooth
Bluetooth er nå tilgjengelig som et alternativ for betjening av den nye generasjonen  differansetrykktransmittere. Siden den er en del av den modulære VEGA instrumentplattformen plics®, implementerer den sikkerhet på ulike nivåer. Adgangskoder beskytter sensoren mot uautorisert tilgang.
Forøvrig kan Bluetooth også ettermonteres i eldre enheter da dagens PLICSCOM, indikasjon og betjeningsmodul, kan innmonteres i de fleste VEGA måleinstrumenter som er produsert siden 2002. Typisk VEGA!

Brannsikkert hus

I enkelte applikasjoner må trykktransmittere tåle miljøer der brannfarlig gass og damp kan lekke fra lukkede systemer. Under spesielle forhold, hvor oksygen blandes inn i riktig mengde, blir det stor eksplosjonsfare. Elektronikken som brukes i VEGADIF 85 er 100% egensikker og brannsikker i henhold til ATEX, IECEx og CSA. Dette betyr at instrumentene kan betjenes til enhver tid, selv under drift i brann- og eksplosjonsfarlige områder.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...