Siemens batterier crop

Gir betydelig reduksjon av klimautslipp fra skipsfart og offshorevirksomhet

DNV GL har gitt typegodkjenning til Siemens batterier

Siemens batteriløsning er typegodkjent i henhold til DNV GLs regler fra januar 2018 som stiller strengere krav for å håndtere såkalt «single battery thermal runaway». Batteriløsning BlueVault er utviklet for skip og offshoreinstallasjoner.

Batterier gir betydelig reduksjon av klimautslipp fra skipsfart og offshorevirksomhet. Siemens batteriløsning er allerede i drift i passasjerferger, offshore-, havbruks- og fiskefartøy og har vist sitt potensiale for å sette en ny standard for miljøvennlige fremdriftsløsninger til havs. BlueVault omfatter Siemens egenproduserte batterimoduler som er et vannavkjølt system, med kapasitet opp til 1kvDC og egnet for alle systemspenninger opptil 690 Vac.

Stort markedspotensial

«DNV GLs typegodkjenning bekrefter sikkerheten, pålitelighet og levetid for vår batteriløsning. Vår ambisjon er å sette en bransjestandard for sikre energilagringsløsninger for marine og offshoremarkedet. Vi ser et stort potensiale i disse markedene for å sikre reduserte utslipp og driftsmessige og økonomiske gevinster for våre kunder,» sier Torstein Sole-Gärtner.

Siemens batteriløsning er typegodkjent i henhold til DNV GLs regler fra januar 2018 som stiller strengere krav for å håndtere såkalt «single battery thermal runaway». Typegodkjenning gir kunder og brukere trygghet for at batteriløsningen møter definerte regelverks- og bransjekrav til sikkerhet, regularitet og levetid.

Siemens har vært en pioner i utvikling av elektriske og automatiserte løsninger for hel-elektriske og hybridferger. Siemens energilagringsløsninger er allerede tatt i bruk på fartøyer i områder fra Australia til Norge.

Batteriløsningen er også testet og godkjent i henhold til normen UN38.3 som åpner for forenklet transport av batteriene. I februar 2018 mottok Siemens godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet som bekrefter sikkerhet ved løsningens konstruksjon og kontrollsystem.

Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, over har i snart 170 år satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden. Med 360.000 medarbeidere i mer enn 190 land jobber selskapet med å løse fremtidens utfordringer gjennom elektrifisering, automatisering og digitalisering.Den norske virksomheten har cirka 2000 medarbeidere fordelt på 17 lokasjoner og omsetter for over 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo. 

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...