Siemens batterier crop

Gir betydelig reduksjon av klimautslipp fra skipsfart og offshorevirksomhet

DNV GL har gitt typegodkjenning til Siemens batterier

Siemens batteriløsning er typegodkjent i henhold til DNV GLs regler fra januar 2018 som stiller strengere krav for å håndtere såkalt «single battery thermal runaway». Batteriløsning BlueVault er utviklet for skip og offshoreinstallasjoner.

Batterier gir betydelig reduksjon av klimautslipp fra skipsfart og offshorevirksomhet. Siemens batteriløsning er allerede i drift i passasjerferger, offshore-, havbruks- og fiskefartøy og har vist sitt potensiale for å sette en ny standard for miljøvennlige fremdriftsløsninger til havs. BlueVault omfatter Siemens egenproduserte batterimoduler som er et vannavkjølt system, med kapasitet opp til 1kvDC og egnet for alle systemspenninger opptil 690 Vac.

Stort markedspotensial

«DNV GLs typegodkjenning bekrefter sikkerheten, pålitelighet og levetid for vår batteriløsning. Vår ambisjon er å sette en bransjestandard for sikre energilagringsløsninger for marine og offshoremarkedet. Vi ser et stort potensiale i disse markedene for å sikre reduserte utslipp og driftsmessige og økonomiske gevinster for våre kunder,» sier Torstein Sole-Gärtner.

Siemens batteriløsning er typegodkjent i henhold til DNV GLs regler fra januar 2018 som stiller strengere krav for å håndtere såkalt «single battery thermal runaway». Typegodkjenning gir kunder og brukere trygghet for at batteriløsningen møter definerte regelverks- og bransjekrav til sikkerhet, regularitet og levetid.

Siemens har vært en pioner i utvikling av elektriske og automatiserte løsninger for hel-elektriske og hybridferger. Siemens energilagringsløsninger er allerede tatt i bruk på fartøyer i områder fra Australia til Norge.

Batteriløsningen er også testet og godkjent i henhold til normen UN38.3 som åpner for forenklet transport av batteriene. I februar 2018 mottok Siemens godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet som bekrefter sikkerhet ved løsningens konstruksjon og kontrollsystem.

Om Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, over har i snart 170 år satt tydelige spor i utvikling av nye teknologiløsninger for hele verden. Med 360.000 medarbeidere i mer enn 190 land jobber selskapet med å løse fremtidens utfordringer gjennom elektrifisering, automatisering og digitalisering.Den norske virksomheten har cirka 2000 medarbeidere fordelt på 17 lokasjoner og omsetter for over 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo. 

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...