NORD-predictive-maintenance-solutions crop

Redigerer smartdata for videre bruk og visualisering.

Digitalisering innen drivteknologi gir kunden merverdi fra stasjonsdata

Hvordan intelligente stasjoner fra NORD DRIVESYSTEMS forbedrer tilgjengeligheten. Prediktivt vedlikehold er systematisk videreføring av tilstandsvedlikehold med mål om proaktivt vedlikehold av maskiner og utstyr og oppdage endringer, redusere nedetider og øke effektiviteten til hele anlegget. Statusorientert vedlikehold erstatter tradisjonelt tidsbasert vedlikehold.

Spesielt for drivsystemer i krevende produksjonsmiljøer hvor industrielle girinstallasjoner vanligvis brukes i sensitive applikasjoner og svikt kan forårsake alvorlige skader, for eksempel innen intralogistikk, næringsmiddelindustrien eller tungindustrien, supplerer tilstandsovervåkingen triaden av giret. enhet, elektrisk motor og frekvensomformer med forbedret sikkerhet og pålitelighet. Det er her tilstandsovervåking for prediktivt vedlikehold kommer inn i bildet: Basert på intelligente algoritmer og programvare i et IIoT-miljø, kan de nettverksbaserte drivenhetene samle tilstandsdataene sine i omformerens egen PLS og forbehandle dem sammen med data fra tilkoblede sensorer og aktuatorer. Resultatet av forbehandlingen eller de komplette dataene kan eventuelt overføres til en kantenhet. Der administreres og evalueres data fra alle delsystemer. Den er da tilgjengelig som forhåndsvalgt og redigert smartdata for videre bruk og tydelig visualisering.

Dataanalyse i stedet for bare datalesing
Et konkret brukseksempel er sensorløs bestemmelse av den optimale oljeskiftetiden basert på oljetemperaturen. Dette er basert på at oljetemperaturen er en nøkkelfaktor for oljealdring i gir. Denne informasjonen i kombinasjon med tilgjengelige girparametere og spesifikke driftsparametere gjør det mulig å beregne oljeskiftetiden nøyaktig. En fysisk temperatursensor er ikke nødvendig.
Forbehandlingen av drivdata skjer i NORD frekvensomformerens integrerte PLS som brukes som evalueringsenhet. Kunden kan få tilgang til de beregnede dataene via alle vanlige grensesnitt.

Riktig PLS-programvarearkitektur for hver løsning
Drivutstyret kan valgfritt utvides og tilpasses den respektive automatiseringsoppgaven. Kunder kan velge hvilke oppgaver (driftsovervåking, drivkontroll, prosesskontroll) de ønsker å skifte direkte inn i drivverket. I mindre produksjonsområder gir denne skalerbarheten muligheten til å få første erfaringer før omorganisering av anlegget. Det er tre tilgjengelige konfigurasjonsnivåer. På det første nivået utfører drivenhetens PLS kun drivenhetens overvåking. Driftsparametrene er forhåndsbehandlet i PLS og kommunisert til det overordnede kontrollsystemet som er ansvarlig for driv- og prosesskontroll. På middels nivå integrerer PLS'en drivstyringen og kjører også drivrelaterte funksjoner. På det høyere konfigurasjonsnivået erstatter inverter-PLS fullstendig kontrollsystemet på høyere nivå. Bortsett fra kommunikasjonen til en kontrollenhet, kan en lokal databehandling uten internettforbindelse valgfritt bruke dataene.

Elteco nye crop

Personalnytt fra Elteco

Fra venstre; Inge Fuglset, Kristin Kraby Skjøldt og Vibeke Lundsholt Bjerke

Som alle andre firmaer og privatpersoner har vi i Elteco vært igjennom to svært spesielle år i 2020 og 2021. Koronapandemien har preget hele samfunnet. Den har gjort at vi har måttet ta mange grep og få til kreative løsninger for å etterkomme smittevernregler, samtidig som bedriften skal drives mest mulig normalt. 

 

les mer...
Vard_Bilde crop

Tett samarbeid for utvikling av helautomatisk fôringssystem

Phoenix Contact, Maritech Systems og Vard Aqua Sunndal AS har samarbeidet i utviklingen av Vard Aqua sin nye generasjon fôringssystemer, med blant annet helautomatiske fôringsroboter og fôringsautomater. Vard Aqua har levert velkjente fôringsprodukter siden 1985, men har nå tatt den nye generasjonen til et nytt nivå hva gjelder automatisering.

Phoenix Contact har levert komponenter samt vært med på utviklingen av HMI-løsningen for enkel oversikt av anlegget.

les mer...
Goodtech Bekas crop

Bergen Elektrokompetanse AS overtar Goodtech sitt tavleverksted på Os

Viderefører de gode tradisjonene tavlevirksomheten har bygget opp

Goodtech har signert en avtale med Bergen Elektrokompetanse AS (BEKAS) om å overta tavlevirksomhet på Os fra 31.1.2022. Transaksjonen er i tråd med selskapets strategiske handlingsplan, hvor selskapet skal fokusere og styrke Goodtech innen kjernevirksomheten robotikk, automasjon og digitalisering.

les mer...
AVEVA_photo_Control-Room_crop

Wonderware Scandinavia bytter navn til AVEVA Select Scandinavia

Vil øke verdien AVEVA Select Scandinavia gir til sine kunder

Samtidig utvides samarbeide med AVEVA. Etter 20 år under navnet Wonderware Scandinavia, starter nå et nytt kapittel som AVEVA Select Scandinavia. Alliansen med AVEVA er nok en bekreftelse på selskapenes solide og langvarige samarbeid. Som AVEVA Select-partner kan Wonderware Scandinavia levere hele AVEVAs produktportefølje av ledende industrielle programvareløsninger for økt bærekraft og lønnsomhet. 

les mer...