NEK Digital crop

Digitalisering øker brukervennlighet og gir helt andre muligheter

Digitalisering av standarder

NEK 400 er installasjonsbransjens viktigste standardsamling og dekker alle typer av lavspenningsinstallasjoner. Den skaper grunnlaget for en årlig verdiskapning på 25-30 milliarder kroner. Fram til nå har den kun vært tilgjengelig i trykt format og som PDF.

Nå lanserer Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) den i en heldigital utgave.

Digitalisering øker brukervennlighet og gir helt andre muligheter til å legge til tilleggstjenester. Først ute i denne sammenheng er digitaliseringen av NEKs standardsamling for lavspenningsinstallasjoner, NEK 400. Alle bygninger med el-anlegg installert etter 1998 er basert på denne. Man ber egner at siden starten har standardsamlingen skapt grunnlag for en verdiskapning på over 500 milliarder.

-Vi har merket presset etter mer brukervennlige, digitale løsninger for våre produkter. Derfor er vi nå glad for å lansere nt en etterlengtet løsning, som i tillegg gir så mye mer enn bare å være en digital utgave av standarden. Det er tilleggstjenestene som sammen med standardsamlingen er nyvinningen, sier Leif T. Aanensen, adm dir i NEK. De nye verktøyene tror vi vil appellere til både nye og erfarne brukergrupper, fortsetter han.

For å arbeide mer effektivt er det viktig å finne riktig informasjon raskt. Standarden har derfor navigasjon og søkemotor som gjør det enkelt å finne fram, omfattende bruk av linker og mulighet til å gjøre personlige notater. NEK har også inkludert en tjeneste hvor man kan få svar på spørsmål.

-NEK har arbeidet hardt for å utvikle en løsning som vil være en vesentlig forbedring fra de trykte utgavene.  Allerede fra starten har vi for eksempel inkludert spørsmål og svar tjeneste. I denne løsningen kan brukerne lete blant tidligere stilte spørsmål, men kan også stille nye om de ikke finner relevante svar. Svartjenesten forvaltes av våre tekniske komiteer og gir derfor kvalitative svar. Ved lansering har vi allerede mer enn tusen spørsmål og svar relatert til NEK 400. Dette er en nyvinning vi er stolte av, avslutter Aanensen.

NEK 399 og NEK 400 er bare den første i en rekke av heldigitale produkter. NEK tar sikte på å utgi store deler av sitt omfattende bibliotek digitalt.

Axflow Wika crop

AxFlow AS - mangeårig distributør for WIKA i Norge

Nærhet til kundene er avgjørende for effektive løsninger

WIKA er en global markedsleder innen måling av trykk, temperatur, nivå og flow og har blitt representert i Norge siden 1991 av AxFlow AS. I samarbeid med kundene utvikler de omfattende løsninger basert på måletekniske komponenter av høy kvalitet, som til slutt blir integrert i de ulike prosessapplikasjonene.

les mer...
Schneider masterPact crop

Ny effektbryter for maritime applikasjoner

33 % av alle skip vil ha batterier som energikilde innen 2050

Schneider Electric lanserer MasterPact NW EPDC-D 1100V DC, en effektbryter som er testet, godkjent og sertifisert for maritime applikasjoner. - En tydelig trend innen skipsdesign de siste årene er økt bruk av hybride elektriske fremdriftssystemer, forklarer Lasse Baugerud, Offer Manager i Schneider Electric.

les mer...
David Johansen, portrait

Nyansatt Master of Science in engineering i KROHNE Instrumentation

David Johansen er 33 år og bosatt i Moss. Han skal arbeide med teknisk salg av instrumentering rettet mot KROHNE Instrumentation kunder i Olje- og Gass bransjen.

les mer...
NORD-IE5plus-Motor crop

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

Har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt for bruk i intralogistikk.

les mer...