NEK Digital crop

Digitalisering øker brukervennlighet og gir helt andre muligheter

Digitalisering av standarder

NEK 400 er installasjonsbransjens viktigste standardsamling og dekker alle typer av lavspenningsinstallasjoner. Den skaper grunnlaget for en årlig verdiskapning på 25-30 milliarder kroner. Fram til nå har den kun vært tilgjengelig i trykt format og som PDF.

Nå lanserer Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) den i en heldigital utgave.

Digitalisering øker brukervennlighet og gir helt andre muligheter til å legge til tilleggstjenester. Først ute i denne sammenheng er digitaliseringen av NEKs standardsamling for lavspenningsinstallasjoner, NEK 400. Alle bygninger med el-anlegg installert etter 1998 er basert på denne. Man ber egner at siden starten har standardsamlingen skapt grunnlag for en verdiskapning på over 500 milliarder.

-Vi har merket presset etter mer brukervennlige, digitale løsninger for våre produkter. Derfor er vi nå glad for å lansere nt en etterlengtet løsning, som i tillegg gir så mye mer enn bare å være en digital utgave av standarden. Det er tilleggstjenestene som sammen med standardsamlingen er nyvinningen, sier Leif T. Aanensen, adm dir i NEK. De nye verktøyene tror vi vil appellere til både nye og erfarne brukergrupper, fortsetter han.

For å arbeide mer effektivt er det viktig å finne riktig informasjon raskt. Standarden har derfor navigasjon og søkemotor som gjør det enkelt å finne fram, omfattende bruk av linker og mulighet til å gjøre personlige notater. NEK har også inkludert en tjeneste hvor man kan få svar på spørsmål.

-NEK har arbeidet hardt for å utvikle en løsning som vil være en vesentlig forbedring fra de trykte utgavene.  Allerede fra starten har vi for eksempel inkludert spørsmål og svar tjeneste. I denne løsningen kan brukerne lete blant tidligere stilte spørsmål, men kan også stille nye om de ikke finner relevante svar. Svartjenesten forvaltes av våre tekniske komiteer og gir derfor kvalitative svar. Ved lansering har vi allerede mer enn tusen spørsmål og svar relatert til NEK 400. Dette er en nyvinning vi er stolte av, avslutter Aanensen.

NEK 399 og NEK 400 er bare den første i en rekke av heldigitale produkter. NEK tar sikte på å utgi store deler av sitt omfattende bibliotek digitalt.

Schneider collage_PowerTag_Flex_NSX crop

Schneider Electric utvider PowerTag-familien

Kan måle til og med 63 A og er egnet for montasje i eksisterende installasjoner

Verdens minste trådløse energimåler PowerTags suksess har ført til at Schneider Electric nå utvider sortimentet. - Med introduksjonen av PowerTag FLEX og PowerTag for NSX energimålere blir det enda enklere å skaffe seg full oversikt over strømforbruket, sier Offer Manager Odd Arvid Kleven.

les mer...
Edge crop

Edge computing gir nye muligheter

Edge computing viktigste fremskritt siden SCADA

Når det gjelder industriell automatisering har "Edge computing" dukket opp som et begrep med betydelig interesse. Edge computing er av spesiell interesse der databehandling bør utføres i eller i nærheten av den industrielle prosessen.

les mer...
NORD-control-cabinet-500P-750- crop

Nyeste generasjonen energibesparende synkronmotorer med permanent magnet

IE5+-motoren har høy effekttetthet

NORD presentere en viktig innovasjon, den nyeste generasjonen energibesparende synkronmotorer med permanent magnet, som har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien. Den kompakte, uventilerte og glatte motoren oppnår den høye ytelsen – som til tider er betydelig høyere enn ytelsesklasse IE5 – ved hjelp av et bredt dreiemomentområde.

les mer...
Alma Johanns

Med reduksjon av termisk tap kan driftstemperaturen utvides

Omformertopologiene oppnår en kraftig forbedret totalregulering

Elfa Distrelec legger til Traco Powers TEC 2 og 3 (WI)-serienes neste generasjons 2- og 3-watts SIP-8 DC/DC-omformere i nettbutikken. Med fremragende ytelse til en overkommelig pris forhandler nå Elfa Distrelec, de nye TEC 2 og 3 (WI)-seriene fra den kjente produsenten av strømforsyninger, Traco Power.

les mer...