Rittal fri180422000 (002) crop

Kostnader knyttet til lagring og logistikk kan reduseres vesentlig

Det nye gulvskapsystemet VX25 gjør det enklere for tavlebyggerne

Mindre er mer. Det er filosofien bak det nye store kapslingssystemet VX25 fra Rittal. Et konsekvent 25 mm hullmønster i skapet og fullstendig symmetri innebærer at det er flere deler som er felles.

Det igjen betyr totalt færre komponenter og dermed mindre behov for lagringsplass hos tavlebyggerne.

Når skapene rekkemonteres, fortsetter det 25 mm hullmønsteret horisontalt inn i tilstøtende skap. Dermed kan for eksempel skinner monteres over flere skap. Det betyr at installasjonsplassen kan utvides mye mer fleksibelt. Installasjonskomponenter for de vertikale rammeprofilene passer nå også inn i skapenes takseksjon og bunnområde.

Disse og andre rekkemonteringsalternativer kan nå implementeres med 40 prosent mindre utvalg av stansede seksjoner med eller uten monteringsflenser. På denne måten kan kostnader knyttet til lagring og logistikk reduseres vesentlig.

Mer plass

Samtidig gir den nye rammeprofilen 20 mm mer plass i skapet, installasjonsplass som nå er tilgjengelig for installasjon av komponenter. Avhengig av anvendelse og valg av komponenter, kan dette innebære at et mindre gulvskap kan velges, som igjen betyr lavere kostnader.

Enklere montering

En betydelig reduksjon av kompleksiteten har også innvirkning på montering og demontering av dørene. Dette arbeidet kan nå utføres av én enkelt person uten verktøy. Døren henges ganske enkelt på hengselet. Hengselet er utformet slik at døren automatisk sikres når den er lukket, slik at den ikke kan løftes av.

Alle vanlige låsesystemvarianter vil kunne brukes fremover. Elektroniske låsesystemer, som brukes i stadig større utstrekning som følge av økte sikkerhetskrav, kan også lett monteres. Det er ikke behov for ytterligere bearbeidelser av døren, ettersom de bøssingene som trengs for kablene, allerede er der.

Rekkemontering med færre deler

Det nye gulvskapsystemet krever mange færre deler. Ettersom alle skruer er montert i byggeretningen, er monteringen forenklet. En ny byggepakke, som lett monteres, sikrer at kapslingens beskyttelsesnivå opprettholdes ved monteringen.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...