Rittal fri180422000 (002) crop

Kostnader knyttet til lagring og logistikk kan reduseres vesentlig

Det nye gulvskapsystemet VX25 gjør det enklere for tavlebyggerne

Mindre er mer. Det er filosofien bak det nye store kapslingssystemet VX25 fra Rittal. Et konsekvent 25 mm hullmønster i skapet og fullstendig symmetri innebærer at det er flere deler som er felles.

Det igjen betyr totalt færre komponenter og dermed mindre behov for lagringsplass hos tavlebyggerne.

Når skapene rekkemonteres, fortsetter det 25 mm hullmønsteret horisontalt inn i tilstøtende skap. Dermed kan for eksempel skinner monteres over flere skap. Det betyr at installasjonsplassen kan utvides mye mer fleksibelt. Installasjonskomponenter for de vertikale rammeprofilene passer nå også inn i skapenes takseksjon og bunnområde.

Disse og andre rekkemonteringsalternativer kan nå implementeres med 40 prosent mindre utvalg av stansede seksjoner med eller uten monteringsflenser. På denne måten kan kostnader knyttet til lagring og logistikk reduseres vesentlig.

Mer plass

Samtidig gir den nye rammeprofilen 20 mm mer plass i skapet, installasjonsplass som nå er tilgjengelig for installasjon av komponenter. Avhengig av anvendelse og valg av komponenter, kan dette innebære at et mindre gulvskap kan velges, som igjen betyr lavere kostnader.

Enklere montering

En betydelig reduksjon av kompleksiteten har også innvirkning på montering og demontering av dørene. Dette arbeidet kan nå utføres av én enkelt person uten verktøy. Døren henges ganske enkelt på hengselet. Hengselet er utformet slik at døren automatisk sikres når den er lukket, slik at den ikke kan løftes av.

Alle vanlige låsesystemvarianter vil kunne brukes fremover. Elektroniske låsesystemer, som brukes i stadig større utstrekning som følge av økte sikkerhetskrav, kan også lett monteres. Det er ikke behov for ytterligere bearbeidelser av døren, ettersom de bøssingene som trengs for kablene, allerede er der.

Rekkemontering med færre deler

Det nye gulvskapsystemet krever mange færre deler. Ettersom alle skruer er montert i byggeretningen, er monteringen forenklet. En ny byggepakke, som lett monteres, sikrer at kapslingens beskyttelsesnivå opprettholdes ved monteringen.

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...