Per-Loberg-Eriksen crop

De bygde for evig fremtid – noe som viste seg å være tre tiår

NTNU-forsker Jonas Nøland uttaler den 15. mai i Finansavisen at flere datasenter og kunstig intelligens vil skape et «uendelig kraftbehov». Kanskje er dette det siste bidraget i det som allerede ser ut til å bli den perfekte storm.

I årene fra 1970 til slutten av 90-tallet var det en enorm utbygging av elnettet i Norge. Den gang bygdes et nett som overgikk forventet forbruk, selv med en betydelig vekst; et nett for «evigheten». Fra 90-tallet sank utbyggingen dramatisk grunnet innføringen av nye reguleringer. Ser man på antall kilometer luftledninger utbygd i regional- og transmisjonsnettet, ble utbyggingen redusert til en fjerdedel på kun få år.

Siden den gang har elforbruket økt betraktelig, drevet frem av ny teknologi og overgangen til det som skal bli et helelektrisk samfunn. At nettopp ny teknologi, som også er tiltenkt en rolle i reduksjonen i elforbruket og derav klimautfordringen, nå skaper et «uendelig kraftbehov», er et godt bilde på utfordringen vi står ovenfor.

Det estimeres en investering i det norske transmisjonsnettet (de største mastene som flytter mest strøm) på mellom 60 og 100 milliarder kroner frem mot 2030, og det tilsvarende for regional- og distribusjonsnettet. En vesentlig del av dette er vedlikehold av eksisterende nett. I årene som kommer vil det bli avgjørende å benytte teknologien vi allerede har. Økt utskiftning av eksisterende liner, hvor økt bruk av HTLS-liner (high temperature low sag) gir umiddelbar effekt og bidrar til vesentlig forbedring av eksisterende anlegg. Det er viktig for lommeboka til folk, når datasentrene skal stå på døgnet rundt.

Samtidig er vi ikke alene om å ha store utfordringer med kapasitet og manglende vedlikehold av eksisterende elnett. Og vi er ikke alene om et økt overføringsbehov på bakgrunn av overgangen til fornybar energi og utbyggingen av flere datasenter. Dette er en utfordring i hele Europa. Mot 2030 vil energiforbruket i EU økes med 60%, og en estimert investering i elnetttet på nær 600 milliarder euro vil være nødvendig.

Melbye er i dag en stor leverandør av kritisk infrastruktur i Norge, og har operert flere tiår som en leverandør til elnettet i Norden. Vi heier frem alle aktører som setter fokus på behovet for økt investeringstakt, bruk av velkjent teknologi og utvikling av elnettet for å gjøre stormen minst mulig. I mellomtiden skal vi gjøre vårt beste for å sikre materiell i et internasjonalt marked preget av geopolitisk uro, usikre fraktruter og kommende råvareutfordringer. Et marked hvor selv 100 millarder kroner kan bli smått.

AuticBACnet crop

Autic System AS Lanserer – PiiGAB BACnet for PI900

Med BACnet i PiiGAB 900 Gateway konverteres dine måleverdier fra HAN, wM-bus, M-bus og Modbus til BACnet-objekter automatisk.

Goodtech Hauge crop

God resultatutvikling for Goodtech

Goodtech fortsetter året med sterk vekst i ordrebok og god utvikling i EBITDA mot samme kvartal i 2023. Q2 2024 endte med en omsetning på 192 MNOK, EBITDA på 9,2 MNOK (4,8%) og en ordrereserve på 431 MNOK. Industriens behov for økt effektivitet og bedre styringsinformasjon gjenspeiles i Goodtech sin ordrereserve, der prosjektene i porteføljen i stor grad er prosjekter for nordiske industriselskaper som arbeider med å øke egen produksjon, til lavere enhetskostnad.

ABB UPS Fambilde (002) crop

Energi- og ressursstyring i en og samme løsning

ABB Ability™ Energy and Asset Manager er en toppmorderne skytjeneste som integrerer både energi- og ressursstyring i en og samme løsning. Via din tilgjengelige nettleser kan du og annet nøkkelpersonell få full oversikt over det elektriske systemet, hvor som helst og når som helst.

Tavle crop

Godkjent eltavleprodusent

Formålet til Tavleforeningen er at de skal arbeide for å skape en anerkjent og selvstendig tavlebransje. Det har foreningen systematisk arbeidet med i om lag 25 år, så lenge Tavleforenignen har eksistert. Nå er man kommet til en milepel i dette arbeide. Nå lanseres verifikasjonsordning for bedriftssertifisering av tavleprodusenter. Norsk Sertifisering AS, som er en nøytral tredjepart, har utviklet ordningen i samarbeid med Tavleforeningen.