a_0081027

Enheten er tilgjengelig med samtlige nettverksteknologier

DC-UPS for industrielle nettverk

Den nye avbruddsfrie strømforsyningen Quint DC-UPS fra Phoenix Contact, kan integreres i etablerte industrielle nettverk og forsyner anleggene avbruddsfritt videre også ved nettsvikt. Med det integrerte grensesnittet for Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT eller USB kan den implementeres både raskt og fleksibelt.

Enheten er tilgjengelig med samtlige nettverksteknologier i henholdsvis fire ytelsesklasser: 5 A, 10 A, 20 A og 40 A.

Det intelligente Batterie Management System med IQ-Technology sørger for at energiakkumulatoren benyttes optimalt. Teknologien forhindrer svikt gjennom forebyggende evaluering av drifts- og batteritilstander, for eksempel energiakkumulatorens forventede resterende levetid (State of Health) og energiakkumulatorens aktuelle ladestatus (State of Charge). Det gjør at batteriskift kan planlegges ut ifra forventet levetid i måneder. Med den automatiske gjenkjenningen av batteri blir tilkoblede batterityper automatisk gjenkjent. Tilpasset ladekarakteristikk optimaliserer energiakkumulatorens levetid. Den effektive batteriladeren med opptil 5 A sørger for at energiakkumulatoren lades så raskt som mulig. Den gir lange bufringstider grunnet høy batterikapasitet og sikrer slik permanent anleggstilgjengelighet.

Takket være de integrerte grensesnittene kan energi og funksjoner overvåkes til enhver tid og uavhengig av lokalisering, det samme gjelder for parametrisering og nedstengning av anlegget i en sikker tilstand. Ved å overvåke utgangsstrøm og -spenning samt koble anlegget ut og inn manuelt, øker du systemets effektivitet. Kaldstartfunksjonen Battery Start starter strømforsyningen også uten inngangsspenning. Dermed er funksjonstester og oppstart mulig også uten tilgjengelig nett. Med SFB-Technology, som innebærer opptil seks ganger nominell strøm i 15 ms, utløses standard automatsikringer selektivt, og parallelt tilkoblede forbrukere fungerer videre. De avbruddsfrie strømforsyningene har en bredde på 35 til 47 mm og en høyde på 130 mm og opptar dermed særdeles lite plass i automatikkskapet.

PHOENIX CONTACT AS ble etablert i 1987 og er et datterselskap av PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG i Tyskland, en av verdens ledende virksomheter innen elektronisk interface og industriell automatiseringsteknikk. Selskapet sysselsetter ca 16 500 medarbeidere i hele verden og har et nettverk med mer enn 55 datterselskaper som ivaretar global salg og support. I 2017 var omsetningen på 2,2 milliarder €.

 

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...