EH_hydrogen crop

DataArena med tysk samarbeidspartner

Elektrifiseringen er en viktig del av det grønne skiftet, og behovet for mer kapasitet i strømnettet vil øke betydelig i årene som kommer. For ett år siden ble DataArena-prosjektet lansert med støtte fra Forskningsrådet, og målet er å utvikle løsninger for effektiv nettilknytning. Nå skal det tyske selskapet Envelio bidra med sin kompetanse inn i prosjektet.

DataArena prosjektet har inngått samarbeidsavtale med det tyske selskapet Envelio. Fra venstre Per-Oddvar Osland, forskningsleder i Glitre Nett, Nicolas Thie og Philipp Erlinghagen fra Envelio.

Det er god fremdrift i DataArena-prosjektet, og ekstra spennende er det at vi nå får med oss Envelio i det videre arbeidet. Det tyske selskapet skal levere løsningen IGP (Intelligent Grid Platform), og deres kompetanse og erfaring blir et viktig bidrag til å sikre gode løsninger for prosjektet, sier Per-Oddvar Osland, forskningsleder i Glitre Nett, og prosjektleder for DataArena.

– Når samfunnet skal elektrifiseres i stadig økende grad, er det mange som ikke tenker over at strømnettet ikke kan levere nok effekt til at alle kan bygge alt de ønsker hvor de ønsker det. Stor pågang fra utbyggere har ført til lang saksbehandlingstid for bygging av mer nettkapasitet. Som ett av flere tiltak har Glitre Nett sammen med sentrale samfunnsaktører fått tildelt forskningsmidler til prosjektet DataArena som skal utvikle en simuleringstjeneste for å få fortgang i tilknytning av nye utbygginger, forteller Per-Oddvar Osland.

– De store gevinstene ved prosjektet ligger i bruk av nytt dataunderlag for raskere og bedre beslutninger for utbygging og forsterking av strømnettet. Samtidig bidrar løsningen til at utbyggerne får bedre oversikt over nettkapasiteten i kraftsystemet, og kan optimalisere lokasjon med tanke på tilknytningskostnader. Når vi nå har valgt samarbeid med Envelio, er det med utgangspunkt i deres erfaringer med tilsvarende løsninger andre steder. Vi blir deres første samarbeidspartner i Norge, og vi håper deres bidrag kan løfte prosjektet videre, avslutter Per-Oddvar Osland

Kotek XL_Prime_fam crop

Horner XL Prime betjenings- og styringssystemer

Kombinerer PLS, operatørgrensesnitt, I/O og nettverk i en integrert alt-i-ett-en

Horner XL-Prime, som forhandles av Kotek AS, benyttes til styring og automatisering av små og mellomstore maskiner.  Berøringsskjermene i XL Prime-serien er det nyeste tilskuddet til Horner Automations neste generasjons OCS-produktserie.

Pepperl_Einlagenscanner crop

Gir raske og presise målinger

En videreutvikling av den klassiske time-of-flight-teknologien

Pepperl+Fuchs tilbyr en ny LiDAR-sensor med en skannehastighet på hele 100 Hz – ideell for høyhastighetsapplikasjoner. R2300, som er en enstråleskanner, oppnår denne eksepsjonelt høye skannehastigheten ved å skanne på kun ett plan. Sensoren tilbyr den samme kombinasjonen av høy ytelse og kostnadseffektivitet som kjennetegner flerlagsskannere i R2300-serien. 

Untitled design - 1

Er AI relevant for prosessindustrien?

Og hvordan spiller no-code AI en rolle på veien til suksess? Prosessindustrien står overfor utfordringer som påvirker vekst og lønnsomhet. Utfordringene inkluderer økende energikostnader, økt konkurranse, og strenge regulatoriske krav. Det er tydelig for mange industrielle selskaper at de må finne nye måter å optimalisere prosessene og forbedre effektiviteten for å fortsette være konkurransedyktige. 

Focus on crop

Focus-1 levers nå i eksplosjonssikker utførelse

Ventilhuset til Focus 1 ble optimalisert for å gi best mulig løsning

Produsentene av verdens første autonome reguleringsventil, Krohne Instumentation og Samson, utvider produktporteføljen.  Nå er ventil tilgjengelig i EX utførelse.