Subsea - akkreditert TechnipFMC crop

Industri 4.0-løsninger kan bidra med smarte og automatiserte anlegg

Danske testsystemer skal automatisere oljeindustrien

Investeringslysten er stor i oljeindustrien, hvor der fortsatt blir satset atskillige milliarder i optimalisering og ny teknologi og nytt utstyr. Denne utviklingen merker de også hos den danske virksomheten Serman & Tipsmark, som blant annet leverer hydraulikkløsninger til norske oljevirksomheter.

Ifølge teknisk sjef hos Serman & Tipsmark, Henning Bach Dybro, står spesielt automatiseringsløsninger høyt i kurs: - Vi ser et enormt potensiale i oljeindustrien, som hele tiden avsøker markedet for nye løsninger som kan hjelpe dem med å optimere produksjonen. Som i mange andre industrier, er det ofte med tanke på å redusere driftsomkostningene og dermed effektivisere utvinningen. Denne utviklingen smitter over på firmaer som oss, som blant annet gjennom Industri 4.0-løsninger kan bidra med smarte og automatiserte anlegg, sier han i en pressemelding.

For øyeblikket har Serman & Tipsmark prosjekter gående som har som formål å automatisere den internasjonale oljegiganten TechnipFMCs tester av styringsmoduler til oljebrønner. Oljevirksomheten har tidligere testet styringsmodulene sine på et stort antall manuelt betjente testoppstillinger, som nå gradvis er blitt skiftet ut med spesialutviklede testbenker som automatiserer og effektiviserer testfasen:

- Da styringsmoduler som de TechnipFMC benytter, skal stå på havbunnen i opptil 25 år uten vedlikehold, krever det grundig kvalifiserte tester før de kan tas i bruk. Derfor kan løsningene våre virkelig utgjøre en forskjell, da mye av det manuelle testarbeidet, som for eksempel å lese av manometre og betjene ventiler, nå registreres automatisk, og data samles opp. I tillegg aktiveres ventilene nå automatisk via et såkalt reseptstyrt testprogram på en datamaskin som er innebygd i testbenken, sier Henning Bach Dybro, og han fortsetter:

- Vi har kontinuerlig lagt nye applikasjoner til testbenkene, som online strømningsmålere, slik at medarbeiderne heller ikke skal bruke måleglass lenger. Testbenkene er dermed med på å effektivisere produksjonen og redusere antall feil, slik at man slipper å foreta nye tester.

Utviklingen av de automatiserte testbenkene startet som et utviklingsprosjekt i 2014, og Serman & Tipsmark har siden den gang levert ni testbenker til TechnipFMC, noe som har ført til store effektiviseringer av oljevirksomhetens testprosesser, forteller production manager hos TechnipFMC, Rune Albjerk:

- Siden vi tok i bruk de nye testbenkene våre og rasjonaliserte vår oppsett, har vi spart mange prosent på nedetid og timeforbruk pr enhet, siden det er blitt enklere å operere testoppsettet. De elektroniske testresultatene gir oss mulighet til å logge og følge med på trender og gjøre tiltak. Totalt sett har det økt kvaliteten på produktene våre, siden testene blir gjort likt hver gang, sier han, og fortsetter:

- Ved bruk av digitale testløsninger har vi dessuten fått mulighet til å utvide testsenteret vårt gjennom automatisering, hvis det skulle bli nødvendig i fremtiden, sier Rune Albjerk til slutt.

 

AMNYTT 04 2020 kollasj crop

AMNYTT 04 2020 er distribuert

AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring.

les mer...
Autic måler crop

Informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller energirapporter

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN, forhandles av Autic AS, (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

les mer...
Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.

les mer...
Mitsubishi cobot crop

Ny Cobot MELFA ASSISTA med enkel håndtering

Prosessen er både tidsbesparende og intuitiv for operatører.

Mitsubishi Electrics nye kollaborative robot, MELFA ASSISTA, er utviklet for å arbeide sammen med mennesker, uten behov for vern, samtidig som den oppfyller dagens krav til sikkerhet for personell i produksjonen.

les mer...