Danfoss nytt crop

Viset hvordan Danfoss påvirker folks daglige liv

Danfoss moderniserer

Etter et halvt år med renovering og oppgradering av lokalen til Danfoss i Skui ble det onsdag i forrige uke stor feiring for den norske Danfoss-organisasjonen. Kontorlokaler er blitt endret med nytt design for å gjenspeile merkevaren for Engineering Tomorrow.

Leif Flojgaard, som er sansvarlig for Danfoss virksomhet i Nord-Europa Region var tilstede sammen med kunder, journalister og flere Danfoss veteraner. Tine Hylleberg, assisterende leder og handelsdirektør i den danske ambassade og ordfører i Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog, var blant gjestene. Nesten 100 personer deltok i åpningsseremonien.
Hylleberg fokuserte på det nære forholdet mellom Norge og Danmark i talen hennes mens ordfører Hammer Krog fokuserte på viktigheten av å ha et selskap som Danfoss i kommunen, da mange av de ansatte bor nær kontoret. Hun inviterte også til et tettere samarbeid mellom kommunen og Danfoss når det gjelder næringsvirksomhet.

En digital Danfoss City-programvareutstilling ble etablert for å vise både hvordan Danfoss påvirker folks daglige liv og hvordan selskapets løsninger gjør det mulig å bygge en bedre, mer bærekraftig og mer energieffektiv morgen. Utstillingen fikk stor oppmerksomhet fra de tilstedeværende.

NER salgspris for første kvartal
Leif Flojgaard benyttet seg av muligheten til å levere NER Salgspris for første kvartal. Danfoss Norway har vært pilot for ONE ERP prosjektet og prisen gikk til de ansatte i teamet som jobber med og testet dette prosjektet siden august 2017. Det har vært en stor arbeidsbelastning å gjennomføre dette prosjektet i tillegg til å utføre sitt daglige arbeid. NER-ledelsen ønsket å ære dem for denne innsatsen.

 

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...