Danfoss nytt crop

Viset hvordan Danfoss påvirker folks daglige liv

Danfoss moderniserer

Etter et halvt år med renovering og oppgradering av lokalen til Danfoss i Skui ble det onsdag i forrige uke stor feiring for den norske Danfoss-organisasjonen. Kontorlokaler er blitt endret med nytt design for å gjenspeile merkevaren for Engineering Tomorrow.

Leif Flojgaard, som er sansvarlig for Danfoss virksomhet i Nord-Europa Region var tilstede sammen med kunder, journalister og flere Danfoss veteraner. Tine Hylleberg, assisterende leder og handelsdirektør i den danske ambassade og ordfører i Bærum kommune Lisbeth Hammer Krog, var blant gjestene. Nesten 100 personer deltok i åpningsseremonien.
Hylleberg fokuserte på det nære forholdet mellom Norge og Danmark i talen hennes mens ordfører Hammer Krog fokuserte på viktigheten av å ha et selskap som Danfoss i kommunen, da mange av de ansatte bor nær kontoret. Hun inviterte også til et tettere samarbeid mellom kommunen og Danfoss når det gjelder næringsvirksomhet.

En digital Danfoss City-programvareutstilling ble etablert for å vise både hvordan Danfoss påvirker folks daglige liv og hvordan selskapets løsninger gjør det mulig å bygge en bedre, mer bærekraftig og mer energieffektiv morgen. Utstillingen fikk stor oppmerksomhet fra de tilstedeværende.

NER salgspris for første kvartal
Leif Flojgaard benyttet seg av muligheten til å levere NER Salgspris for første kvartal. Danfoss Norway har vært pilot for ONE ERP prosjektet og prisen gikk til de ansatte i teamet som jobber med og testet dette prosjektet siden august 2017. Det har vært en stor arbeidsbelastning å gjennomføre dette prosjektet i tillegg til å utføre sitt daglige arbeid. NER-ledelsen ønsket å ære dem for denne innsatsen.

 

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...