Danfoss Holmestrand crop

Håvard Wolden presenterer det nye senteret

Danfoss åpnet nytt marine kompetansesenteret i Norge

Marine Competence Center som ble åpnet 10. mai skal spille en nøkkelrolle i Danfoss' kontinuerlige fokus på å bli den foretrukne partneren for å avkarbonisere den maritime industrien. For å styrke samarbeide med partnere har selskapet etablert et kompetansesenter i Holmestrand. Hele produktporteføljen blir vist i senteret.

- Vårt mål er å bygge kunnskap sammen med kunder og partnere, sa Håvard Wolden til AMNYTT under åpningen. For første gang kan vi presentere hel produktporteføljen på et sted. Produktområdene er:

  • Drives, frekvensomformer
  • Power, det vil si hydraulikk
  • Klima, som er kjøling og varme

Det grønne skifte vil påvirke markedene til Danfoss betydelig. For å følge opp denne utviklingen forventer selskapet en sterk vekst, og planlegger før økt bemanning.

Danfoss opererer allerede i mange land med ulike interessenter: beslutningstakere, skipsbyggere, OEM-er, systemintegratorer og ikke minst rederier som er opptatt av å avkarbonisere den maritime industrien. Det nye Marine Competence Center vil fungere som et knutepunkt for felles innovasjon og deling av erfaringer på tvers av Norge, Norden, Europa og verden. Maritime eksperter fra Danfoss arrangerer kurs og arrangementer for å styrke kundene våre og bygge kompetanse sammen. Mye ny teknologi utprøves i Norge. Det var derfor naturlig at kompetansesenteret ble etablert her i landet.

Målet er at Marine Competence Center skal vise selskapets virksomhet med å investere i førsteklasses teknologi og løsninger for maritim industri. Norge er det ledende landet i verden innen elektrifisering av maritim industri, med sitt sterke fokus på bærekraft og grønn energi. Danfoss er allerede kommet langt med batterielektriske ferger, hybridferger og elektriske katamaraner for bærekraftig sjøtransport. Denne utviklingen vil bli forsterket. Samtidig som sentret ble åpnet lanserte regjeringen videre satsing på elektrifisering av ferger og hurtigbåter.

Claus Larsen, Head of Sales and Marketing Nordic Regions i Danfoss, sier: - Vi er svært glade for å kunne feire åpningen av vårt nye Marine Competence Center i Holmestrand, Norge. I Danfoss brenner vi for å skape en bedre fremtid ved «Engineering Tomorrow». Dette senteret er en del av vårt engasjement for å avkarbonisere den maritime industrien, dele beste praksis og ha en positiv innvirkning på miljøet. Vi ser frem til å samarbeide med våre partnere og kunder for å utvikle nye bærekraftige løsninger for den maritime sektoren."

For å møte dagens krav må det utvikles nye hardware og programvare løsninger. Senteret i Holmestrand kan bli et godt sted for å diskutere nye løsninger med bransjen. - Vi må opprettholde og utvide det gode samarbeide vi har med systemintegratører, sa Wolden. For å sikre et godt samarbeid er målsettingen vår å være best på support. Gjennom kompetanseoverfæring ønsker vi at disse integratørene skal bli mest mulig selvgående.

Produktutvikling er også viktig. Det vil bli lansert flere spennende nyheter i tiden fremover.

Om Danfoss

Selskapets løsninger brukes innen områder som kjøling, luftkondisjonering, oppvarming, kraftomforming, motorstyring, industrimaskineri, bilindustri, marine og off- og on-highway-utstyr. Vi leverer også løsninger for fornybar energi, som sol- og vindkraft, samt fjernvarmeinfrastruktur for byer.

Danfoss innovative teknologi går tilbake til 1933. Danfoss er familieeid, har mer enn 42 000 ansatte og betjener kunder i mer enn 100 land gjennom et globalt fotavtrykk på 95 fabrikker.

Freyr CQP 2 (1) crop

Automasjon og digitale tvillinger gir superrasjonell batteriproduksjon

Siemens og FREYR kunngjorde på Hannover-messen et strategisk partnerskap for bærekraftig batteriproduksjon med bruk av automatiserings- og digitaliserings teknologi. Selskapene vil forene krefter gjennom hele prosessen fra batteridesign til automatisering av produksjonslinjene.

les mer...
Atea Thomas Tømmernes crop

Norske virksomheter er dårlig forberedt på nettkriminalitet

Største utfordringene handler om manglende kompetanse og investeringer

En fersk undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Atea viser at norske virksomheter er lite forberedt på det stadig mer komplekse digitale trusselbildet. Tre av fire norske virksomheter sier de ikke vil eller har planer om å øke it-sikkerhetsinvesteringene i året som kommer.

les mer...
Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

I Norge og Norden er det Roar Søvik som vil lede virksomheten

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

les mer...
AMNYTT 03 2023 kolasj crop

AMNYTT 03 2023 er publisert

Det er enighet i politisk miljø og i industrien om at produksjonen må omstilles. CO2 utslippet må reduseres. Bruk av fornybar energi må økes. For de fleste industrielle aktører innebærer det omstilling til mer bruk av elektrisk kraft, som er produsert fra vann, vind eller sol. Når dette er sagt slutter enigheten mellom politisk og næringsmessige interesser.

les mer...