Jan Eirik Schiøtz

Løsningen integreres sømløst inn i eksisterende utstyr

Dagens teknologi leverer fra seg mer data enn noen gang

– men får du maksimalt utbytte av all denne dataen? Informasjon fra sensorer er avgjørende for å ta kritiske beslutninger for driften din og sikre optimale driftsforhold.

Når du er belastet med å utføre gammeldagse manuelle runder eller for opptatt til å analysere dataene dine raskt, slipper viktig informasjon gjennom fingrene dine.

Uten rask og nøyaktig dataanalyse kan det være vanskelig å prioritere vedlikeholdet og identifisere potensielle farer eller feil. Dette kan svekke sikkerheten, påliteligheten og sette anlegget ditt i fare.

Emersons Plantweb Insight gir øyeblikkelig innsikt og tilgang til viktig informasjon om annleggets essensielle utstyr. Dette hjelper deg til å ta bedre beslutninger for din virksomhet.

Løsningen integreres sømløst inn i eksisterende utstyr, og gir deg automatisk tolkning av viktig data slik at du sparer tid, øker effektiviteten og sikkerheten.

Las ned aktuell brosjyre.

For mer info, ta kontakt med ditt lokale Emerson kontor.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...