Vard_Bilde crop

Tett samarbeid for utvikling av helautomatisk fôringssystem

Phoenix Contact, Maritech Systems og Vard Aqua Sunndal AS har samarbeidet i utviklingen av Vard Aqua sin nye generasjon fôringssystemer, med blant annet helautomatiske fôringsroboter og fôringsautomater. Vard Aqua har levert velkjente fôringsprodukter siden 1985, men har nå tatt den nye generasjonen til et nytt nivå hva gjelder automatisering.

Phoenix Contact har levert komponenter samt vært med på utviklingen av HMI-løsningen for enkel oversikt av anlegget.

Roboten benyttes i dag i landbaserte oppdrettsanlegg, der den beveger seg på en skinne over karene og slipper ut fôr som er kalkulert på flere forskjellige kriterier, som for eksempel temperatur i vannet eller biomasse.

Roboten kan frakte med seg flere typer fôr i forskjellige beholdere slik at karene kan få ulike typer fôr basert på behov eller innstillinger. Roboten beveger seg rundt på skinnen der det er plassert ut RFID-brikker som roboten leser av for å vite hvilken beholder den befinner seg over.

Roboten kan ha inntil 4 forskjellige fôrbeholdere, der du kan bestemme hvilken type fôr som slippes i hvilken tank, forteller Knut-Inge Evensen fra Vard Aqua. Fôret beskyttes mot fukt og roboten behandler det på en skånsom måte som gjør at man unngår knus og reduserer fôrspill.

Maritech har deltatt i denne prosessen ved å utvikle den skybaserte programvare Exact Cloud på vegne av Vard Aqua, samt designet og produsert styreskapene.

I Exact Cloud kan man få full oversikt over anlegget, samt kontrollere og styre fôringssystemene. I tillegg for å gi en helhetlig oversikt over anlegget presenterer løsningen også data fra sensorer som måler og logger verdier fra vannmiljøet, slik som temperatur, oksygen turbiditet etc, samt tilvekst fra Vard Aqua sine biomassemålere.

Dette får brukeren tilgang til da roboten er koblet opp mot skyløsningen, noe som gjør at roboten er tilgjengelig fra hvor og når som helst for å dra nytte av data fra flere roboter til enhver tid, forteller Andre Lillebakk i Maritech Systems

AMNYTT 03 2022 kolasj crop

AMNYTT 03 2022 er publisert

Fremtidens samfunn krever kompetente borgere. Det gjelder en rekke yrker som lærere, helsepersonell og ikke minst teknologer. Vi må hele tiden minne samfunnet på behovet for at vi i Norge har nok teknologer. Skal de politiske målsettinger om et grønt skifte nås, som er nødvendig, er en av de aller viktigste forutsetninger for å lykkes å utdanne nok teknisk personell.

les mer...
Oktober 2021Eaton

Eaton lanserer vedlikeholdsfrie HLR-halvlederreleer

Møter høye krav til både levetid og koblingshastighet

Eatons nye HLR-halvlederreleer er kompakte, lydløse og veldig nøyaktige, men først og fremst vedlikeholdsfrie og driftssikre. Eaton utvider sin produktportefølje innen elektriske koblingsløsninger med et nytt produkt som heter HLR-halvlederreleer.

les mer...
Smart 3 crop

Smart Industri er fylt opp

Utstillingen har nå nådd målet med å ha en vekst på 30 %

Messe arrangøren, Maskingrossisternes Forening, opplyser at påmeldingen til årets messe er bedre enn forventet. Det ble planlagt med en vekst på 30 prosent fra forrige arrangement om var i 2019. I skrivende stund er økningen på 40 prosent. Prosjektleder Bente Austad opplyser at det kun er få ledige plasser igjen.

les mer...
Radar Andøya crop

Radarovervåkning av steinsprang på Andøya

Ti av ti testballer som ble sluppet ut fra toppen av fjellet,

Cautus Geo har etablert radarovervåkning av steinsprang på Andøya. – Vi gjennomfører et pilotprosjekt. Det ser positivt ut, sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland fylkeskommune. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...