Weidmuller crop

Målsettingen er at staben skal økes

Weidmüller styrker tilstedeværelsen i Norge

Weidmüller har i mange år hatt tilstedeværelse i Norge. JFKnudtzen har i representert den velrennomerte produsenten i Norge. Nå har selskapet etablert egen virksomhet i Norge. Målet er å gjøre merkevaren mer synlig i det norske markedet. JFKnudtzen er distributør, mens den norske Weidmüller organisasjonens virksomhet i hovedsak skal være rettet mot salg og markedsutvikling.

- Norge er et viktig marked for Weidmüller, forteller Jarle Andre Tveit. Tveit er ansvarlig for virksomheten i Norge. Det er nå tre personer i den norske organisasjonen, som har base i Porsgrunn, Trondheim og Førde. Målsettingen er helt klart at vi skal øke staben, og vi vil gjøre dette i takt utviklingen i Norge og norsk industri.

Viktige utviklingsområder

Norge er kjent for å ligge langt framme i teknologisk utvikling. Derfor er det viktig at Weidmüller er tilstede i dette markedet med automasjonsløsninger som er skalerbare og effektive i idriftsettingsfasen.

Samarbeid og koordinering

- Samarbeidet med JFKnudtzen er viktig, sier Tveit. De kjenner både produktene og markedet godt og har representert Weidmüller siden 1955. Kompetansen og erfaringen til dette selskapet er viktig. I tillegg har vi felles teknisk support etablert i Norden. Selskapet har en langsiktig plan med å utvide virksomheten sin. Det ble lagt en global strategi for økt markedsaktivitet. I første omgang ble Norden sett på som en enhet, med etablering av egen organisasjon i Sverige og deretter fulgte Danmark og Finland. Det nordiske samarbeidet i Weidmüller gjør at det ved behov kan hentes support fra Sverige. Nå er tiden kommet til at Weidmüller satser i Norge.

Dette er noen av løsningene fra Weidmüller:

  • Komplett automasjonsportefølje (u-remote, u-control)
  • Datainnsamling, bearbeiding, analyse og digitalisering (u-link skyløsning og program for maskinlæring)
  • Raskere tilkoblingsmuligheter (push-in og nye snap-in)
  • Komplett power management for kontrollsystem (strømforsyninger m/kommunikasjon og elektroniske sikringer)

- Vi legger vekt på god koordinering med JFKnudtzen, sier Tveit. Det er viktig både for å kunne utnytte ressursene best mulig, og at markedet skal få så god support som mulig. Både sluttkunder og andre aktører i markedet, som tavlebyggere, produsenter av utstyr og systemintegratører vil merke at Weidmüller satser i Norge. Målsettingen er at vi blant annet skal hjelpe tavlebyggere til å bli mer konkurransedyktige gjennom konseptet Smart Cabinet Building. Med det produktspekteret vi nå rår over, sikter vi på å være en komplett leverandør, mener Tveit. Virksomheten skal rettes mye mot løsninger og optimal distribusjon.

Tveit lover at det snart vil bli publisert flere interessante nyheter fra Weidmüller.

Pepperl induktiv giver crop

Induktive givere med forbedrede egenskaper fra ledende leverandør

Utviklingen av den nye porteføljen var utvilsomt selskapets lange erfaring

Selv om sylindriske induktive givere har vært på markedet i mer enn 60 år er det fortsatt behov og muligheter for forbedringer. Pepperl+Fuchs har gjennomført en redesign av DC-utgaven som har medført forbedring av egenskaper som er viktige for mange kunder.

les mer...
Håland SVi3-positioner-ventilstiller crop

Ny Masoneilan SVI3 positioner

Håland Instrumentering AS presenterer ny brukervennlig digital ventilpositioner / ventilstiller for pneumatiske kontrollventiler. Den benytter samtidig avansert teknologi for pålitelig og nøyaktig ventil posisjonering.

les mer...
NORD-Cazaux-Rotorflex-Drehkolbenpumpe-crop

Driv teknologi for desentraliserte frittstående applikasjoner

Kan enkelt og lokalt styres og betjene

NORD DRIVESYSTEMS leverer også applikasjonsoptimaliserte drivsystemer for kompakte mobile maskinsystemer som pumper eller vifter opp til 22 kW. For drift med variabel hastighet på slike maskiner som ofte bare har en eller noen få drivakser, kan NORDAC FLEX SK 200E frekvensomformeren monteres direkte på motoren eller i nærheten av motoren på maskinen.

les mer...
AMNYTT 05 2021 kollasj crop

AMNYTT 05 2021 er publisert

Mange bedrifter er på god vei i å utvikle bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser. Men flere bør følge etter de gode eksempler. Utfordringene er muligens å ta til seg nødvendig kompetanse. Men det er det overkommelig å løse. Snakk med bedrifter som har startet den digitale reise, eller spør anerkjente utviklingsmiljøer. Vi har nødvendig kompetanse her i landet.

les mer...