Omron Skoda crop

Roboten fullfører 120 turer per dag og kjører totalt 35 km på ruten

ŠKODA AUTO bruker Omrons fullstendig selvstyrende transportrobot på Vrchlabí-anlegget

Den selvstyrende roboten bidrar til stadig å forbedre arbeidssikkerheten i Vrchlabí og minimere arbeidsrisikoer. Den gjenkjenner personer den møter på veien, samt andre kjøretøy og fastmonterte hindringer.

Et fullstendig selvstyrende transportsystem frakter deler mellom det mekaniske målesenteret og bearbeidingsmaskiner

Roboten trenger bare en guidet omvisning for å få oversikt over ruten og omgivelsene

Digitalisering og Industry 4.0 er hjørnesteiner i ŠKODA AUTOs strategi for 2025

ŠKODA AUTO jobber iherdig for å forbedre digitaliseringen av produksjonsprosessen sin som en viktig del av strategien for 2025. Per dags dato bruker den tsjekkiske bilprodusenten en fullstendig selvstyrende transportrobot fra Omrom på komponentanlegget i Vrchlabí. Denne roboten kan gjenkjenne hindringer på veien gjennom anlegget og inkorporere annen informasjon om omgivelsene når den planlegger ruten sin. Hvis det er nødvendig, endrer den retning slik at den alltid kommer frem til målet så raskt som mulig. På denne måten bidrar den til å forbedre sikkerheten på arbeidsplassen og gjøre transportprosessene på anlegget mer effektive.

«Det har vært en bevisst beslutning å bruke ŠKODA AUTOs første fullstendig selvstyrende robot på Vrchlabí-anlegget. Med denne roboten viser vi på nytt at dette er et ultramoderne og høyteknologisk anlegg», sier Michael Oeljeklaus, styremedlem for produksjon og logistikk i ŠKODA AUTO, og legger til «Med det nye transportsystemet fortsetter vi arbeidet med stadig å innføre teknologiske nyvinninger på anlegget vårt i tråd med Industry 4.0».

Den mobile LD-transportroboten fra Omron kan bære en last på opptil 130 kg på én tur, og den velger riktig bane helt av seg selv. I motsetning til tradisjonelle automatiske transportsystemer trenger den ikke veiledning som induksjonssløyfer, magnetstriper eller reflektorer. Kjøretøyet trenger bare å bli ledet gjennom stasjonene én gang ved hjelp av et nettbrett eller en kontrollspake for å lære ruten. Underveis fanger den opp miljøet rundt og endringer i omgivelsene helt på egenhånd, og endrer ruten sin ved behov.

Takket være sofistikert, toppmoderne teknologi kan roboten navigere gjennom omgivelsene: den bruker sensorer og laserskannere til å gjenkjenne kjøretøy, fastmonterte hindringer og personer den møter på veien. Kontrollsystemet beregner tilnærmingshastigheten og registrerer eventuelle forestående kollisjoner. Hvis dette er tilfelle, stanser roboten av seg selv og foretar en unnvikende manøver. I motsetning til andre systemer som brukes på ŠKODA AUTO, kan den justere ruten umiddelbart basert på informasjon fra omgivelsene, uten at den må stanse opp. Hvis den fullstendig selvstyrende roboten registrerer at den regelmessig vil møte hindringer på et bestemt punkt langs ruten, vil den endre ruten permanent. Om nødvendig kan det elektriske systemet kjøre til alle målene på det 16 000 m2 store Vrchlabí-anlegget.

Roboten fullfører 120 turer per dag og kjører totalt 35 km på ruten mellom det mekaniske målesenteret og bearbeidingsmaskinene. Test- og pilotfasene har allerede blitt gjennomført, og roboten brukes jevnlig på fabrikken fra juni 2018.

De økende produksjonstallene på ŠKODA AUTO betyr at kapasiteten på anleggene blir bedre utnyttet, og at det er mer trafikk i produksjonsområdene. Den selvstyrende roboten bidrar til stadig å forbedre arbeidssikkerheten i Vrchlabí og minimere arbeidsrisikoer.

ŠKODA AUTO tar systematisk i bruk teknologi fra Industry 4.0 i produksjonen, som for eksempel samarbeidende roboter. Disse blir brukt i produksjonen av direktegirkasser på Vrchlabí-anlegget og bistår de ansatte i den mest sensitive oppgaven i girkasseproduksjon, nemlig å sette inn stempelet i giraktuatoren. Robotene leverer også deler til en rekke maskiner og frakter tomme beholdere tilbake til lageret. Det omfattende IT-systemet utgjør også en del av driften.

ŠKODA AUTO definerte digitalisering av produkter og prosesser som en av hjørnesteinene i strategien sin for 2025. Andre viktige satsingsområder inkluderer å elektrifisere ŠKODA-modeller, erobre nye markeder og utvide merkevaren til nye forretningsområder som er knyttet til tradisjonell bilproduksjon, ved å innføre en rekke mobilitetstjenester.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...