Voi EFO crop

Trenger ei nettleie som gir incentiver for energismarte bygg

Ber energiminister Tina Bru avvise forslaget til ny nettleie

Elektroforeningen ber olje- og energiminister Tina Bru avvise NVEs forslag til ny nettleie. - NVE fremmer et forslag til nyttleie som de ikke vet konsekvensene av - det kan ikke Tina Bru godta.

NVE lanserte forslag til ny nettleie

NVE lanserte onsdag 02.09 sitt forslag til ny nettleie. Forslaget går i hovedsak ut på at nettselskapene pålegges å endre nettleien slik at minimum 50 % hentes inn via et fastledd som er uavhengig av energibruk. Dette i motsetning til dagens nettleie, hvor hoveddelen hentes inn via ett påslag basert på husholdningenes strømforbruk. Forslaget er nå oversendt fra NVE til olje- og energidepartementet, hvor det er olje- og energiminister Tina Bru som tar den endelige avgjørelsen.

Forslaget bør sendes i retur

Til TU.no forteller NVEs direktør, Kjetil Lund, at NVE ikke har noe tall på hvor mye det er mulig å spare ved å tilpasse seg de nye nettleiemodellene, eller om incentivene blir sterke nok til å unngå store utbygginger av nettet. - NVE innfører altså en helt ny modell for nettleie uten å ha noen som helst formening om hvorvidt den nye modellen vil bidra til å nå målet om å redusere effekttopper. Det er rett og slett oppsiktsvekkende, og bør i seg selv være nok til at Tina Bru og OED sender forslaget i retur! Det sier næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, Per Øyvind Voie.

Ingen effekt på effektbruk

Han  tror ikke forslaget fra NVE vil få noen som helst effekt når det kommer til hovedmålet med endringen – å redusere effekttopper. Når sikringsstørrelse for mange blir det avgjørende for hvor høyt fastledd de får lurer vi på to ting, sier Voie. - Har NVE undersøkt om folk flest faktisk vet hvilken sikringsstørrelse de har? Og har NVE undersøkt om folk flest er villige til å betale tusenvis av kroner for å endre sin sikringsstørrelse opp og ned basert på endringer i sin livssituasjon? Vi tror tilnærmet alle vil beholde den sikringen de har i dag, med den konsekvens at NVEs forslag ikke gir noen som helst effekt når det kommer til å redusere effekttopper. 

Ønsker rabatt når det er god kapasitet i nettet

For å oppnå målet om å kutte effekttopper ønsker Elektroforeningen seg en modell hvor det blir billigere å bruke strøm når kapasiteten i nettet er god, slik for eksempel Glitre Energi Nett har innført for sine kunder i Drammensområdet. Der er nettleien betydelig lavere om natten, noe som gjør det gunstig å stille inn elbilen på nattlading. - Vi trenger ei nettleie som gir incentiver for energismarte bygg - det gjør overhodet ikke NVEs nye forslag, sier Voie.

Energieffektivisering og solceller blir mindre lønnsomt

En annen konsekvens av NVEs nye forslag er at det blir betydelig mindre lønnsomt for folk flest å installere solceller og/eller å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. NVE stiller nemlig krav om at energileddet i nettleien ikke skal utgjøre mer enn maksimalt 50 % av den totale nettleien. Når en større del av nettleien blir fakturert som et fastledd uavhengig av energibruken svekkes lønnsomheten i å redusere egen energibruk, enten ved energieffektiviseringstiltak eller gjennom å produsere egen strøm fra f.eks solceller.

Elektroforenignen mener dette bryter med uttalte politiske mål. Stortinget har flere ganger slått fast at de ønsker mer energieffektivisering i bygg og mer lokal energiproduksjon. Begge deler må anses som konfliktfri kraft, noe en skulle tro alle ønsker seg når en ser debattene rundt vindkraft landet rundt. Da blir det helt uforståelig at NVE ønsker å svekke incentivene for dette.

Håper på Tina Bru

Elektroforeningen hadde møte med Tina Bru rett før sommeren for å diskutere nettopp effekttariffer. - Vi opplevde at statsråden hadde stor forståelse til argumentene fra oss og en rekke andre organisasjoner om hvorfor NVEs opprinnelige forslag ikke var godt nok. Vi forventer derfor også at hun vil lytte til våre innspill nå, og håper hun gjør som vi foreslår og sender NVEs nye forslag i retur med en tydelig beskjed om å gjøre en grundigere jobb før neste forslag legges frem.

Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for produsenter, importører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. Våre medlemmer kan levere alt fra stikkontakter og lyspærer til avanserte landstrømanlegg, nordsjøkabler og fremtidens distribuerte energiløsninger. Samlet omsetter våre medlemmer for over 50 milliarder norske kroner og de har over 13000 årsverk. 

FG Tech io-link-news-page crop

IXARC absolutt encoder nå med IO-link grensesnitt

Eliminerer behov for å støtte komplekse kommunikasjonsprotokoller på sensornivå

FG-Tech AS, som er forhandler av POSITAL sine produkter, kan med dette informere om at deres absolutte encodere nå leveres med det populære IO-Link kommunikasjonsgrensesnittet. IO-Link er et rimelig, enkelt å implementere kommunikasjonsgrensesnitt designet for å forenkle forbindelser mellom store feltbuss- eller industrielle Ethernet-nettverk og sensor- eller aktuator-enheter som er lokalisert på «fabrikkgulvet».

les mer...
OnRobot slipe crop

OnRobot lanserer bruksklart robotslipeverktøy som gjør overflatebehandlingen mer kostnadseffektiv

Forplikter seg til å tilby små og mellomstore bedrifter rimelige løsninger

Tradisjonelle automatiseringsløsninger for sliping krever ofte bakgrunn i robotikk for å kunne implementere og vedlikeholde dem. Med lanseringen av OnRobot Sander får produsentene nå tilgang til et komplett og bruksklart slipeverktøy som er enkelt å bruke sammen med alle større samarbeidende roboter og lette industriroboter.

les mer...
Vannkom med Cla-Val crop

Optimaliserer mot VA-bransjen

Ssikker VA-bransje er sentralt i et moderne samfunn

Med 123 års industriell erfaring organiserer J.S.Cock AS seg for økt satsing mot vann- og avløpsbransjen. Selskapet er allerede en velrennomert leverandør av ventiler og instrumentering til olje, gass, maritim og landbasert industri. Nå forventes det store vekstmuligheter for firmaet i VA-bransjen, både innen kommunale anlegg og infrastrukturprosjekter.

les mer...
AGILOX _OCF crop

Nytt "Intelligent styrt kjøretøy" (IGV): Autonom balansert gaffeltruck styres av svermintelligens

Navigerer i produksjonsanlegget eller varehuset på en autonom måte

Etter “ONE” kommer “OCF”: AGILOX utvider sitt sortiment med intelligent styrte kjøretøy ved å introdusere en ny, autonom balansert gaffeltruck som kan kjøre i alle retninger og fungere med svermintelligens. Slik har AGILOX gått inn på et nytt bruksområde: klassisk intralogistikk i inngående/utgående lagertransport og lagring.

les mer...