OMRPR049a crop

Utformet for å dekke behovene til systemintegratorer, OEM-er og sluttbrukere

Bedre kvalitet med Omrons nye skreddersydde Q2A-applikasjonsstasjon

Omrons Q2A-motorstasjon, som er den første i en ny serie, gir effektivitet, fleksibilitet og brukervennlighet i en enkel programløsning med plassbesparende design

Omron har lansert den skreddersydde Q2A-applikasjonsstasjonen. Den kan drifte en rekke motorer som IM, SPM, IPM, DDPM og SynRM. Q2A er enkel å tilpasse til kundens bruksområder. Løsningen kombinerer et plass- og kostnadsbesparende design med mange nyttige funksjoner for å gi systemintegratorer, OEM-er og sluttbrukere høy ytelse, men likevel en brukervennlig stasjon.

Den nye skreddersydde Q2A-applikasjonsstasjonen fra Omron er den første i en ny serie av produkter som er utformet for å dekke behovene til systemintegratorer, OEM-er og sluttbrukere. Den reduserer størrelsen på maskinvaren og kostnadene som trengs, reduserer prosjekterings- og igangkjøringstiden og gir bedre ytelse for ulike motortyper. Hele arbeidsflyten kan optimaliseres, fra design og igangkjøring til vedlikehold og justering av produkter.

Designfordelene innebærer blant annet opptil 45 % mindre størrelse sammenlignet med den forrige løsningen i tillegg til side-ved-side-montering. Det innebygde EMC-filteret, DC-reaktoren og bremseenheten gir brukervennlighet og betydelige kostnadsbesparelser sammen med integrert funksjonell sikkerhet (STO SIL3) og innebygd 24 V DC-strømforsyning. Q2A har en robust konstruksjon for tøffe omgivelser med belagte kretskort som beskytter elektronikken fra støv og fuktighet.

Q2A-serien gir forbedret motorytelse fordi den kan kontrollere forskjellige motortyper i åpnede og lukkede sløyfer, inkludert spenningsvektorkontroll. I tillegg til å gi bedre effektivitet enn andre stasjonsmetoder er spenningsvektorkontroll også enklere og raskere å konfigurere enn strømvektorkontroll.

Serien gir også kommunikasjonsfleksibilitet med støtte for mange Ethernet-baserte kommunikasjonsalternativer som EtherCAT brukt av Omrons Sysmac-system, samt EtherNet/IP, PROFINET og POWERLINK. Den gir også svært kostnadseffektiv nettverksintegrering fordi opptil fem Q2A-stasjoner kan brukes med bare ett enkelt kommunikasjonskort. En innebygd USB-tilkobling gjør at Q2A-serien kan programmeres fra en PC uten at du må være tilkoblet en ekstern strømforsyning, noe som gjør igangkjøring enkelt.

En rekke nyttige og tidsbesparende funksjoner i Q2A-stasjonen bidrar til enkel igangkjøring. Et grafisk utviklingsmiljø gir rask tilpasning, mens en innebygd veiviser reduserer konfigurasjonstiden og eliminerer risikoen for å angi feil parametere. Innstillingene er lagret via en automatisk sikkerhetskopifunksjon og kan kopieres til et SD-kort og enkelt overføres til andre stasjoner.

Ved å spore ytelsesdata støtter Q2A forebyggende vedlikehold ved å sikre at komponenter, f.eks. vifter, byttes ut i tide. Feilanalyse støttes av detaljert sporbarhet som gir det nøyaktige tidspunktet for hendelser og hvor mange ganger de har oppstått, sammen med parameterdata. Dataene kan lagres på et mikro-SD-kort slik at man kan ha et sporbarhetsregister. I tillegg holder den innebygde strømforsyningen kontrollsystemet aktivt selv om strømforsyningen på 400 V går tapt, slik at eventuelle problemer kan undersøkes.

I kombinasjon med regenererende strømeffektenheter som D1000 og R1000 støtter Q2A-stasjonsserien regenerative programmer og benytter gjenbruk av energi for andre bruksområder innenfor samme installasjon.

"Q2A-omformeren bidrar til bedre kvalitet ved å levere høy ytelse og fleksibilitet i en enkel programløsning som kan optimaliseres for ethvert bruksområde," sier Alberto Fuentes, europeisk markedsføringssjef for stasjonsprodukter. "Og takket være produksjon av høy kvalitet og beskyttende tiltak gir Q2A ti år med feilfri bruk døgnet rundt."

 

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...