Beckhoff kristine crop

Beckhoff Automation AS har vokst betraktelig i 2022 og øker staben

Beckhoff Automation AS har hatt en fantastisk vekst i 2022, og øker derfor staben for å ta unna det økende trykket. Selv med store leveringsproblemer på komponenter i markedet, har vi klart å holde et godt lager i Norge.

Kristine Aaby Tichy startet i Beckhoff Automation AS på Kundeservice ved vårt hovedkontor den 1. desember. Kristine vil bidra på ordre, innkjøp og logistikk. Hun har erfaring som teamleder hos Elkjøp i Horten, hvor har vært ansatt de siste 9 årene.

Elias Draugedalen begynte som deltidsansatt den 6. september for hjelpe til med logistikken. Elias har vært et godt tilskudd i denne hektiske perioden, og vil være hos til han starter opp med videre studier til høsten.

Beckhoff nye crop.jpg

Bjørn Brudeli startet i Beckhoff Automation AS som Applikasjonsingeniør ved vårt hovedkontor den 1. november. Bjørn kommer fra sceneautomasjonsbransjen hvor han har jobbet i forskjellige firmaer gjennom 5 år. Før dette har han hatt 19 års fartstid i filmbransjen. Han er utdannet elektroingeniør fra Høgskolen i Ålesund og programingeniør fra Høgskolen på Gjøvik. Som Applikasjonsingeniør vil Bjørn bistå våre kunder på support og ute i felt. I tillegg vil han bistå vårt selgerteam med sin lange erfaring i automasjonsbransjen.

FG Tech Messewand-BEx1-IP67 crop

Ta din installasjon til neste nivå med BEx1 IP67 IO-Modul

Hver modul er utstyrt med en Ethernet-switch

Eksterne I/O-systemer for prosesstekniske applikasjoner i eksplosjonsfarlige områder forenkler installasjonskonseptet betraktelig, dette medfører mindre installasjons-tid og kostnader. Sensorene og aktuatorene er ofte plassert i sone 1 og er delt inn i funksjonsgrupper i systemet. 

les mer...
Emerson Vangen

Emerson Automation Solutions øker staben

Jobben er hjelpe kunder med å velge riktig fra hele vår portefølje av måleutstyr

Olav Vangen har nylig tiltrådt stillingen som selger hos Emerson Automation Solutions. Det er hele instrumenteringsporteføljen, med løsninger, han har ansvaret for. Mye av oppmerksomheten vil være rettet mot produksjon av ny ren energi, som hydrogen og karbonfangst. Dette er prioriterte områder for Emerson.

les mer...
1169342765

Inngår partnerskapsavtale for bedre cybersikkerhet innen drift av digitaliserte anlegg

Bedre driftssikkerhet og økt tillit til digitalisering

Schneider Electric og BitSight inngår partnerskap for å styrke cybersikkerheten innen drift av digitale anlegg. Målet er i fellesskap å utvikle en helt ny teknologi - den første i verden i sitt slag. Den skal kunne identifisere cyberrisiko i systemer for operasjonell teknologi (OT) og få bedre trusseletterretning ved å identifisere feilkonfigurerte tilkoblede enheter.

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...