PDX Data Centers and CommunityAmazon Web ServicesPhoto Copyright Noah Berger / 2022

AWS blant Europas første til å ta i bruk hydrogenerert vegetabilsk olje på datasentre

Hydrogenerert vegetabilsk olje (HVO) kan redusere utslippet av drivhusgasser med opptil 90 prosent sammenlignet med diesel. Nå skal AWS ta i bruk denne type drivstoff på sine europeiske datasentre, hvor Sverige er først ut.

I januar begynte AWS på jobben for å ta i bruk HVO – et fornybart, biologisk nedbrytbart og giftfritt drivstoff som produseres av rest- eller vekstoljer. AWS skal bruke HVO for å drifte backup-generatorer på sine europeiske datasentre. Generatorer som brukes ved eventuelle brudd på hovedstrømkilden.

Kan redusere utslippet av drivhusgasser med opptil 90 prosent

Rapporter viser at HVO kan redusere utslippet av drivhusgasser med opptil 90 prosent når det sammenlignes med diesel. I tillegg har HVO og andre fornybare alternativer vist seg å være mer kompatible med industrimaskiner enn biodiesel ettersom det ikke kreves modifisering av brenselssystemet i tillegg til å være mer stabilt under lave temperaturer. Hvilket betyr at AWS kan fylle tankene på backup-generatorene med HVO uten å risikere driftsendringer. I tillegg egner drivstoffet seg for kalde klimaer som det nordiske.

Skal bane vei for andre

AWS skal på sikt bruke HVO på samtlige av sine europeiske datasentre. Hvilke fordrer tilgjengelig, stabilt og bærekraftig tilgang på drivstoffet. AWS jobber nå med å utvikle en global forsyningskjede med lokale leverandører. I tillegg investerer AWS i HVO som kommer fra fornybare kilder basert på råvarer som ikke påvirker det biologiske mangfoldet.

Marielle Lindgren, leder for AWS i Norden, Baltikum og Benelux, sier selskapet skal driftes på en bærekraftig måte da det er bra for planeten, kundene og samfunnet generelt.

– Overgang til HVO er bare en av mange måter vi jobber på for å forbedre bærekraften til datasentrene våre på ytterligere. Vi reduserer karbonavtrykket til virksomheten, og jobber mot Amazon sitt mål om null karbonutslipp i 2040, sier hun.

– Ved å bruke HVO for å drifte våre datasentre, håper vi at AWS og selskapets samarbeidspartnere baner vei for andre bedrifter ved å etablere en global forsyningskjede som akselererer en endring i hele Europa, legger hun til.

Null karbondioksidutslipp innen 2040

Overgangen til HVO er en del av Amazon sin forpliktelse om å bli fullsteding karbondioksidfri innen 2040 – ti år før Paris-avtalen – og som beskrevet i The Climate Pledge som Amazon var med på å grunnlegge i 2019. The Climate Pledge har nå over 400 underskrifter over hele verden, inkludert nordiske bedrifter som Scania, Maersk, Posti, Elisa, Neste og Airmee. Som en del av dette løftet, har Amazon som mål å drive 100 prosent av virksomheten på fornybar energi innen 2025. Hvilket er fem år tidligere enn det opprinnelige 2030-målet.

Ifølge Bloomberg New Energy Finance, er AWS verdens største innkjøper av fornybar energi for bedriftsmarkedet. Selskapet har for tiden 401 globale prosjekter, inkludert 164 vind- og solparker og 237 solenergiprosjekter plassert på Amazon-anleggenes tak. Elleve vindkraftprosjekter er under utvikling i Norden, hvorav fire i Sverige og syv i Finland. Det første prosjektet, vindkraftparken i Bäckhammar i Värmland, ble satt i drift høsten 2020, og var da den første ferdigstilte parken blant Amazon sine europeiske prosjekter.

Freyr CQP 2 (1) crop

Automasjon og digitale tvillinger gir superrasjonell batteriproduksjon

Siemens og FREYR kunngjorde på Hannover-messen et strategisk partnerskap for bærekraftig batteriproduksjon med bruk av automatiserings- og digitaliserings teknologi. Selskapene vil forene krefter gjennom hele prosessen fra batteridesign til automatisering av produksjonslinjene.

les mer...
Atea Thomas Tømmernes crop

Norske virksomheter er dårlig forberedt på nettkriminalitet

Største utfordringene handler om manglende kompetanse og investeringer

En fersk undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Atea viser at norske virksomheter er lite forberedt på det stadig mer komplekse digitale trusselbildet. Tre av fire norske virksomheter sier de ikke vil eller har planer om å øke it-sikkerhetsinvesteringene i året som kommer.

les mer...
Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

I Norge og Norden er det Roar Søvik som vil lede virksomheten

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

les mer...
AMNYTT 03 2023 kolasj crop

AMNYTT 03 2023 er publisert

Det er enighet i politisk miljø og i industrien om at produksjonen må omstilles. CO2 utslippet må reduseres. Bruk av fornybar energi må økes. For de fleste industrielle aktører innebærer det omstilling til mer bruk av elektrisk kraft, som er produsert fra vann, vind eller sol. Når dette er sagt slutter enigheten mellom politisk og næringsmessige interesser.

les mer...