Phoenix avisolering crop

Avisoleringsautomat for effektiv klargjøring av ledere

Med den nye avisoleringsautomaten E.Fox S 10 fra Phoenix Contact avisoleres lederne enkelt og effektivt, og det med resultater i uforandret høy kvalitet. De spesielle V-knivene dekker et tverrsnittsområde fra 0,08 mm² til 10 mm². Med flatkniven (tilvalg) behandler den flatkabler opp til en bredde på 7,6 mm.

Den nye avisoleringsautomaten betjenes via en lettforståelig 5''-berøringsskjerm. Posisjonen med helling forenkler utstyrets lesbarhet og betjening i både sittende og stående posisjon. Symboler og visualisering av avisoleringsparameterene gjør brukergrensesnittet oversiktlig og selvforklarende. Den minimale syklustiden på 0,3 s og justering av parameterene via elektriske drivenheter sørger for raske avisoleringsprosesser med nøyaktige gjentakelser. Gjentakende avisoleringsparametere kan lagres i form av opptil 100 favoritter.

Om ønsket kan disse knyttes opp mot en strekkode, og hentes opp med en manuell skanner. Det åpne innleggingsområdet har belysning, slik at ledere kan føres inn forfra eller også ovenfra, både raskt og helt nøyaktig. Med implementeringen av avisoleringsautomaten i personellassistansesystemet Clipx Wire Assist økes effektiviteten ytterligere, mens feil reduseres ved hjelp av den programvarestøttede prosessen. Automaten styres via personellassistansesystemet Clipx Wire Assist gjennom Ethernet-grensesnittet, og avisoleringsparameterene som tverrsnitt, avisoleringslengde og uttrekkingslengde sendes til E.Fox S 10 direkte fra prosjektet.

AuticBACnet crop

Autic System AS Lanserer – PiiGAB BACnet for PI900

Med BACnet i PiiGAB 900 Gateway konverteres dine måleverdier fra HAN, wM-bus, M-bus og Modbus til BACnet-objekter automatisk.

Goodtech Hauge crop

God resultatutvikling for Goodtech

Goodtech fortsetter året med sterk vekst i ordrebok og god utvikling i EBITDA mot samme kvartal i 2023. Q2 2024 endte med en omsetning på 192 MNOK, EBITDA på 9,2 MNOK (4,8%) og en ordrereserve på 431 MNOK. Industriens behov for økt effektivitet og bedre styringsinformasjon gjenspeiles i Goodtech sin ordrereserve, der prosjektene i porteføljen i stor grad er prosjekter for nordiske industriselskaper som arbeider med å øke egen produksjon, til lavere enhetskostnad.

ABB UPS Fambilde (002) crop

Energi- og ressursstyring i en og samme løsning

ABB Ability™ Energy and Asset Manager er en toppmorderne skytjeneste som integrerer både energi- og ressursstyring i en og samme løsning. Via din tilgjengelige nettleser kan du og annet nøkkelpersonell få full oversikt over det elektriske systemet, hvor som helst og når som helst.

Tavle crop

Godkjent eltavleprodusent

Formålet til Tavleforeningen er at de skal arbeide for å skape en anerkjent og selvstendig tavlebransje. Det har foreningen systematisk arbeidet med i om lag 25 år, så lenge Tavleforenignen har eksistert. Nå er man kommet til en milepel i dette arbeide. Nå lanseres verifikasjonsordning for bedriftssertifisering av tavleprodusenter. Norsk Sertifisering AS, som er en nøytral tredjepart, har utviklet ordningen i samarbeid med Tavleforeningen.