Arve Teie

Løsningen er en viktig del av Takeda sitt digitaliseringsprosjek

Aventi er tildelt BMS kontrakt på Takeda AS farmasøytiske produksjonsanlegg i Asker Aventi

Aventi Technology AS og Takeda har inngått kontrakt om leveranse av Building Automation System (BMS) for tekniske installasjoner i Takedas fabrikkanlegg. Leveransen omfatter en totalintegrert systemløsning fra instrumentering, elektrotavler og PLS til overordnet Sentralt Driftskontroll (SCADA) system.

BMS løsningen er underlagt internasjonale regulatoriske GMP krav for den farmasøytiske produksjonsindustri. Løsningen er en viktig del av Takeda sitt digitaliseringsprosjekt for hele produksjonsanlegget og er basert på åpne industrielle standarder. 

«Aventi Technology AS har overbevist oss om at de er i stand til å levere et nytt BMS i tråd med våre krav og forventinger. Løsningen som skal leveres vil oppfylle dagens krav og gi gode muligheter til fremtidige utvidelser» sier Stian Sveum, avdelingsleder for bygg og tilførsler i Takeda, Fabrikk Asker.

«Vi er svært stolte av å få tildelt en kontrakt av denne kompleksitet og størrelse og ikke minst kunne være med på Takeda’s høye ambisjoner om økt automatisering og digitalisering i fabrikkanlegget , sier Arve Teie i Aventi»

BMS løsningen er basert på Rockwell Automation’s systemplattform FactoryTalk® og Allen-Bradley’s integrerte kontroll og informasjonsløsning og møter kravet til lokal styring, elektronisk signatur og audit trial, datasikkerhet, sporbarhet og rapportering samt integrasjon mot Takeda’s overordnede IT systemer.  

David Johansen, portrait

Nyansatt Master of Science in engineering i KROHNE Instrumentation

David Johansen er 33 år og bosatt i Moss. Han skal arbeide med teknisk salg av instrumentering rettet mot KROHNE Instrumentation kunder i Olje- og Gass bransjen.

les mer...
NORD-IE5plus-Motor crop

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

Har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt for bruk i intralogistikk.

les mer...
Autic edge 4transparent crop

Red Lion FlexEdge

Løser oppgaver man ellers trenger flere produkter for å løse

Red Lion Controls, som forhandles av Autic as, er spesialister på kommunikasjon, industriell automasjon og nettverksløsninger har nå lansert  FlexEdge™ Intelligent Edge Automation Platform.

les mer...
AMNYTT 03 2020 kollasj crop

AMNYTT 03 2020 er distribuert

Teknologi kan være svaret på flere av utfordringene. Automatisering og digitalisering kan løse mange av problemene vi i dag ser. Jo færre personer det er i et lokale, for eksempel produksjonshall, dess lavere er sannsynlighet er det for smitte.

les mer...