Cautus Espa crop

Stor samfunnsmessig betydning

Automatisk overvåking av grunnvann for Bane NOR

Cautus Geo overvåker grunnvannet på Espa i Stange. Bak står Bane NOR som skal bygge ny tunnel på Dovrebanen. – Ingen skal miste drikkevannet, sier fagansvarlig geolog i Bane NOR, Kjetil Myhren Bøyeie.

Den nye togtunnelen mellom Kleverud og Espa blir tre kilometer lang. Den er gitt navnet Hestnestunnelen og er en viktig del av det nye dobbeltsporet i Stange. På den 29,7 kilometer lange strekningen fra Espa til Åkersvika i Hamar, skal tog kunne kjøre opptil 250 kilometer timen da det nye dobbeltsporet er klart til bruk i 2027.

– Vi er stolte av å ha vunnet oppdraget med automatisk grunnvannsovervåking. Bane NOR er en viktig kunde for oss. Dette er et stort prosjekt med stor samfunnsmessig betydning, sier Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

20-talls brønner

Et 20-talls brønner for drikkevann og energi berøres av den kommende tunnelbyggingen.

– Oppdraget for Bane NOR er en bekreftelse på at vi har en ledende teknologi og leverer god kvalitet, sier daglig leder Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

– I denne omgang handler oppdraget til Cautus Geo om å instrumentere og overvåke grunnvannet som kan påvirkes av byggingen av den nye tunnelen på Dovrebanen, sier Myhren Bøyeie.

Han er fagansvarlig geolog for dobbeltsporprosjektet fra Espa til Åkersvika i Bane NOR. Strekningen utgjør tre mil av den nye Dovrebanen. 

Oppstart i 2022

– Planlagt oppstart for bygging av den nye tunnelen er våren 2022. Fram til oppstart skal vi kartlegge normalvannstanden. Ingen skal miste drikkevannet som resultat av den nye tunnelen. Vi vet at noen brønner må fornyes, så vil overvåkingen under anleggsperioden vise hvilke andre tiltak vi eventuelt må sette inn, og om flere brønner enn vi i dag har kartlagt må fornyes, sier Myhren Bøyeie.

Cautus Geo har hatt flere oppdrag i tilknytning til den nye Dovrebanen. Også på Espa er Cautus Web en del av bestillingen.

– Samarbeidet med Cautus Geo er veldig bra. Det fungerer godt. Det samme gjør Cautus Web som er et trygt og godt verktøy, sier Myhren Bøyeie. 

Dataloggere 

I tillegg til sanntidsdata fra 19 trykkmålere som viser grunnvannstand, skal Cautus Geo levere dataloggere til poretrykksmålere i samme område. Også de dataene skal analyseres fortløpende i Cautus Web.

Grunnvannsovervåkingen startet 1. mars i år. Målingene vil foregå i sanntid gjennom hele anleggsperioden. Den nye tunnelen er planlagt ferdig i 2025. Fra 2027 vil tog trafikkere gjennom den. Først da skal hele dobbeltsporanlegget som også inkluderer ny togstasjon på Tangen og oppgradering av Stange stasjon, stå klar til bruk. 

Utstyr i prosjektet

  • 19 trykkmålere i brønner viser grunnvannstand for drikkevann og i energibrønner
  • Nyutviklede dataloggere kobles til poretrykksmålere
  • Sanntidsdata fra trykkmålere og dataloggere sendes Cautus Web 
  • Cautus Web omgjør data til informasjon og kan utløser alarm ved avvik

Cautus Geo AS har i mer enn ti år overvåket naturfarer. Vi utvikler, etablerer og drifter ulike målesystemer. Vi har som mål å være ledende innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, landområder, vann, k

rigol_auglit crop

Auglit AS utvider med Rigol Technologies

Auglit AS og Rigol Technologies har inngått en avtale om salg og distribusjon av Rigol test og måleinstrument.

les mer...
NORD-DuoDrive crop

To blir til en

Gir en betydelig reduksjon i den totale eierkostnaden (TCO)

Nye DuoDrive er girenhet og motor i ett. Med IE5+-synkronmotoren setter NORD DRIVESYSTEMS nye standarder med tanke på energieffektivitet i drivsystemer til næringsmiddelindustri og intralogistikk. NORD har nå optimalisert systemytelsen ved å integrere denne høytytende IE5+-motoren i et ettrinns tannhjulsgir.

les mer...
PEFU_APL_Keyvisual_Lines@2x crop

Ethernet-APL oppfyller prosessindustriens krav

Uten effektiv infrastruktur får man lite nytte av dagens smarte transmittere

I prosessanlegg rundt om i verden finner man i dag nesten utelukkende såkalte smarte instrumenter. Men kun en begrenset del av den informasjonen som disse generer hentes ut og brukes. De dataene som hentes inn brukes nesten uten unntak for prosesstyring.

les mer...
AMNYTT 02 2021 kolasj crop

AMNYTT 02 2021 er publisert

På vei inn den fjerde industriell revolusjon

På vei inn den fjerde industriell revolusjon er en viktig lærdom at vi må evne å planlegge for det ukjente. Teknologiutviklingen er nå så rask at nye muligheter utvikles samtidig som industrien prøver å ta i bruk løsninger som ble lansert for kort tid siden. 

les mer...