Monty Rakusen

Gjør pumpeovervåking enklere, rimeligere og sikkert i eksplosjonsfarlig områder.

ATEX og IECEx godkjent teknologi setter en ny standard

SIMOCODE pro redefinerer beskyttelse av tørrgående pumper i eksplosjonsfarlig område. Sikkerhet er topp prioritering i olje og gass samt prosess industrien.  En grunn er fordi brannfarlig medier brukes i eksplosjonsfarlig områder og transporteres gjennom pumpesystemer.

Så her er pålitelig beskyttelse mot tørrgående pumper en nødvendighet.  Med SIMOCODE pro leverer Siemens en innovasjon som gjør pumpeovervåking enklere, rimeligere og sikkert i eksplosjonsfarlig områder.

En nyhet for feltnivået

Opp til nå har sentrifugalpumper i eksplosjonsfarlig område måtte beskytte seg mot tørrkjøring med spesielle sensorer. Disse sensorene har ofte vært følsomme for feil og krever en del vedlikehold.  Signal fra disse har konvensjonelt sett vært tråbundet opp til prosesskontroll systemet for så gi signal til pumpen.  SIMOCODE pro monitorerer status på pumpen gjennom effekten som forbrukes for så sikkert stenge ned pumpe ved tørrkjøring eller annen feil. Dette eliminerer ekstra enheter og sensorer for å detektere tørrgående pumpe.  SIMOCODE kommuniserer dette over Profinet, OPC UA, Ethernet/IP, Profibus, og Modbus RTU.

Resultatet er en pålitelig beskyttelse i henhold til ATEX og IECEx.

  • Her reduseres tid under idriftsettelse og vedlikehold av installasjonen.
  • Tidlig feil deteksjon øker levetiden på pumpe.
  • Ingen ekstra sensor kreves. Enklere planlegging og reduksjon av hardware gir mer plass i felt og skap.
  • -ATEX og IECEx sertifikat – Pålitelig og automatisk nedstengning av pumpe i eksplosjonsfarlig områder,

Effektiv beskyttelse mot tørrkjøring av pumper i eksplosjonsfarlig område med effektmåling

SIMOCODE pro overvåker og beskytter mot tørrkjøring av sentrifugalpumper gjennom å overvåke effekten å slå av motor i henhold til Ex b. Dette gjelder sentrifugalpumper med progressive strømningskarakteristikk, som ofte brukes til å transportere tennbart væske og er installert i sone.

Mengden effektiv energi sier noe om gjennomstrømningen i pumpen. Hvis gjennomstrømningen minker, reduseres også effekten som pumpen trekker.  Når verdien går under en grenseverdi stenges pumpen automatisk.  Grenseverdiene som settes blir anbefalt i software.  Effekten måles via en ny strøm/spennings trafo modul som er godkjent for beskyttelse mot tørrkjøring av pumper installert i eksplosjonsfarlig område.

For mer informasjon www.siemens.com/simocode

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...