Arve Teie_5516 crop

Åpner for nye muligheter ved å eksponere en bredere og rikere AVEVA-portefølje

Arve Teie, Business Developer for Wonderware Scandinavia

Vi er veldig glade for å kunngjøre at Arve Teie, med virkning fra 1. april 2021, har takket ja til å bli med i Wonderware Scandinavia som leder for vår forretningsutviklingsaktivitet i Norge.

Arves første prioritet er å sikre en best mulig overdragelse av virksomheten AVEVA Plant SCADA (tidligere Citect SCADA) i Norge fra tidligere distributør til Wonderware Scandinavia, hvor målet er å engasjere proaktivt med alle nåværende partnere og kunder for å sikre fortsatt best mulig service og support.

Arve kommer med 30 års erfaring fra den norske automatiseringsbransjen, hvor han har hatt ulike lederposisjoner og ansvarsområder. Hans betydelige kunnskap og erfaring fra produkt- løsningsalg og systemintegrasjon vil sammen med nye og eksisterende kunder bidra til økt digitalisering og automatisering i Norge.

“Vi er sikre på at Arve vil gi mye verdi og tillit til våre partnere og kunder, samtidig som det åpner for nye muligheter ved å eksponere en bredere og rikere AVEVA-portefølje i fremtiden,” sier Peder Henriksen, Sales Director, Wonderware Scandinavia.

Om Wonderware Scandinavia

Wonderware Scandinavia AB er eksklusiv, autorisert distributør og sertifisert opplærings- og tjenesteleverandør av AVEVAs industrielle programvareportefølje i Sverige, Norge og Danmark. Med et klart oppdrag å tilby innovative programvareløsninger, lar Wonderware Scandinavia sine kunder være de beste i sin klasse innen smart industri, infrastruktur og bygg.

KUKA DeviceConnect crop

KUKAs programvare løfter robotene inn i fremtiden

Gir mulighet for å analysere og oppnå fordeler som redusert energibruk

For å oppnå industri 4.0 fullt ut må produksjonsutstyr være tilkoblet og distribuere data. Og det må skje mer eller mindre sømløst mens produksjonen er i gang. Denne store mengden data utgjør grunnlaget for preventivt vedlikehold, maskinlæring og prosessoptimering.

les mer...
Kilter robot crop

Sikrer styring av ugress-robot

Kvantesprang for robotisering i landbruket

Leica Geosystems HxGN SmartNet styrer Kilter-roboten som nå settes inn for å redusere sprøytemidler og bekjempe ugress. Etter ti års utvikling er roboten fra Langhus klar for sin første virkelige sesong. Den settes i arbeid på persillerotåkeren til André Hasle i Rygge.

les mer...
Eaton effektbryter crop

Eaton lanserer sin mest avanserte effektbryter til nå

Passer inn i moderne energidistribusjonssystemer.

Den digitale effektbryteren NZM kombinerer IoT-teknologi, sikkerhet, forutsigbart vedlikehold og lavt energiforbruk. Bygg- og anleggsbransjen står for rundt 40 prosent av alle klimagassutslipp globalt, og ifølge Forskningsrådet står energibruk i bygninger for omtrent en tredjedel av all energibruk i Norge.

les mer...
Trend sikkerhet crop

Trend Micro tilbyr unik endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

Setter en ny milepæl for sikker endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

I Trend Micros rapport som oppsummerer 2020, kommer det frem at den tilkoblede industrien – Industri 4.0 – har vært et primært mål for cyberkriminelle. Løsepengevirus har spredt seg i et hurtig tempo og har vært svært utfordrende å håndtere. Det gjør det enda viktigere nå enn noensinne å sikre disse spesielle og ikke helt ukompliserte miljøene.

les mer...