Fint APL crop

Halvor Landet (t.v) og Arne Tyssø presenterer test oppsettet

APLES, et Ethernet APL prosjekt – svært gode resultater

Equinor initierte et prosjekt med målsetting å få avklart om det er mulig å benytte eksisterende installertkabling for Ethernet-APL instrumenter. Fieldbus International AS (Fint) tok initiativet og fikk oppgaven å gjennomføre testene.. Aktuelle leverandører ble forespurt om å delta i prosjektet. Nå foreligger resultatet av testene.

- I Ethernet-APL standarden er det egen spesifikasjon for feltbusskabel, forteller Halvor Landet. Han er administrerende direktør i Fint, og har svært lang erfaring med feltbussløsninger. Oppgaven for prosjektet var å finne ut med hvilken kvalitet data fra APL utstyr ble overført i eksisterende kabling i Equinors installasjoner. Vi ble overrasket og imponert over resultatet av testene.

- Aktuelle leverandører av utstyr som benyttes i Equinors installasjoner ble invitert til å levere utsyr til testene, fortalte Arne Tyssø. Han er markedsansvarlig his Fint. Og som Landet har han vært svært sentral i automatiseringsbransjen. Utstyr det var aktuelt å ha med i demonstrasjonsprosjektet var kontroller, switcher, instrumentering, aktuatorer og positioner. Prosjektet var tidlig ute. Flere sentrale leverandører var ikke ferdig med utvikling av sine APL-produkter da prosjektet startet våren 2022, og for produsenter som deltok var det så vidt de ble ferdig med utvikling av APL løsninger. Men svært sentrale produsenter har deltatt, det gjelder ABB, Phoenix Contact, Endress+Hauser og Auma.

Testbenk med aktuelt utstyr og feltkabelen Equinor benytter i sine installasjoner ble satt opp i Fints lokaler. Et viktig poeng å få klarlagt var om eksisterende kabling, som er flamme og mud sikre, gir samme ytelse som spesifikasjonene i Ethernet-APL standarden krever. APL spesifikasjonen sier ikke noe om flamme- og mudkrav. Skal oljebransjen kunne utnytte fordelene APL standarden gir, må installasjonen tilfredsstille oljebransjens krav.

Nå foreligger testresultatene

– Eksisterende kabling tilfredsstiller standardens krav, fortalte Landet. Det ble målt lavere pakketap med offshore industriens kabler enn med referansekabelen for Ethernet APL. Det ble satt opp en kommunikasjonsring. Standarden spesifiserer dropkabler på 200 meter fra Feltswitch til instrumentene som kan være lokalisert i sone 1. Switchene var utstyrt med barrierer og leverer effekt til instrumentene (Power over Ethernet).

Med de gode testresultatene sa Landet at man kan flytte hele Ethernet infrastrukturen ut i feltet, uten å behøve å installere ny kabling. Det medfører store kostnadsbesparelser, både i utført arbeid og kabelkostnader. Den største gevinsten er nok at man med APL utstyr kan utnytte helt ny teknologi ved bare å anskaffe APL switcher og instrumenter. Med web servere i feltinstrumentene var det enkelt å konfigurere utstyret og sette opp hele demonstrasjonsprosjektet.

- Prosjektet viser at eksisterende infrastruktur gir muligheter vi ikke antok var mulig, sa Tyssø. Med APL teknologien i bunn, kan ulike Ethernet protokoller sameksistere. I prosjektet ble ProfiNet demonstrert. Vi vil snart se instrumenter som støtter andre aktuelle protokoller som OPC UA og HART-IP

Nå planlegger APLES prosjektet å arrangere en åpen dag, hvor testresultatene blir presentert. Se påmelding.

Om Ethernet-APL

APL står for Advanced Physical Layer og er en ny variant i IEEEs Ethernet standarder. Denne Physical Layer åpner for muligheten til å utveksle Ethernet-data over kun to tråder, i stedet for fire eller åtte, som har vært tilfelle så langt.

I tillegg til den rene kommunikasjonen åpner teknologien også for strømforsyning av tilkoblede enheter på samme lederpar (opsjon).

Ethernet-APL er dermed en av flere egenskaper i Single Pair Ethernet (SPE), og gjør at instrumentene kan tilkobles direkte, slik at måledata kan flyte sømløst gjennom hele fabrikken, ingen konverteringer vil trenges.

Fint skriver på sin hjemmeside

Ethernet-APL vil bli det neste store steget for automasjonsindustrien. Fint anbefaler denne nye feltbussteknologien og har en betydelig pågående aktivitet, og demonstrerer de forbedrede egenskapene som tilbys av Ethernet-APL: Hastighet, 10 megabit/s, kommunikasjonsavstand, 1000m, to-leder kommunikasjon gir opptil 60 watt og beskyttelsestiltak for sikker bruk i Eks områder.

Fordelene med Ethernet-APL er enorme.

Freyr CQP 2 (1) crop

Automasjon og digitale tvillinger gir superrasjonell batteriproduksjon

Siemens og FREYR kunngjorde på Hannover-messen et strategisk partnerskap for bærekraftig batteriproduksjon med bruk av automatiserings- og digitaliserings teknologi. Selskapene vil forene krefter gjennom hele prosessen fra batteridesign til automatisering av produksjonslinjene.

les mer...
Atea Thomas Tømmernes crop

Norske virksomheter er dårlig forberedt på nettkriminalitet

Største utfordringene handler om manglende kompetanse og investeringer

En fersk undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Atea viser at norske virksomheter er lite forberedt på det stadig mer komplekse digitale trusselbildet. Tre av fire norske virksomheter sier de ikke vil eller har planer om å øke it-sikkerhetsinvesteringene i året som kommer.

les mer...
Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

I Norge og Norden er det Roar Søvik som vil lede virksomheten

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

les mer...
AMNYTT 03 2023 kolasj crop

AMNYTT 03 2023 er publisert

Det er enighet i politisk miljø og i industrien om at produksjonen må omstilles. CO2 utslippet må reduseres. Bruk av fornybar energi må økes. For de fleste industrielle aktører innebærer det omstilling til mer bruk av elektrisk kraft, som er produsert fra vann, vind eller sol. Når dette er sagt slutter enigheten mellom politisk og næringsmessige interesser.

les mer...