AMNYTT kolasj 01 20 crop

AMNYTT følger utgivelsesplanen for 2020

Mye har stoppet opp i samfunnet, men jo flere bedrifter som evner å holde hjulene i gang, dess raskere vil vi samfunnet komme i naturlig gjenge etter pandemien. Informasjon til dyktige fagfolk er fortsatt avgjørende. AMNYTT vil fortsette å oppdatere alle fagfolk i bransjene.

MBL Mediebedriftenes Landsforening ber kulturministeren om en tiltakspakke for å sikre at norske medier overlever koronakrisen. - Mediene tilhører demokratiets infrastruktur. Det er ikke uten grunn at mediene står på liste over viktige samfunnsfunksjoner. Mediene har en kritisk viktig samfunnsfunksjon. Befolkningen trenger etterrettelig informasjon.

AMNYTT er nok ikke samfunnskritisk, men har i en årrekke vært en sentral formidler av faglige og bransjemessige nyheter. Vi var blant annet først ute med å presentere Industri 4.0 konseptet for norske fagfolk. Med permitteringer i bedrifter og foreninger utarmes norske fagmiljøer. Ved å fortsette vår virksomhet sa nær opp til det vanlige som mulig, håper vi at vi kan være limet som holder bransjen sammen i en vanskelig tid.

Smittevern tiltak kan muligens gi noen begrensninger i vår virksomhet, men vi skal uansett greie å produsere aktuelt stoff.

AMNYTT håer at vi så raskt som mulig kan komme tilbake til normale tilstander i samfunnet og i bedriftene.

Eplan User_interface crop

I skyen: Finn enhetsdata raskere og begynn å arbeide umiddelbart

Sparer tid innen design og fører til raske resultater

Den nyeste versjonen av EPLAN Data Portal, som gir brukerne komponent- og enhetsdata for designkonstruksjon via nettet, ble lansert tidlig i juni 2020. Portalen er nå eksklusivt integrert i EPLAN ePulse-skyen.

les mer...
MTT crop

MTT (Mongstad TavleTeknikk AS) etablerer seg i Bergen

Rr i tråd med selskapets strategi om å styrke konkurransekraften mot industri

MTT startet fra 1. juli 2020 opp produksjon og prosjektering av elektriske systemløsninger og tavler i Salhusvegen 55 i Bergen. Lokaliteten har vært benyttet til tavleproduksjon i en årrekke og er godt egnet for MTT sin videre satsning.

les mer...
NORD-Condition-Monitoring_print crop

NORD utvider med nye produkter og strategiske investeringer

Fra tidlig i 2021 skal NORD også bygge et automatisk lager for små deler

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG oppnådde en solid og målrettet vekst i regnskapsåret 2019, noe som ble gjenspeilet i en økning i salget på 750 millioner euro. Investeringer i avdelinger og logistikk bidro til ytterligere stimulans. NORD ligger også godt an i den nåværende krisen. Utviklingsaktiviteter og investeringer går som planlagt, slik at NORD kan beholde posisjonen som en sterk partner i drivteknologisektoren.

les mer...
OR_Screwdriver_040_02 crop

OnRobot lanserer en komplett plug-and-play intelligent skrutrekker

Skrutrekkeren kan oppdage feil skruelengde

Den nye skrutrekkeren fra OnRobot kan tas i bruk og overføres til nye oppgaver på få minutter. Den har innebygde smarte funksjoner – deriblant presis kontroll av dreiemoment og integrert aksel – som forenkler programmeringen og fremmer produktiviteten, kvaliteten og avkastningen

les mer...