AMNYTT 05 2020 kollasj crop

AMNYTT 05 2020 er distribuert

Innen måleteknikk vet vi at resultatet av målingene er avhengig av kvaliteten på måleinstrumentet og måleoppstillingen. Skal en prosess kunne styres som ønsket, må dataene som samles inn fra prosessen ha god nok kvalitet når det gjelder parametere som måleusikkerhet, reperterbarhet og presisjon.

Vi ser at det samme gjelder innen folkehelsen også.

Myndighetene i de fleste land arbeider for å få kontroll på COVID-19 pandemien. I tillegg til opplysning om godt smittevern er arbeidet med testing og sporing av smitte helt avgjørende. Testing av COCID-19 kan sammenlignes med måling i en produksjonsprosess. For å få informasjon om status av smitteutbredelsen, må det testetes. Hvor god oppløselighet vi trenger for at politikerne skal ta riktige smittevern beslutninger, avgjør hvor stor andel av befolkningen som må testes.

I dette nummeret har vi et bredt spekter av reportasjer. Last ned magasinet her.

Pepperl F191 crop

Økonomisk RFID-løsning med IO-Link og høy ytelse

F191 IO-Link er et helt nytt RFID Lese/skrivehode fra Pepperl+Fuchs med innebygd IO-Link kommunikasjon. Det nye Lese/skrivehodet er beregnet for leseavstander opp til 1 meter.

les mer...
Knut Ivar Helland

Beckhoff Automation AS øker staben i Ålesund

Bred erfaring vil komme godt med i den videre satsingen

Beckhoff Automation AS fortsetter veksten og ser et økende behov på Nordvestlandet, så derfor har vi valgt å utvide staben vår i denne regionen. Marius Nedrelid starter den 1. april i stillingen som Applikasjonsingeniør ved vårt avdelingskontor i Ålesund.

les mer...
Palo Alto crop

Palo Alto Networks forenkler AI-drevet OT-sikkerhet

Kan enkelt aktiveres – uten å installere ekstra sensorer

Ny Zero Trust OT sikkerhetsløsning sikrer kritisk infrastruktur uten ekstra sensorer. Bruk av operasjonell teknologi (OT) vokser raskt, og det gjør også nettangrep på OT-miljøer. Angrep som forstyrrer driften og forårsaker skade som strekker seg langt utover inntekter og omdømme, menneskelig sikkerhet og kritisk infrastruktur.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...