AMNYTT 04 2024 kolasj crop

AMNYTT 04 2024 er publisert

Det var en liten nedgang i utslipp av klimagasser i 2022. Foreløpige tall viser at utslippene av klimagasser i Norge i 2022 var på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det må handling til på flere plan for å nå målene politikerne har forpliktet oss til å gjennomføre. For å få handling, må det vilje og forståelse til. Mange toppledere i internasjonale konsern i vår bransje har offentlig uttalt at deres selskap skal bli klima nøytrale. Flere norske konsern jobber målrettet med å redusere utslippene.

Mens skal vi nå målene, må alle ta i et tak. Bruk sommeren til å nyte noen dager i frihet. Og så se på hva din bedrift kan bidra med.

I denne utgaven av AMNYTT presenterer vi blant annet artikler om: 

  • Topp kvalitet som varer
  • Verdens største anlegg
  • Additiv produksjon i sentrum under ventilmesse

Og mye mer.

Last ned magasinet her

AuticBACnet crop

Autic System AS Lanserer – PiiGAB BACnet for PI900

Med BACnet i PiiGAB 900 Gateway konverteres dine måleverdier fra HAN, wM-bus, M-bus og Modbus til BACnet-objekter automatisk.

Goodtech Hauge crop

God resultatutvikling for Goodtech

Goodtech fortsetter året med sterk vekst i ordrebok og god utvikling i EBITDA mot samme kvartal i 2023. Q2 2024 endte med en omsetning på 192 MNOK, EBITDA på 9,2 MNOK (4,8%) og en ordrereserve på 431 MNOK. Industriens behov for økt effektivitet og bedre styringsinformasjon gjenspeiles i Goodtech sin ordrereserve, der prosjektene i porteføljen i stor grad er prosjekter for nordiske industriselskaper som arbeider med å øke egen produksjon, til lavere enhetskostnad.

ABB UPS Fambilde (002) crop

Energi- og ressursstyring i en og samme løsning

ABB Ability™ Energy and Asset Manager er en toppmorderne skytjeneste som integrerer både energi- og ressursstyring i en og samme løsning. Via din tilgjengelige nettleser kan du og annet nøkkelpersonell få full oversikt over det elektriske systemet, hvor som helst og når som helst.

Tavle crop

Godkjent eltavleprodusent

Formålet til Tavleforeningen er at de skal arbeide for å skape en anerkjent og selvstendig tavlebransje. Det har foreningen systematisk arbeidet med i om lag 25 år, så lenge Tavleforenignen har eksistert. Nå er man kommet til en milepel i dette arbeide. Nå lanseres verifikasjonsordning for bedriftssertifisering av tavleprodusenter. Norsk Sertifisering AS, som er en nøytral tredjepart, har utviklet ordningen i samarbeid med Tavleforeningen.