AMNYTT 03 2020 kollasj crop

AMNYTT 03 2020 er distribuert

Teknologi kan være svaret på flere av utfordringene. Automatisering og digitalisering kan løse mange av problemene vi i dag ser. Jo færre personer det er i et lokale, for eksempel produksjonshall, dess lavere er sannsynlighet er det for smitte.

Automatisering er nettopp svaret på utfordringen med å ha mange personer tett på hverandre. Digitalisering, eksemplifisert med nettmøter, reduserer behovet for reising og møte mellom personer i det offentlige rommet. Nye av gårsdagens aktiviteter kan helt eller delvis erstattes med teknologi. Resultatet er samme produktivitet, men med svært lav smitte muligheter.

Automatisering og digitalisering løser mange oppgaver og utfordringer. Men vi er sosiale vesener som trenger omgang med andre personer. Og det er godt.

Blant temaene vi presenterer er:

  • Digitalisering sikrer kritisk infrastruktur
  • Imponerende rask produktutvikling
  • Norsk selskap hjalp det svenske firmaet ROL med å realisere et helautomatisert produksjonsanlegg

Her kan du laste ned AMNYTT 03 2020

Corvus nett crop

Helautomatisert grønn produksjon

I alt er det åtte produksjonsceller, 13 roboter og 10 AIV

Corvus Energy har produsert batterier til maritim industri i Canada i flere år. Med Hydro som eier ble det stilt spørsmål om det var mulig å helautomatisere produksjonen. Sammen med SINTEF gjennomførte Hydro en studie og resultatet ser vi nå på Nesttun utenfor Bergen.

les mer...
AMNYTT 04 2020 kollasj crop

AMNYTT 04 2020 er distribuert

AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring.

les mer...
Autic måler crop

Informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller energirapporter

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN, forhandles av Autic AS, (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

les mer...
Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.

les mer...