AMNYTT 02 2024 kollasj crop

AMNYTT 02 2024 er publisert


  •  

  • Konseptet Industri 4.0 ble lansert av den tyske regjering høsten 2011. Nå har EU tatt et nytt initiativ. Industri 5.0 er lansert. I erkjennelsen av at teknologi fungerer ikke uten god og riktig involvering av mennesker rettet det nye initiativet seg mot utnyttelsen av mennesket i det totale bilde. I tillegg tar Industri 5.0 også hensyn til miljømessige forhold. 


Vi presenterer konseptet Industri 5.0 og flere andre saker som:

  • Avinor fjernstyrer flyplasser med IR-kamera og avansert kommunikasjonsløsning
  • Grenseløs automatisering
  • Kunstig intelligens skaper preskriptivt vedlikehold

og mer.

Last ned magasinet her.

2397698655

Enny inngår digitaliseringssamarbeid med Guard Automation

Enny hjelper borettslag og næringsbygg med solceller. Nå får de hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg inn i én plattform.

Rittal kapsling crop

Driftsikkerhet for kapslinger

Varme er sjelden en velkommen gjest i skapsystemer. Derfor er det viktig at uønsket varme fjernes og at ytterligere oppvarming unngås om mulig for å sikre problemfri drift av installerte komponenter. For å løse denne oppgaven brukes ofte filtervifter – et kjølealternativ som ikke tidligere har fått den respekten og påskjønnelsen det fortjener. 

Pepperl Ethernet crop

Sikrer effektiv og pålitelig kommunikasjon av nettverksdata

Industrielle Ethernet-svitsjer sikrer at enheter fra felt til sky kommuniserer pålitelig på tvers av hele nettverket. Pepperl+Fuchs introduserer RocketLinx® Ethernet-svitsjer som kompletterer porteføljen for felt-til-sky-kommunikasjon. Disse produktene har et robust metallhus av høy kvalitet, og tilbyr en rekke viktige ytelses-, administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner. 

GC Rieber Fabrikkbesøk crop

Suksesshistorie med WeAssist prosessoptimaliserings-systemet

GC Rieber Compact AS er en internasjonalt ledende næringsmiddelbedrift som tilbyr optimaliserte ernæringsprodukter for bruk i krisesituasjoner og for behandling av underernærte. Selskapets viktigste kunder er FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner. GC Rieber Compact AS er også en ledende leverandør av nød-proviant og vann til livbåter- og flåter over hele verden.

les mer...